Rechten

Lopend doctoraatsonderzoek

Lopend doctoraatsonderzoek (alfabetisch overzicht) - dd 20/10/2020

Doctorandus Titel Promotor(en) Startdatum
AFULABULA (IFUBWA) Emmanuel How does electronic commerce change international trade: in search of adequate consumer protection G. Straetmans 10 oktober 2017
(FR 152)
BAEKELANT Eva De virtuele vaste inrichting A. Van de Vijver 9 oktober 2020
(UDB 234)
BALDINGER Sebastian Understanding Laws and the Laws of Understanding G. Pavlakos (Univ. of Glasgow)
K. Schaubroeck (Fac. L&W)
Kristof Van Assche
24 februari 2014
(FR 111)
BECK, Michaël Conflicts of Laws Pertaining to Patents as Objects of Property/
Conflictenrecht met betrekking tot octrooien als deel van het vermogen
Doctoraat op bundel
E. Van Zimmeren
T. Kruger
14 november 2016
(FR 142)
BERETTA Rachele Procedural justice in online dispute resolution: an empirical enquiry S. Rutten
B. Vanlerberghe
D. Nigmatullina
22 april 2020
(UDB 226)
BERNET KEMPERS Eva Towards a legal principle of 'animal dignity' F. Swennen
J. Van de Voorde
14 februari 2019
(FR 167)
BONIFATI Lidia Constitutional design for divided societies: a three-dimensional comparative analysis
Inkomend dubbeldoctoraat University of Bologna en UAntwerpen
P. Popelier
S. Mancini (University of Bologna)
3 december 2019
(UDB 219)
BRUIJNEN Leontine The recognition of unknown family relations: a disjunction between Private International Law en Migration Law Th. Kruger
M. Pertegas (Uantwerpen & Maastricht University)
2 mei 2019
(FR 169)
CASALIN Deborah The role of international (quasi-)judicial mechanisms in ensuring reparation for arbitrary displacement K. De Feyter 24 februari 2017
(FR 145)
CLAES Laurens De proportionaliteit van de straf J. Rozie
J. Meese
17 december 2018
(FR 165)
CLAUS Lauranne Naar een moderne rol voor het Hof van Cassatie in het geheel van de rechtspleging S. Rutten
B. Vanlerberghe
16 november 2017
(FR 153)
CORNELIS Cindy Genetische gegevens en verzekeringen T. Vansweevelt 13 maart 2017
(FR 146)
DE COSTER Tim De onderzoeksgerechten als filter van het vooronderzoek in strafzaken. Een noodzakelijke hindernis of een onmisbare schakel tussen het vooronderzoek en het onderzoek ten gronde? J. Meese 2 juni 2015
(FR 126)
DECOSTER Mattias Mannelijkheid als eigendom: Naar een nieuwe juridische theorie over de relatie tussen gender-gebaseerde vormen van privilege en het recht/Masculinity as property: Towards a new legal theory on the relationship between gender-based forms of privilege and the law K. Van Assche
E. Brems (Ugent)
20 oktober 2020
(UDB 235)
DEGU ADDIS Tefera Environmental Rights of Indigenous Peoples and Large Scale Agricultural Investment Projects in Ethiopia K. De Feyter
G. Erdem Türkelli
22 augustus 2019
(FR 172)
DE HERT Marc Euthanasie en hulp bij zelfdoding bij mensen met een psychiatrische stoornis T. Vansweevelt
E. Delbeke
18 oktober 2018
(FR 163)
DEKREM Emma Overmacht in het aansprakelijkheidsrecht en strafrecht / Force majeure in liability law and criminal law T. Vansweevelt
J. Rozie
8 november 2019
(UDB 216)
DE MEYER Fien Late abortussen: Een vergelijkend onderzoek van regelgeving en juridische knelpunten / Late-term abortions: A comparative analysis of regulatory frameworks and legal challenges
Doctoraat op bundel
K. Van Assche
T. Vansweevelt
18 oktober 2018
(FR 163)
DE MEYER Laura De vrijgemaakte interne markt v. de (af)gesloten nationale (arbeidsmarkt)markt: opponent of complement? Een juridisch onderzoek naar de (sociale) grenzen van afgesloten (Belgische) EU-zeehavens A. Van Regenmortel
A.-M. Van den Bossche
F. Louckx
23 maart 2015
(FR 124)
DE MULDER Charlotte Het juridisch statuut en de bescherming van ongeboren menselijk leven in het Belgisch recht F. Swennen
T. Vansweevelt
20 november 2018
(FR 164)
DE WINTER Samuel Het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten. Een grondslag voor een algemene foutloze overheidsaansprakelijkheid en een toetsingskader voor wetgeving? N. Carette
I. Opdebeek
20 november 2018
(FR 164)
DE VOGEL Josje Sustainable Mobility and Consumer Protection
Inkomend dubbeldoctoraat Erasmus University Rotterdam en UAntwerpen
W. Verheyen
H. Schelhaas
20 februari 2020
(UDB 222)
DE ZOYSA Dhanushka (Sheran) Does current regulation of initial coin offerings (ICOs) protect the public from potential fraud, abuse and financial mismanagement? An examination of the global approach to regulating a new means of crowdfunding and putting forth alternative regulatory models R. Houben 20 november 2018
(FR 164)
D'HONDT Lies Voorbeschiktheid en vooraf bestaande toestand in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht/Predisposition and pre-existing conditions T. Vansweevelt
B. Weyts
18 oktober 2019
(UDB 214)
DIKKER Bregtje Protection of passenger rights in the context of Mobility-as-a-Service W. Verheyen 15 november 2019
(UDB 217)
DISTER Wouter Cooperative Tax Compliance for Companies: Key Success Indicators A. Van de Vijver
M. Vanderhallen
28 maart 2019
(FR 168)
DOZSA Kata The right of children to meaningful participation in global climate change policies: an empirical and normative inquiry W. Vandenhole 18 maart 2013
(FR 102)
DUPON Frédéric De openbare orde in het gerechtelijk recht S. Rutten
B. Vanlerberghe
6 april 2011
(FR 83)
GAWRONKSA Sylwia Organ trafficking and human trafficking for the prupose of organ removal: legal challenges and solutions
Doctoraat op bundel
K. Van Assche
T. Vansweevelt
13 maart 2017
(FR 146)
GEUENS Maaike Het Europees burgerinitiatief als emanatie van directe burgerparticipatie: een verhoogde democratische werking van de Europese Unie? J. Meeusen 24 februari 2014
(FR 111)
GHOSE Akansha Land Acquisition and Human Rights: A Study of Two Districts In Jharkhand, India  K. De Feyter 7 april 2020
(UDB 225)
HADJIGEORGIOU Andreas Establishing Political Legitimacy for Legal Obligations within an International Sphere. The approach of Justice as Justified Reality
Uitgaand dubbeldoctoraat Universiteit Antwerpen en Rijksuniversiteit Groningen
K. Van Assche
G. Pavlakos (University of Glasgow)
P. Westerman (Rijksuniversiteit Groningen)
27 maart 2014
(FR 112)
HANTSON Julie Juridische aspecten van mobiele gezondheidszorg of mHealth T. Vansweevelt
P. Van Eecke
21 april 2017
(FR 147)
HENDRICKX Aurélie Een heroverweging van de rol van het Hof van Cassatie in een gelaagd juridisch landschap: rechtshervorming als resultaat van een rechterlijke dialoog over de grenzen heen S. Rutten
B. Vanlerberghe
3 december 2019
(UDB 2019)
HIERGENS Ide De sociale constructie van grondgebruiksrechten / The social construction of land use rights
Inkomend dubbeldoctoraat KULeuven en Uantwerpen
Doctoraat op bundel
B. Hubeau
P. Van den Broeck
6 juli 2017
(FR 149)
JOHANNES Chloé The Recognition of Foreign Judicial Sale of Ships T. Kruger
G. Bradfield (University of Cape Town, South Africa)
14 februari 2019
(FR 167)
KAITU Antidius Legal Status and Protection of the Unborn Human in the African Perspective: An examination of the Tanzanian Law F. Swennen
W. Vandenhole
2 mei 2019
(FR 169)
KEUNEN Liesa Tax audits on big data: exploring the legitimacy and limits in light of the prohibition of fishing expeditions
Inkomend dubbeldoctoraat UGent en UAntwerpen
B. Peeters
S. De Raedt
E. Lievens (Ugent)
24 september 2020
(UDB 233)
KHALIFE RAWASS Abed Rahman A critical analysis of the legal aspects of e-commerce: The challenges from a consumer perspective and the various strategies that promote its development G. Straetmans
R. Houben
17 januari 2019
(FR 166)
KIRAC Ayse Irem Progression in Global Democracy from Local Governments to Global Decision-making Mechanisms E. Van Zimmeren
C. Cantore
7 oktober 2013
(FR 107)
 
KLAMO Adam Regulating Sovereign Lending and Debt Restructuring in the Eurozone R. Houben
M. De Muynck
27 maart 2020
(UDB 224)
KNOOPS Sarah Het gelijkheidsbeginsel in aanvullende pensioenen voor werknemers: een moeilijk evenwicht tussen bescherming en flexibiliteit D. Cuypers
B. Weyts
24 februari 2017
(FR 145)
KOŁACZ Marta Legal aspects of sharing economy in logistics: the case of cargo bundling
Inkomend dubbeldoctoraat Erasmus University Rotterdam en UAntwerpen
W. Verheyen
X. Kramer (Erasmus University Rotterdam)
F. Smeele (Erasmus University Rotterdam)
3 september 2020
(UDB 232)
LAMBRECHT Sarah De dynamiek tussen nationale en regionale grondrechtenbescherming in Europa: naar convergentie?/The Dynamics between National and Regional Fundamental Rights Protection in Europe: a Practice of Convergence?  P. Popelier 24 november 2011
(FR 88)
LARI-WILLIAMS Feyisayo Gig@Risk: Towards a Legal Framework for Gig Workers' and Prosumers' Risk Management W. Verheyen 18 oktober 2019
(UDB 214)
LELOUP Mathieu De impact van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de scheiding der machten in de lidstaten van de Raad van Europa/The impact of the European Court of Human Rights on the separtation of powers in the member states of the Council of Europe D. Vanheule 12 maart 2018
(FR 157)
LETTANIE Ute De ECB vanuit een constitutioneel oogpunt: problemen van aansprakelijkheid, legitimiteit en rechterlijke controle / The ECB from the viewpoint of Constitutionalism: Problems of Accountability, Legitimacy and Judicial Review P. Popelier 25 januari 2016
(FR 133)
LOOS Sien Grensoverschrijdende toegang tot levenseinde-diensten in Europa: een juridische analyse
Uitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en KU Leuven
K. Van Assche
S. Lierman (KU Leuven)
13 december 2019
(UDB 220)
MARTENS Laura Kwaliteitscontrole doorheen de wetgevingscyclus / Quality control throughout the legislative cycle
Uitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en Uhasselt
Doctoraat op bundel
P. Popelier
W. Marneffe (Uhasselt)
18 oktober 2018
(FR 163)
MUCCIARIELLO  Andrea The use of taxes for regulatory pruposes and the protection of the cultural heritage
Inkomend dubbeldoctoraat Univerity of Salerno en UAntwerpen
B. Peeters
P. Pistone (University of Salerno)
S. Hemels (Erasmus University Rotterdam)
28 maart 2019
(FR 168)
NAULAERTS Ruben De toetsing van het goederenrecht aan duurzamere bouwtechnieken en duurzamer ruimtegebruik N. Carette
S. Pauwels
24 september 2020
(UDB 233)
NGUYEN HUU Phuc Consumer protection against Defective Products. Product Liability in a Comparative Perspective: EU, US and Japan G. Straetmans
T. Vansweevelt
13 maart 2017
(FR 146)
NICOTINA Alberto Constitutional strategies in the face of multilevel governance P. Popelier
P. Bursens (Fac. Sociale Wetenschappen)
13 december 2019
(UDB 220)
NISSEN Johannes "Vermarkting" van ruimtelijke ordening: een onderzoek naar de rol van verhandelbare ontwikkelingsrechten in Vlaanderen vanuit een rechtsvergelijkend perspectief /  "Privatization" Urban Planning: an Examination of the Role of Transferable Development Rights in Flanders from a Comparative Perspective
Doctoraat op bundel
E. Van Zimmeren
S. Pauwels (Fac.  Ontwerpwetenschappen)
B. Hubeau
6 juli 2017
(FR 149)
NIYONIZIGIYE Pacifique The role of the Burundi Constitutional Court in Protecting the Rule of Law P. Popelier
S. Vandeginste (IOB)
10 oktober 2017
(FR 152)
NUYTS Steve Football enterprises: a comparative research into optimizing internal government and regulatory framework R. Houben 18 oktober 2019
(UDB 214)
NYSTEN Sander Juridische Knelpunten & Open Metropolitan Design/Legal Issues & Open Metropolitan Design E. Van Zimmeren
S. Pauwels (Fac. Ontwerpwetenschappen)
5 november 2015
(FR 131)
OTTO Mariya Design of a suitable transfer pricing framework in a digitalized economy A.  Van de Vijver
B. Peeters
10 maart 2020
(UDB 223)
PALINCKX Sarah Blauwdruk voor een passende regeling van de collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector R. Janvier (Faculteit SW) 24 augustus 2017
(FR 150)
PATIÑO ÁLVAREZ Aída Araceli Do the Constitutional Courts contribute to the democratization process?  P. Popelier 25 januari 2011
(FR 81)
PAUWELS Karl Belasting en draagkracht. De toekomst van het draagkrachtbeginsel in fiscalibus A. Van de Vijver 12 maart 2018
(FR 157)
PECORARO Alberto Deep Seabed Mining in the Area: Investment Protection and the Common Heritage of Mankind K. De Feyter 20 november 2018
(FR 164)
PROVOOST Griet De complete dienstverlening van het arbeidsauditoraat: justitie nieuwe stijl in de praktijk? D. Cuypers
B. Hubeau
24 augustus 2017
(FR 150)
QUENÉ Myriam The meaning of the sufficient resources condition in European Migration Law H. verschueren
D. Vanheule
17 september 2018
(FR 162)
QUIROGA ERÓSTEGUI Celeste Human Rights of Indigenous Women of the upper Cochabamba Valley: Use and Access to Land and Peaceful Conflict Transformation K. De Feyter 13 febuari 2018
(FR 156)
RIVIÈRE Inès Kritische analyse van de bewijslast(verdeling) in het fiscaal recht, met het oog op de rechtsbescherming van de belastingplichtige N. Plets 12 maart 2018
(FR 157)
ROGULA Cezary Dispute Management. The principles of out-of-court dispute settlement with specific reference to commercial mediation
Inkomend dubbeldoctoraat Jagiellonian University Krakow (Polen) en UAntwerpen
B. Hubeau
Andrzej Kubas (Jagiellonian University Krakow)
7 oktober 2013
 (FR 107)
 
SARAPANI Stella Looting and Illicit Antiquities Trade in South-East Europe G. Straetmans 12 maart 2018
(FR 157)
SAS Marlies Een optimalisatie van de beveiliging op de campus: het meten en analyseren van de beveiligingscultuur binnen universiteiten / Improving campus security: measuring and analyzing the security culture of universities W. Hardyns
K. Ponnet (UGent en UAntwerpen, Faculteit SW)
G. Reniers (Faculteit TEW)
17 april 2018
(FR 158)
SAXENA Devanshi Geographical Indications and Sustainable Development: Preparing Gls for the future E. van Zimmeren
K. De Feyter
3 december 2019
(UDB 219)
SCHENK Jonathan Een algemene conflictenregel voor de zakelijke aspecten van lichamelijke roerende goederen als een verdere stap in de Europese harmonisatie N. Carette
J. Meeusen
20 februari 2020
(UDB 222)
SNYERS Alexander De feitelijke bestuurder R. Houben 12 maart 2018
(FR 157)
SOLIS SANTOS Maria Teresa Through the looking-glass of Market Citizenship and what EU citizens find there A.-M. Van den Bossche 2 juni 2015
(FR 126)
STUYTS Michiel Beginselen van uitgesteld eigen vermogen R. Houben 28 maart 2019
(FR 168)
UNZ Fiona Consumer Law in a Disruptive Society
Inkomend dubbeldoctoraat Erasmus University Rotterdam en UAntwerpen
W. Verheyen
H. Schelhaas
24 januari 2020
(UDB 221)
VAN DEN HOUTE Bert De afdwingbaarheid van patrimoniale bedingen tussen echtgenoten R. barbaix 31 mei 2018
(FR 159)
VAN DE PLAS Inge Functional Integration of Retention of Title in Secured Transactions Law: A European Perspective M. Vanmeenen 24 februari 2017
(FR 145)
VANDENNIEUWENHUYSEN Ellen De rechtspositie van de vreemdeling bij een strafrechtelijke veroordeling in België J. Rozie
D. Vanheule
3 december 2019
(UDB 219)
VANDERHULST Veerle De zorgplanning voor meederjarige zorgenkinderen. Persoonrechtelijke, familiaal(vermogens)rechtelijke en sociale-zekerheidsrechtelijke aspecten
Inkomend dubbeldoctoraat Vrije Universiteit Brussel en UAntwerpen
F. Swennen
E. Alofs
17 september 2018
(FR 162)
VAN EYNDHOVEN Jef De strafrechterlijke handhaving van fiscale verplichtingen: een kritische analyse vanuit rechtsvergelijkend oogpunt B. Peeters 11 december 2014
(FR 121)
VAN HOF Tine BECAREFUL: BEst interests interpretation in Child Abduction cases: an explanation into REsolving Fragmentation Under different international Legal regimes T. Kruger
W. Vandenhole
14 februari 2019
(FR 167)
VANHOOFF Larissa Compensation funds: their nature, function and legality T. Vansweevelt
B. Weyts
13 maart 2017
(FR 146)
VAN LEUVENHAEGE Margot Taalgrenzen aan de toegankelijkheid van het (ge)recht? Over access to justicevoor de kwetsbare burger en de rol van begrijpbare taal daarbij B. Hubeau 23 maart 2015
(FR 124)
VAN NUNEN Karolien Onderzoek naar veiligheidscultuur in organisaties
(Doctoraat in de Veiligheidswetenschappen)
Doctoraat op bundel
K. Ponnet
G. Reniers
20 november 2014
(FR 120)
VAN SANDE Kimberly De belasting van artificiële intelligentie A. Van de Vijver
B. Peeters
13 december 2019
(UDB 220)
VERBELEN Vincent Judicial Deference in the Human Rights Adjudication of National Courts J. Velaers 10 maart 2020
(UDB 223)
VEREECKEN Jasper Public enforcement of consumer law in Belgium
Uitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en Ugent
Doctoraat op bundel
G. Straetmans
R. Steennot
22 augustus 2019
(FR 172)
VERLEYEN Mathieu De effectiviteit en proportionaliteit van MiFID II in een steeds meer door technologie gedreven financiële sector / The effectiveness and proportionality of MiFID II in an increasingly technology driven financial sector R. Houben
G. Straetmans
31 mei 2018
(FR 159)
VILLAFUERTE PHILIPPSBORN Leonardo  Collective Indigenous Rights in Bolivia: Effectiveness of Collective Rights in the Framework of Plural Justice. Case Study: Jacha Karangas and Pueblo Chiquitano K. De Feyter
S. Smis (VUB)
13 febuari 2018
(FR 156)
WARIOBA Isabela Localisation of human rights: a case study of early marriages in Shinyanga Region in Tanzania W. Vandenhole 6 juli 2017
(FR 149)
WATTS Kim A comparative law analysis of compensation funds: international best practice and contemporary applications T. Vansweevelt
B. Weyts
13 febuari 2018
(FR 156)
WUYTS Linde De functie van en de criteria voor intergenerationeel erfrecht R. Barbaix
F. Swennen
24 mei 2016
(FR 137)
YALÇINTAŞ Didem Even if Termination do us part: Restrictive Covenants in Employment Contracts D.Cuypers
G. Straetmans
3 december 2019
(UDB 2019)

Lopend doctoraatsonderzoek (beslissingen FR/UDB)

Goedgekeurde doctoraatsonderwerpen (toestand per 20 oktober 2020)

AFULABULA (IFUBWA) Emmanuel

How does electronic commerce change international trade: in search of adequate consumer protection

Promotor: G. Straetmans

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., A.-M. Van den Bossche, R. Steennot (UGent)

FR 152, 10 oktober 2017

 

BAEKELANT Eva

De virtuele vaste inrichting

Promotor. A. Van de Vijver

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q. T. Wusternberghs, M. Schaper (Maastricht University)
UDB 234, 9 oktober 2020

 

BALDINGER Sebastian

Understanding Laws and the Laws of Understanding

Promotoren: K. Van Assche, G. Pavlakos (University of Glasgow, Schotland), K. Schaubroeck (Faculteit L&W)

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., R. Heinrich (Universität Wien, Oostenrijk)

FR 111, 24 februari 2014

FR 136, 25 april 2016

 

BECK Michaël

Conflicts of Laws Pertaining to Patents as Objects of Property / Conflictenrecht met betrekking tot octrooien als deel van het vermogen

Doctoraat op bundel

Promotoren: E. Van Zimmeren en T.Kruger

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., M. Pertegás, P. Torremans (University of Nottingham, Verenigd Koninkrijk)

FR 142, 14 november 2016

FR 144, 13 januari 2017

 

BERETTA Rachele

Procedural justice in online dispute resolution: an empirical enquiry

Promotoren: S. Rutten, B. Vanlerberghe, D. Nigmatulina

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., P. Cortés (University of Leicester), S. Voet (KU Leuven & UHasselt)

UDB 226, 22 april 2020

 

BERNET KEMPERS Eva

Towards a legal principle of 'animal dignity'

Promotoren: F. Swennen, J. Van de Voorde

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., M. Wissenburg (Radboud Universiteit Nijmegen), Ch. Van Ginneken (UAntwerpen, Fac. BD)

FR 167, 14 februari 2019

 

BONIFATI Lidia

Constitutional design for divided societies: a three-dimensional comparative analysis

Inkomend dubbeldoctoraat University of Bologna en UAntwerpen

Promotoren: P. Popelier, S Mancini (University of Bologna)

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q.

UDB 2019, 3 december 2019

UDB 234, 9 oktober 2020

 

BRUIJNEN Leontine

The recognition of unknown family relations: a disjunction between Private International Law en Migration Law

Promotoren: Th. Kruger, M. Pertegas (UAntwerpen en Maastricht University)

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., J. Verhellen (UGent), P. Wautelet (Université de Liège)

FR 169, 2 mei 2019

UDB 221, 24 januari 2020

 

CASALIN Deborah

The role of international (quasi-)judicial mechanisms in ensuring reparation for arbitrary displacement

Promotor: K. De Feyter

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., S. Vandeginste (IOB), S. Parmentier (KU Leuven)

FR 145, 24 februari 2017

 

CLAES Laurens

De proportionaliteit van de straf

Promotoren: J. Rozie en J. Meese

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., J. De Herdt, T. Vander Beken (UGent)
FR 165, 17 december 2018
 

CLAUS, Lauranne

Naar een moderne rol voor het Hof van Cassatie in het geheel van de rechtspleging

Promotoren: S. Rutten, B. Vanlerberghe

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., F. Swennen, B. Allemeersch (KU Leuven)

FR 153, 16 november 2017

 

CORNELIS Cindy

Genetische gegevens en verzekeringen

Promotor: T. Vansweevelt

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., K. Van Assche, B. Blaumeiser (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)

FR 146, 13 maart 2017

 

DE COSTER Tim

De onderzoeksgerechten als filter van het vooronderzoek in strafzaken. Een noodzakelijke hindernis of een onmisbare schakel tussen het vooronderzoek en het onderzoek ten gronde?

Promotor: J. Meese

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., J. Rozie, P. Traest (UGent)

FR 126, 2 juni 2015

 

DECOSTER Mattias

Mannelijkheid als eigendom: Naar een nieuwe juridische theorie over de relatie tussen gender-gebaseerde vormen van privilege en het recht/Masculinity as property: Towards a new legal theory on the relationship between gender-based forms of privilege and the law

Promotoren: K. Van Assche, E. brems (UGent)

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., J. Vrielink (Université Saint-Louis), P. Cannoot (UGent & UAntwerpen)
UDB 235, 20 oktober 2020

 

 

DEGU ADDIS Tefera

Environmental Rights of Indigenous Peoples and Large Scale Agricultural Investment Projects in Ethiopia

Promotoroen: K. De Feyter en G. Erdem Türkelli

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., W. Vandenhole, E. Desmet (UGent)

FR 172, 22 augustus 2019

 

DE HERT Marc

Euthanasie en hulp bij zelfdoding bij mensen met een psychiatrische stoornis

Promotoren: T. Vansweevelt en E. Delbeke

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., K. Van Assche, S. Sterckx (UGent, FLW)

FR 163, 18 oktober 2018

 

DEKREM Emma

Overmacht in het aansprakelijkheidsrecht en strafrecht / Force majeure in liability law and criminal law

Promotoren: T. Vansweevelt, J. Rozie

Leden doctoraatscommissie:: decaan q.q., S. Somers (Vrije Universiteit Brussel, G. Schamps (KU Leuven en UCL)

UDB 216, 8 november 2019

 

DE MEYER Fien

Late abortussen: Een vergelijkend onderzoek van regelgeving en juridische knelpunten/Late-term abortions: A comparative analysis of regulatory frameworks and legal challenges

Doctoraat op bundel

Promotoren: K. Van Assche en T. Vansweevelt

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q, F. Swennen, S. Sterckx (UGent, FLW)

FR 163, 18 oktober 2018

UDB 216, 8 november 2019

 

DE MEYER Laura

De vrijgemaakte interne markt v. de (af)gesloten nationale (arbeids)markt: opponent of complement? Een juridisch onderzoek naar de (sociale) grenzen van afgesloten (Belgische) EU-zeehavens.

Promotoren: A. Van Regenmortel, A.-M. Van den Bossche, F. Louckx

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., H. Verschueren, J. Peeters (UHasselt)

FR 124, 23 maart 2015

FR 169, 2 mei 2019

UDB 229, 18 mei 2020

 

DE MULDER Charlotte

Het juridisch statuut en de bescherming van ongeboren menselijk leven in het Belgisch recht

Promotoren: F. Swennen en T. Vansweevelt

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., K. Van Assche, W. Vandenhole

FR 164, 20 november 2018

 

DE WINTER Samuel

Het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten. Een grondslag voor een algemene foutloze overheidsaansprakelijkheid en een toetsingskader voor wetgeving?

Promotoren: N. Carette en I. Opdebeek

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., T. Vansweevelt, M. Tjepkema (Universiteit Leiden)

FR 164, 20 november 2018

 

DE VOGEL Josje

Sustainable Mobility and Consumer Protection

Inkomend dubbeldoctoraat Erasmus University Rotterdam en UAntwerpen

Promotoren: W. Verheyen, H. Schelhaas (Erasmus University Rotterdam)

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q.

UDB 222, 20 februari 2020

 

DE ZOYSA Dhanushka (Sheran)

Does current regulation of initial coin offerings (ICOs) protect the public from potential fraud, abuse and financial mismanagement? An examination of the global approach to regulating a new means of crowdfunding and putting forth alternative regulatory models

Promotor: R. Houben

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., A. Van de Vijver, M. De Muynck

FR 164, 20 november 2018

 

D’HONDT Lies

Voorbeschiktheid en vooraf bestaande toestand in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht / Predisposition and pre-existing conditions

Promotoren: T. Vansweevelt en B. Weyts

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., M. Kruithof (UGent), I. Samoy (KU Leuven)

UDB 14, 18 oktober 2019

 

DIKKER Bregtje

Protection of passenger rights in the context of Mobility-as-a-Service

Promotor: W. Verheyen

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., E. van Zimmeren, S. Ranchordás (Rijksuniversiteit Groningen)

UDB 217, 15 november 2019

 

DISTER Wouter

Cooperative Tax Compliance for Companies: Key Success Indicators

Promotoren: A. Van de Vijver, M. Vanderhallen (Universiteit Antwerpen en Maastricht University

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., B. Peeters, E. Van de Velde (UHasselt en UAntwerpen)

FR 168, 28 maart 2019

 

DOZSA Kata

The right of children to meaningful participation in global climate change policies: an empirical and normative inquiry

Promotor: W. Vandenhole

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., K. De Feyter, I. Loots (Faculteit SW), C. Billiet (UGent)

FR 102, 18 maart 2013

 

DUPON Frédéric

De openbare orde in het gerechtelijk recht

Promotoren: S. Rutten en B. Vanlerberghe

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., A. Van Oevelen, P. Taelman (UGent)

FR 83, 6 april 2011

FR 123, 18 februari 2015

 

GAWRONKSKA Sylwia

Organ trafficking and human trafficking for the prupose of organ removal: legal challenges and solutions

Doctoraat op bundel

Promotoren: K. Van Assche, T. Vansweevelt

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., J. Rozie, R. Miller (Immigration New Zealand)

FR 146, 13 maart 2017

UDB 216, 8 november 2019

 

GEUENS Maaike

Het Europees burgerinitiatief als emanatie van directe burgerparticipatie: een verhoogde democratische werking van de Europese Unie?

Promotor: J. Meeusen

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., P. Popelier, B. Hubeau

FR 111, 24 februari 2014

UDB 232, 3 september 2020

 

GHOSE Akansha

Land Acquisition and Human Rights: A Study of Two Districts In Jharkhand, India

Promotor: K. De Feyter

Leden doctoraatscommissie : decaan q.q., L. Lizarazo Rodríguez, M. Singh (National Law University New Delhi)

UDB 225, 7 april 2020

 

HADJIGEORGIOU Andreas

Establishing Political Legitimacy for Legal Obligations within an International Sphere. The approach of Justice as Justified Reality

Uitgaand dubbeldoctoraat Universiteit Antwerpen en Rijksuniversiteit Groningen

Promotoren: K. Van Assche, G. Pavlakos (University of Glasgow, Schotland), P. Westerman (Rijksuniversiteit Groningen)

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., A. Takis (University of Thessaloniki, Griekenland), K. De Feyter

FR 112, 27 maart 2014

FR 138, 30 juni 2016

FR 150, 24 augustus 2017

FR 167, 14 februari 2019

 

HANTSON Julie

Juridische aspecten van mobiele gezondheidszorg of MHealth

Promotoren: T. Vansweevelt, P. Van Eecke

Leden doctoraatscommisssie: decaan q.q., P. Van Eecke, S. Callens (KU Leuven

FR 147, 21 april 2017

UDB 211, 17 september 2019

 

HENDRICKX Aurélie

Een heroverweging van de rol van het Hof van Cassatie in een gelaagd juridisch landschap: rechtshervorming als resultaat van een rechterlijke dialoog over de grenzen heen

Promotoren: S. Rutten, B. Vanlerberghe

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., P. Popelier, G. Jocqué (KULeuven)

UDB 2019, 3 december 2019

 

HIERGENS Ide

De sociale constructie van grondgebruiksrechten / The social construction of land use rights

Inkomend dubbeldoctoraat KULeuven en UAntwerpen

Doctoraat op bundel

Promotoren: B. Hubeau, P. Van den Broeck (KU Leuven)

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q.

FR 149, 6 juli 2017

FR 150, 24 augustus 2017

FR 157, 12 maart 2018

 

JOHANNES Chloé

The Recognition of Foreign Judicial Sale of Ships

Promotoren: T. Kruger, G. Bradfield (University of Cape Town, South Africa)

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., M. Vanmeenen, L. Bleyen (UAntwerpen)

FR 167, 14 februari 2019

UDB 234, 9 oktober 2020

 

KAITU Antidius

Legal Status and Protection of the Unborn Human in the African Perspective: An examination of the Tanzanian Law

Promotoren: F. Swennen en W. Vandenhole

Leden doctoraatscommissie: G. Erdem Türkelli (UAntwerpen), C. Kairuti (Kairuti Hospital, Dar es Salaam, Tanzania)

FR 169, 2 mei 2019

 

KEUNEN Liesa

Tax audits on big data: exploring the legitimacy and limits in light of the prohibition of fishing expeditions

Inkomend dubbeldoctoraat UGent en UAntwerpen

Promotoren: B. Peeters, S. De Raedt, E. Lievens (UGent)

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q.

UDB 233, 24 september 2020

 

KHALIFE RAWASS Abed Rahman

A critical analysis of the legal aspects of e-commerce: The challenges from a consumer perspective and the various strategies that promote its development

Promotoren: R. Houben; G. Straetmans

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., M. De Muynck, R. Steennot (UGent)

FR 166, 17 januari 2019

 

KIRAC Ayse Irem

Progression in Global Democracy from Local Governments to Global Decision-making Mechanisms

Promotoren: E. Van Zimmeren, C. Cantore (UAntwerpen & WTO)

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., G. Pavlakos (University of Glasgow, Schotland), T. Cottier (Universität Bern & WTI)

FR 107, 7 oktober 2013

FR 126, 2 juni 2015

FR 139, 22 augustus 2016

FR 145, 14 december 2017

FR 157, 12 maart 2018

FR 167, 14 februari 2019

 

KLAMO Adam

Regulating Sovereign Lending and Debt Restructuring in the Eurozone

Promotoren: R.Houben, M. De Muynck

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., J. Meeusen, V. Argyropoulou (European University Cyprus)

UDB 224, 27 maart 2020

 

KNOOPS Sarah

Het gelijkheidsbeginsel in aanvullende pensioenen voor werknemers: een moeilijk evenwicht tussen bescherming en flexibiliteit

Promotoren: D. Cuypers, B. Weyts

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., Y. Stevens (KU Leuven), H. Verschueren

FR 145, 24 februari 2017

 

KOŁACZ Marta

Legal aspects of sharing economy in logistics: the case of cargo bundling

Inkomend dubbeldoctoraat Erasmus University Rotterdam en UAntwerpen

Promotoren: W. Verheyen, X. Kramer (Erasmus University Rotterdam), F. Smeele (Erasmus University Rotterdam)

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q.

UDB 232, 3 september 2020

 

LAMBRECHT Sarah

De dynamiek tussen nationale en regionale grondrechtenbescherming in Europa: naar convergentie?/The Dynamics between National and Regional Fundamental Rights Protection in Europe: a Practice of Convergence?

Promotor: P. Popelier

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., C. Van De Heyning (Universiteit Leiden), W. Vandenhole

FR 88, 24 november 2011

LARI-WILLIAMS Feyisayo

Gig@Risk: Towards a Legal Framework for Gig Workers' and Prosumers' Risk Management

Promotor: W. Verheyen

Doctoraatscommissie: decaan q.q., T. Kruger, H. Schelhaas (Erasmus Universiteit Rotterdam

UDB 14, 18 oktober 2019

 

LELOUP Mathieu

De impact van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de scheiding der machten in de lidstaten van de Raad van Europa/The impact of the European Court of Human Rights on the separtation of powers in the member states of the Council of Europe

Promotor: D. Vanheule

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., P. Popelier, J. Velaers

FR 157, 12 maart 2018

 

LETTANIE Ute

De ECB vanuit een constitutioneel oogpunt: problemen van aansprakelijkheid, legitimiteit en rechterlijke controle/The ECB from the viewpoint of Constitutionalism: Problems of Accountability, Legitimacy and Judicial Review

Promotor: P. Popelier

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., R. Houben, W. Marneffe (UHasselt)

FR 133, 25 januari 2016

UDB 211, 17 september 2019

 

LOOS Sien

Grensoverschrijdende toegang tot levenseinde-diensten in Europa: een juridische analyse

Uitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en KU Leuven

Promotoren: K. Van Assche, S.Lierman (KU Leuven)

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., Th. Kruger, F.  Verbruggen (KULeuven)

UDB 220, 13 december 2020

UDB 223, 23 juni 2020

UDB 232, 3 september 2020

 

MARTENS Laura

Kwaliteitscontrole doorheen de wetgevingscyclus / Quality control throughout the legislative cycle

Uitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en UHasselt

Doctoraat op bundel

Promotoren: P. Popelier en W. Marneffe (UHasselt)

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., S. De Somer, K. Van Aeken

FR 168, 18 oktober 2018

FR 165, 17 december 2018

UDB 216, 8 november 2019

UDB 223, 10 maart 2020

 

MUCCIARIELLO Andrea

The use of taxes for regulatory pruposes and the protection of the cultural heritage

Inkomend dubbeldoctoraat Univerity of Salerno en UAntwerpen

Promotoren: B. Peeters, P. Pistone (Unversity of Salerno), S. Hemels (Erasmus University Rotterdam)

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., A. Van de Vijver

FR 168, 28 maart 2019

FR 170, 6 juni 2019

 

NAULAERTS Ruben

De toetsing van het goederenrecht aan duurzamere bouwtechnieken en duurzamer ruimtegebruik

Promotoren: N. Carette en S. Pauwels

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., E. Van Zimmeren, S. van Gulijk (Tilburg University)

UDB 233, 24 september 2020

 

NGUYEN HUU, Phuc

Consumer protection against Defective Products. Product Liability in a Comparative Perspective: EU, US and Japan

Promotoren: G. Straetmans, T. Vansweevelt

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., B. Weyts, R. Steennot (UGent)

FR 146, 13 maart 2017

 

NICOTINA Alberto

Constitutional strategies in the face of multilevel governance

Promotoren: P. Popelier en P. Bursens (Fac. Sociale Wetenschappen)

Leden: decaan q.q., D. Vanheule, M. Claes (Maastricht University)

UDB 220, 13 december 2019

 

NISSEN Johannes

"Vermarkting" van ruimtelijke ordening: een onderzoek naar de rol van verhandelbare ontwikkelingsrechten in Vlaanderen vanuit een rechtsvergelijkend perspectief / "Privatization" Urban Planning: an Examination of the Role of Transferable Development Rights in Flanders from a Comparative Perspective

Doctoraat op bundel

Promotoren: E. Van Zimmeren, S. Pauwels (Faculteit Ontwerpwetenschappen), B. Hubeau

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q, T. Coppens (Faculteit Ontwerpwetenschappen), R. Alterman (Technion - Israel Institute of Technology)

FR 149, 6 juli 2017

FR 155, 18 januari 2018

FR 159, 31 mei 2018

FR 160,5 juli 2018

 

NIYONIZIGIYE Pacifique

The role of the Burundi Constitutional Court in Protecting the Rule of Law

Promotoren: P. Popelier en S. Vandeginste (IOB)

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., J. Velaers, G. Niyungeko (Université du Burundi)

FR 152, 10 oktober 2017

 

NUYTS Steve

Football enterprises: a comparative research into optimizing internal government and regulatory framework

Promotor: R. Houben

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., A. Van de Vijver, M. De Ceuster (FBE, UAntwerpen)

UDB 14, 18 oktober 2019

 

NYSTEN Sander

Juridische Knelpunten & Open Metropolitan Design/Legal Issues & Open Metropolitan Design

Promotor: E. Van Zimmeren

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., S. Pauwels (Faculteit Ontwerpwetenschappen), Hendrik Van Hees, Maarten Van Acker (Faculteit Ontwerpwetenschappen)

FR 131, 5 november 2015

 

OTTO Mariya

Design of a suitable transfer pricing framework in a digitalized economy

Promotoren: A. Van de Vijver, B. Peeters

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., P. Cauwenbergh, D. Smit (Tilburg University)

UDB 223, 10 maart 2020

 

PALINCKX Sarah

Blauwdruk voor een passende regeling van de collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector

Promotor: R. Janvier (Faculteit SW)

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., I. Opdebeek, P. Humblet (Universiteit Gent)

FR 150, 24 augustus 2017

 

PATIÑO ÁLVAREZ Aída Araceli

Do the Constitutional Courts contribute to the democratization process?

Promotor: P. Popelier

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., M. Adams, J. Velaers, J. Beyers (Faculteit SW)

FR 81, 25 januari 2011

FR 95, 5 juli 2012

 

PAUWELS Karl

Belasting en draagkracht. De toekomst van het draagkrachtbeginsel in fiscalibus

Promotor: A. Van de Vijver

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., B. Peeters, N. Plets

FR 157, 12 maart 2018

 

PECORARO Alberto

Deep Seabed Mining in the Area: Investment Protection and the Common Heritage of Mankind

Promotor: K. De Feyter

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., L. Lizarazo Rodríguez, J. Harrison (Univerity of Edinburgh)

FR 164, 20 november 2018

 

PROVOOST Griet

De complete dienstverlening van het arbeidsauditoraat: justitie nieuwe stijl in de praktijk?

Promotoren: D. Cuypers, B. Hubeau

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., S. Rutten, K. Ponnet (Universiteit Gent)

FR 150, 24 augustus 2017

 

QUENÉ Myriam

The meaning of the sufficient resources condition in European Migration Law

Promotoren: H. Verschueren, D. Vanheule

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., J. Meeusen, T. de Lange (Universiteit van Amsterdam)

FR 162, 17 september 2018

 

QUIROGA ERÓSTEGUI Celeste

Human Rights of Indigenous Women of the upper Cochabamba Valley: Use and Access to Land and Peaceful Conflict Transformation

Promotor: K. De Feyter

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., P. Meier (Faculteit SW), C. Nuñez-Borja Luna (UAntwerpen & KU Leuven)

FR 156, 13 februari 2018

 

RIVIÈRE Inès

Kritische analyse van de bewijslast(verdeling) in het fiscaal recht, met het oog op de rechtsbescherming van de belastingplichtige

Promotor: N. Plets

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., I. De Troyer (KU Leuven), M. Ghyselen (Hof van Beroep Antwerpen), B. Vanlerberghe

FR 157, 12 maart 2018

UDB 230, 23 juni 2020

 

ROGULA Cezary

Dispute Management. The principles of out-of-court dispute settlement with specific reference to commercial mediation

Inkomend dubbeldoctoraat Jagiellonian University Krakow (Polen) en UAntwerpen

Promotoren: A. Kubas (Jagiellonian University Krakow, Polen), B. Hubeau

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., G. Straetmans

FR 107, 7 oktober 2013

FR 108, 13 november 2013

FR 132, 10 december 2015

 

SARAPANI Stella

Looting and Illicit Antiquities Trade in South-East Europe

Promotor: G. Straetmans

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., Th. Kruger, F. Swennen

FR 127, 12 maart 2018

 

SAS Marlies

Een optimalisatie van de beveiliging op de campus: het meten en analyseren van de beveiligingscultuur binnen universiteiten / Improving campus security: measuring and analyzing the security culture of universities

Promotoren: W. Hardyns, K. Ponnet (UGent en UAntwerpen, Fac. SW), G. Reniers (UAntwerpen, Fac TEW)

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., S. Van Passel (UAntwerpen, Fac. TEW en UHasselt), N. Klima (UGent)

FR 158, 17 april 2018

 

SAXENA Devanshi

Geographical Indications and Sustainable Development: Preparing Gls for the future

Promotoren: E. van Zimmeren, K. De Feyter

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., Ch. Frison, P Drahos (European University Institute, Firzenze & Australian National Univeristy, Canberra)

UDB 2019, 3 december 2019

 

SCHENK Jonathan

Een algemene conflictenregel voor de zakelijke aspecten van lichamelijke roerende goederen als een verdere stap in de Europese harmonisatie

Promotoren: N. Carette, J. Meeusen

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., Th. Kruger, B. Akkermans (Maastricht University)

UDB 222, 20 februari 2020

 

SNYERS Alexander

De feitelijke bestuurder

Promotor: R. Houben

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., B. Peeters, M. Vanmeenen

FR 157, 12 maart 2018

 

SOLIS SANTOS Maria Teresa

Through the looking-glass of Market Citizenship and what EU citizens find there

Promotor: A.-M. Van den Bossche

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., H. De Waele, G. Straetmans

FR 126, 2 juni 2015

 

STUYTS Michiel

Beginselen van uitgesteld eigen vermogen

Promotor: R. Houben

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., K. Reniers, M. Wyckaert (KULeuven)

FR 168, 28 maart 2019

 

UNZ Fiona

Consumer Law in a Disruptive Society

Inkomend dubbeldoctoraat Erasmus University Rotterdam en UAntwerpen

Promotoren: W. Verheyen, H. Schelhaas (Erasmus University Rotterdam)

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q.

UDB 221, 24 januari 2020

 

VAN DEN HOUTE Bert

De afdwingbaarheid van patrimoniale bedingen tussen echtgenoten

Promotor: R. Barbaix

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., B. Weyts, F. Swennen

FR 159, 31 mei 2018

 

VAN DE PLAS Inge

Functional Integration of Retention of Title in Secured Transactions Law: A European Perspective

Promotor: M. Vanmeenen

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., M. Storme, N. Carette

FR 145, 24 februari 2017

 

VANDENNIEUWENHUYSEN Ellen

De rechtspositie van de vreemdeling bij een strafrechtelijke veroordeling in België

Promotoren: J. Rozie en D. Vanheule

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., E. Desmet (UGent), S. Dewulf

UDB 219, 3 december 2020

 

VANDERHULST Veerle

De zorgplanning voor meederjarige zorgenkinderen. Persoonrechtelijke, familiaal(vermogens)rechtelijke en sociale-zekerheidsrechtelijke aspecten

Inkomend dubbeldoctoraat Vrije Universiteit Brussel en UAntwerpen

Promotoren: F. Swennen en E. Alofs (VUB)

FR 162, 17 september 2018

 

VAN EYNDHOVEN Jef

De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen: een kritische analyse vanuit rechtsvergelijkend oogpunt

Promotor: B. Peeters

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., J. Rozie, N. Plets

FR 121, 11 december 2014

UDB 233, 24 september 2020

 

VAN HOF Tine

BECAREFUL: Best interests interpretation in Child Abduction cases: an explanation into Resolving Fragmentation Under different international Legal regimes

Promotoren: T. Kruger, W. Vandenhole

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., K. De Feyter, W. De Bondt (UGent)

FR 167, 14 februari 2019

 

VANHOOFF Larissa

Compensation funds: their nature, function and legality

Promotoren: T. Vansweevelt, B. Weyts

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., B. Dubuisson (UCLouvain), J. Knetsch (Université Jean Monnet, Saint-Etienne)

FR 146, 13 maart 2017

 

VANLEUVENHAEGE Margot

Taalgrenzen aan de toegankelijkheid van het (ge)recht? Over access to justice voor de kwetsbare burger en de rol van begrijpbare taal daarbij

Promotor: B. Hubeau

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., D. Cuypers, S. Parmentier (KU Leuven)

FR 124, 23 maart 2015

UDB 234, 9 oktober 2020

 

VAN NUNEN Karolien

Onderzoek naar veiligheidscultuur in organisaties

Doctoraat op bundel

Promotoren: K. Ponnet, G. Reniers

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., K. Sörensen (Faculteit TEW), P. Vlerick (UGent)

FR 120, 20 november 2014

FR 142, 14 november 2014

 

VAN SANDE Kimberly

De belasting van artificiële intelligentie

Promotoren: A. Van de Vijver, B. Peeters

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., R. Houben, M. Lamensch (VUB)

UDB 220, 13 december 2020

 

VERBEELEN Vincent

Judicial Deference in the Human Rights Adjudication of National Courts

Promotor: J. Velaers

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., P. Popelier, C. Van De Heyning

UDB 223, 10 maart 2020

 

VEREECKEN Jasper

Public enforcement of consumer law in Belgium

Uitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en UGent

Doctoraat op bundel

Promotoren: G. Straetmans, R. Steennot (UGent)

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., R. Houben, A.M. Van den Bossche

FR 168, 28 maart 2019

FR 172, 22 augustus 2019

UDB 216, 8 november 2019

 

VERLEYEN Mathieu

De effectiviteit en proportionaliteit van MiFID II in een steeds meer door technologie gedreven financiële sector / The effectiveness and proportionality of MiFID II in an increasingly technoloiy driven financial sector

Promotoren: R. Houben; G. Straetmans

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., M. De Muynck, R. Steennot (UGent)

FR 159, 31 mei 2018

 

VILLAFUERTE PHILIPPSBORN Leonardo

Collective Indigenous Rights in Bolivia: Effectiveness of Collective Rights in the Framework of Plural Justice. Case Study: Jacha Karangas and Pueblo Chiquitano

Promotoren: K. De Feyter, S. Smis (VUB)

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., L. Lizarazo Rodríguez, W. Vandenhole

FR 156, 13 februari 2018

 

WARIOBA Isabela

Localisation of human rights: a case study of early marriages in Shinyanga Region in Tanzania

Promotor: W. Vandenhole

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., K. De Feyter, E. Desmet (UGent)

FR 149, 6 juli 2017

 

WATTS Kim

A comparative law analysis of compensation funds: international best practice and contemporary applications

Promotoren: T. Vansweevelt, B. Weyts

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., B. Dubuisson (UCLouvain), J. Knetsch (Université Jean Monnet, Saint-Etienne)

FR 156, 13 februari 2018

 

WUYTS Linde

De functie van en de criteria voor intergenerationeel erfrecht

Promotoren: R. Barbaix, F. Swennen

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., N. Geelhand de Merxem, F. Schols (University of Curaçao)

FR 137, 24 mei 2016

FR 153, 16 november 2017                   

 

YALÇINTAŞ Didem                                   

Even if Termination do us part: Restrictive Covenants in Employment Contracts

Promotoren: D. Cuypers, G. Straetmans

Leden doctoraatscommissie: decaan q.q., E. Van Zimmeren, M. R. Korkusuz (Dokuz Eylül University, Turkije)

UDB 219, 3 december 2019