Antwerp School of Education

Les in lezen - Leesdidactiek

Een inspiratiegids voor effectief leesonderwijs in het kleuter-, lager en secundair onderwijs

les in lezen.jpg


Het lijkt bijna onnodig om het immense belang van lezen te onderstrepen. Goed kunnen lezen én begrijpen wat je leest, is broodnodig: om goed te kunnen leren enerzijds, om simpelweg te kunnen functioneren in deze complexe, talige kennismaatschappij anderzijds. Helaas tonen de laatste PIRLS-resultaten aan dat het gemiddelde leesvaardigheidsniveau van de Vlaamse en Nederlandse kinderen daalt. 

We lanceren vandaag Les in lezen, een inspiratiegids voor effectief leesonderwijs in het kleuter-, lager en secundair onderwijs, op lesinlezen.be.

Deze inspiratiegids bestaat uit 16 inspiratiefiches waarmee we een steentje willen bijdragen aan effectief leesonderwijs. Deze gids is geen handvat waarmee je als school je volledige leesbeleid kan uittekenen of kritisch evalueren. Wél ruimt de gids misverstanden over effectief leesonderwijs uit de weg, en biedt hij inspiratie voor effectieve leesinterventies voor alle onderwijsniveaus.

Enkele voorbeelden:

  • Waarom werk je best al van in de kleuterklas aan de basis van geschreven taal?
  • Haal je risicolezers uit de les voor extra ondersteuning? 
  • Wat is het belang van achtergrondkennis om goed te kunnen lezen?
  • Helpt inzetten op leesmotivatie om betere lezers te maken van kinderen?

​Op lesinlezen.be vind je, naast deze inspiratiegids, ook de umbrella review, een systematische meta-review die alle essentiële aspecten leren behandelt in alle niveaus van het leerplichtonderwijs. Tot slot kan je er ook het wetenschappelijk rapport lezen waar de 22 Lezen-op-School-projecten beschreven, geanalyseerd en geëvalueerd worden.​

Umbrella review van effectief leesonderwijs in het basis- en secundair onderwijsdr. Astrid Geudens (Thomas More Hogeschool), dr. Kirsten Schraeyen (Thomas More Hogeschool), dr. Kim Bellens (ExpertiseCentrum voor Effectief Leren - Thomas More Hogeschool), dr. Helena Taelman (Odisee Hogeschool) & Marit Trioen (Universiteit Antwerpen)

Evaluatie van de Lezen-op-school-projecten dr. Kim Bellens, Stefan De Clerck, dr. Pieter Verachtert, Eva Maesen, dr. Aster Van Mieghem (ExpertiseCentrum voor Effectief Leren - Thomas More Hogeschool) & Prof. dr. Wouter Schelfhout (Universiteit Antwerpen)

InspiratiegidsKarlien Tiebout & dr. Pieter Verachtert (ExpertiseCentrum voor Effectief Leren - Thomas More Hogeschool) 

PromotorenteamProf. dr. Jordi Casteleyn, Prof. dr. Mathea Simons, & Prof. dr. Tom Smits (Universiteit Antwerpen)

Volgende CNO-nascholingen sluiten aan bij dit onderzoek en/of topic:

Op 26 september 2023 lanceerde CNO ‘Les in lezen’ met een (gratis) online themadag o.l.v. Jordi Casteleyn en zijn team. Lees er meer over.