Antwerp School of Education

Inspiratienamiddag over kansen voor diversiteit in het onderwijs

Inspiratienamiddag over kansen voor diversiteit in het onderwijs

In de Antwerp School of Education worden binnen de Universiteit Antwerpen de krachten gebundeld tussen de educatieve masteropleidingen (lerarenopleidingen) en de nascholing en professionalisering van leerkrachten en docenten.

Het Minderhedenforum vertegenwoordigt etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel en geeft mensen met een migratie achtergrond een stem.

Samen organiseerden we een “Inspiratienamiddag over kansen voor diversiteit in het onderwijs”. Met geanimeerde sprekers uit het secundair onderwijs en het hoger onderwijs, experten en ervaringsdeskundigen, schetsten we in vier korte bijdragen een beeld van  mogelijkheden en uitdagingen rond diversiteit in ons onderwijs.

Inhoud

Volgende thema’s kwamen aan bod, telkens met een bril gericht op diversiteit:

 • Achtergrondinformatie en duiding
  Presentatie door Prof.dr. Noel Clycq (Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen UAntwerpen)
   
 • Onderwijsloopbaanbegeleiding en studieloopbaanbegeleiding
  Vraaggesprek met mevr. Salima El Kharroubi (leerlingbegeleider Onze-Lieve-Vrouwinstituut Boom) en met mevr. Sofie Stas en Saana Haddouchi (Mentoraat Plus UAntwerpen)
   
 • Inspirerende succesverhalen
  Verhalen door dhr. Bilal El Miri (leraar wiskunde Koninklijk Atheneum Antwerpen) en door mevr. Loubna Ou-Salah (doctoraatstudent Sociologie UAntwerpen)
   
 • Urban education
  Presentatie door Prof.dr. Tom Smits (Academische Lerarenopleiding UAntwerpen)

Moderator was mevr. Brigitte Vermeersch (VRT-journalist).

De Inspiratienamiddag vond plaats op woensdag 20 november 2019