Antwerp School of Education

Zambian Week

Online gastlezingen in samenwerking met Kwame Nkrumah University - Zambia

Wat kunnen wij leren over leven en onderwijzen in een Afrikaans land, meer bepaald Zambia? Hoe wordt afstandsonderwijs daar georganiseerd in deze coronatijden? En welke rol speelt het stamleven in deze context? Daar kun je binnenkort heel wat over opsteken. 
In 2019 ondertekende de Antwerp School of Education een Memorandum of Understanding met de Kwame Nkrumah University (Zambia) om initiatieven mogelijk te maken voor onderzoek- en onderwijsuitwisseling binnen de lerarenopleiding. Sindsdien hebben de partners met succes EU- en VVOB-financiering verworven voor de uitwisseling van studenten en personeel. Dit moet hen in staat stellen om gezamenlijk in te zetten op de 21ste-eeuwse uitdagingen en kansen op het vlak van multiperspectiviteit en multiculturaliteit. Een jaarlijkse uitwisselingsreis naar Zambia was tot nu toe de meest in het oog springende concretisering van de gedeelde internationaliseringsstrategie.

Dankzij het initiatief van de Dienst Internationale Samenwerking van UAntwerpen kunnen we nu ook een boeiende waaier aan online gastlezingen presenteren. Thema’s zijn: 

  • de talige variatie in Sub-Sahara Afrika, 
  • de effecten van de corona-pandemie op het afstandsonderwijs aan de Kwame Nkrumah Universiteit, 
  • de Toka Leya people, 
  • klimaatverandering in Zambia, 
  • maar ook het onderwijs van de Franse taal in de case van de Luanshya Boys Secondary School, 
  • en natuurlijk ook een algemene blik op Zambia.

We nodigen je van harte uit op een of meerdere van deze online gastlezingen door onze partners aan Kwame Nkrumah University. De lezingen worden gegeven in het Engels.

Programma en opnames van lezingen