Antwerp School of Education

Start-Wijs

Hoe houd je (jouw) startende leerkrachten aan boord?


Het leerkrachtentekort en de uitstroom van startende leerkrachten vormt een stevige uitdaging. Er worden verschillende acties op korte en lange(re) termijn genomen of gepland. In welke mate sluiten deze werkelijk aan bij de behoeften van startende leerkrachten? En wat zijn de redenen waarom pas gestarte maar ook ervaren leerkrachten gestopt zijn met hun job?

Deze vragen leefden bij Start-Wijs, het netwerk van onderwijspartners in Stad Antwerpen rond aanvangsbegeleiding, en bij het expertisecentrum Antwerp School of Education.

De overkoepelende vragen bij dit onderzoek zijn:

  • Welke factoren zorgen er mee voor dat startende leerkrachten hun beroep al dan niet willen blijven uitoefenen of dat leerkrachten stoppen in de grootstedelijke context van regio Stad Antwerpen? Zijn er verschillen met leerkrachten buiten de regio Stad Antwerpen? 
  • Wat kunnen we hieruit leren om hen beter te ondersteunen en aan boord te houden?

Omdat het voorlopige onderzoeksrapport een uitgebreid theoretisch kader en al heel wat interessante inzichten en tendensen bevat voor zowel mentor-coaches, schoolleiders, schoolbesturen als de overheid, delen we dit met veel plezier (via de knop onderaan deze pagina). In het najaar volgt de definitieve versie met uitgebreidere analyses.

Het onderzoek dat de focus vormt van dit tussentijds rapport werd uitgevoerd in samenwerking met Onderwijsnetwerk Antwerpen – Start-Wijs (ONA). Promotoren zijn prof. dr. Wouter Schelfhout en dra. Els Tanghe (Antwerp School of Education – onderzoeksgroep Didactica). Dit onderzoek werd ook gelinkt aan de uitwerking van een aantal masterproeven, waardoor ook verschillende studenten betrokken waren. Hun werk werd (deels en in aangepaste vorm) opgenomen bij een aantal onderdelen van dit tussentijds rapport. We danken dan ook graag (in alfabetische volgorde): Geert Antonio, Charlotte Aernouts, Ellen Cerneels, Luna Degraeve, Jef De Prins, Tom Peeters, Arne Peeters, Anton Rihoux, Isabelle Stulens, Pieter Van Agtmael, Nick Van Hul, Anouk Wauben.