Rechten

Erasmus Belgica

Omdat de bacheloropleiding hoofdzakelijk bestaat uit plichtvakken met hoofdzakelijk Belgisch recht, is uitwisseling daar enkel mogelijk naar een Franstalige, Belgische universiteit. Erasmus Belgica is een samenwerking tussen de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige Gemeenschap van België met de bedoeling de mobiliteit en de samenwerking tussen de gemeenschappen te bevorderen.

De Faculteit Rechten heeft hiervoor samenwerkingsverbanden met de Franstalige rechtsfaculteiten van Université Catholique de Louvain (UCL) en Université Saint-Louis - Bruxelles. 

Studenten uit het tweede bachelorjaar kunnen ook het volledige academiejaar studeren aan de UCL in Louvain-la-Neuve. Jaarlijks wordt ook bekeken of een semesteruitwisseling mogelijk is in het kader van de bachelor met Université Saint-Louis in Brussel. De informatiesessie en de selectie voor deze uitwisseling vinden plaats na de eerste bachelor examens in januari.