Rechten

Lopend doctoraatsonderzoek

Lopend doctoraatsonderzoek (alfabetisch overzicht) - dd 2/4/2021

Doctorandus Titel Promotor(en) Startdatum
AFULABULA (IFUBWA) Emmanuel How does electronic commerce change international trade: in search of adequate consumer protection G. Straetmans 10 oktober 2017
(FR 152)
BAEKELANT Eva De virtuele vaste inrichting A. Van de Vijver 9 oktober 2020
(UDB 234)
BALDINGER Sebastian Understanding Laws and the Laws of Understanding G. Pavlakos (Univ. of Glasgow)
K. Schaubroeck (Fac. L&W)
Kristof Van Assche
24 februari 2014
(FR 111)
BERETTA Rachele Procedural justice in online dispute resolution: an empirical enquiry S. Rutten
B. Vanlerberghe
D. Nigmatullina
22 april 2020
(UDB 226)
BERNET KEMPERS Eva Towards a legal principle of 'animal dignity' F. Swennen
J. Van de Voorde
14 februari 2019
(FR 167)
BONIFATI Lidia Constitutional design for divided societies: a three-dimensional comparative analysis
Inkomend dubbeldoctoraat University of Bologna en UAntwerpen
P. Popelier
S. Mancini (University of Bologna)
3 december 2019
(UDB 219)
BRIKÉ Sander De arts als ondernemer en als beoefenaar van een vrij beroep F. Dewallens
T. Vansweevelt
11 maart 2021
(UDB 244)
BRUIJNEN Leontine The recognition of unknown family relations: a disjunction between Private International Law en Migration Law Th. Kruger
M. Pertegas (Uantwerpen & Maastricht University)
2 mei 2019
(FR 169)
CASALIN Deborah The role of international (quasi-)judicial mechanisms in ensuring reparation for arbitrary displacement K. De Feyter 24 februari 2017
(FR 145)
CLAES Laurens De proportionaliteit van de straf J. Rozie
J. Meese
17 december 2018
(FR 165)
CLAUS Lauranne Naar een moderne rol voor het Hof van Cassatie in het geheel van de rechtspleging S. Rutten
B. Vanlerberghe
16 november 2017
(FR 153)
CORNELIS Cindy Genetische gegevens en verzekeringen T. Vansweevelt 13 maart 2017
(FR 146)
DE COSTER Tim De onderzoeksgerechten als filter van het vooronderzoek in strafzaken. Een noodzakelijke hindernis of een onmisbare schakel tussen het vooronderzoek en het onderzoek ten gronde? J. Meese 2 juni 2015
(FR 126)
DECOSTER Mattias Masculinity as property: Towards a new legal theory on the relationship between gender-based forms of privilege and the law
Uitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en UGent
K. Van Assche
E. Brems (Ugent)
20 oktober 2020
(UDB 235)
DEGU ADDIS Tefera Environmental Rights of Indigenous Peoples and Large Scale Agricultural Investment Projects in Ethiopia K. De Feyter
G. Erdem Türkelli
22 augustus 2019
(FR 172)
DE HERT Marc Euthanasie en hulp bij zelfdoding bij mensen met een psychiatrische stoornis T. Vansweevelt
E. Delbeke
18 oktober 2018
(FR 163)
DE MEYER Fien Late abortussen: Een vergelijkend onderzoek van regelgeving en juridische knelpunten / Late-term abortions: A comparative analysis of regulatory frameworks and legal challenges
Doctoraat op bundel
K. Van Assche
T. Vansweevelt
18 oktober 2018
(FR 163)
DE MEYER Laura De vrijgemaakte interne markt v. de (af)gesloten nationale (arbeidsmarkt)markt: opponent of complement? Een juridisch onderzoek naar de (sociale) grenzen van afgesloten (Belgische) EU-zeehavens A. Van Regenmortel
A.-M. Van den Bossche
F. Louckx
23 maart 2015
(FR 124)
DE MULDER Charlotte Het juridisch statuut en de bescherming van ongeboren menselijk leven in het Belgisch recht F. Swennen
T. Vansweevelt
20 november 2018
(FR 164)
DE WINTER Samuel Het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten. Een grondslag voor een algemene foutloze overheidsaansprakelijkheid en een toetsingskader voor wetgeving? N. Carette
I. Opdebeek
20 november 2018
(FR 164)
DE VOGEL Josje Sustainable Mobility and Consumer Protection
Inkomend dubbeldoctoraat Erasmus University Rotterdam en UAntwerpen
W. Verheyen
H. Schelhaas
20 februari 2020
(UDB 222)
DE ZOYSA Dhanushka (Sheran) Does current regulation of initial coin offerings (ICOs) protect the public from potential fraud, abuse and financial mismanagement? An examination of the global approach to regulating a new means of crowdfunding and putting forth alternative regulatory models R. Houben 20 november 2018
(FR 164)
D'HONDT Lies Voorbeschiktheid en vooraf bestaande toestand in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht/Predisposition and pre-existing conditions T. Vansweevelt
B. Weyts
18 oktober 2019
(UDB 214)
DIKKER Bregtje Protection of passenger rights in the context of Mobility-as-a-Service W. Verheyen 15 november 2019
(UDB 217)
DISTER Wouter Cooperative Tax Compliance for Companies: Key Success Indicators A. Van de Vijver
M. Vanderhallen
28 maart 2019
(FR 168)
DUPON Frédéric De openbare orde in het gerechtelijk recht S. Rutten
B. Vanlerberghe
6 april 2011
(FR 83)
GEUENS Maaike Het Europees burgerinitiatief als emanatie van directe burgerparticipatie: een verhoogde democratische werking van de Europese Unie? J. Meeusen 24 februari 2014
(FR 111)
GHOSE Akansha Land Acquisition and Human Rights: A Study of Two Districts In Jharkhand, India  K. De Feyter 7 april 2020
(UDB 225)
HADWICK David Between Efficiency and Privacy - The use of artificial intelligence by tax authorities and its implications for taxpayers’ privacy and data protection rights in the EU / Tussen doeltreffendheid en privacy – Het gebruik van ‘artificial intelligence’ door belastingautoriteiten en de gevolgen daarvan voor de privacy- en gegevens-beschermingsrechten A. Van de Vijver
T. Calders (FWET)
25 januari 2021
(UDB 241)
HANTSON Julie Juridische aspecten van mobiele gezondheidszorg of mHealth T. Vansweevelt
P. Van Eecke
21 april 2017
(FR 147)
HENDRICKX Aurélie Een heroverweging van de rol van het Hof van Cassatie in een gelaagd juridisch landschap: rechtshervorming als resultaat van een rechterlijke dialoog over de grenzen heen S. Rutten
B. Vanlerberghe
3 december 2019
(UDB 2019)
HIERGENS Ide De sociale constructie van grondgebruiksrechten / The social construction of land use rights
Inkomend dubbeldoctoraat KULeuven en Uantwerpen
Doctoraat op bundel
B. Hubeau
P. Van den Broeck
6 juli 2017
(FR 149)
ISTACE Timo The legal implications of neurotechnological developments on physical and mental integrity. Are we in need of an updated legal framework? / De juridische implicaties van neuro-technologische ontwikkelingen voor de fysieke en mentale integriteit. Is er nood aan een nieuw juridisch kader? T. Vansweevelt
K. Van Assche
10 februari 2021
(UDB 242)
JOHANNES Chloé The Recognition of Foreign Judicial Sale of Ships T. Kruger
G. Bradfield (University of Cape Town, South Africa)
14 februari 2019
(FR 167)
KAITU Antidius Legal Status and Protection of the Unborn Human in the African Perspective: An examination of the Tanzanian Law F. Swennen
W. Vandenhole
2 mei 2019
(FR 169)
KEUKELEIRE Artuur Het verbintenisrechtelijk statuut van onlineplatformen voor reële diensten B. Weyts
W. verheyen
10 februari 2021
(UDB 242)
KEUNEN Liesa Tax audits on big data: exploring the legitimacy and limits in light of the prohibition of fishing expeditions
Inkomend dubbeldoctoraat UGent en UAntwerpen
B. Peeters
S. De Raedt
E. Lievens (Ugent)
24 september 2020
(UDB 233)
KHALIFE RAWASS Abed Rahman A critical analysis of the legal aspects of e-commerce: The challenges from a consumer perspective and the various strategies that promote its development G. Straetmans
R. Houben
17 januari 2019
(FR 166)
KIRAC Ayse Irem Progression in Global Democracy from Local Governments to Global Decision-making Mechanisms E. Van Zimmeren
C. Cantore
7 oktober 2013
(FR 107)

KLAMO Adam Regulating Sovereign Lending and Debt Restructuring in the Eurozone R. Houben
M. De Muynck
27 maart 2020
(UDB 224)
KNOOPS Sarah Het gelijkheidsbeginsel in aanvullende pensioenen voor werknemers: een moeilijk evenwicht tussen bescherming en flexibiliteit D. Cuypers
B. Weyts
24 februari 2017
(FR 145)
KOŁACZ Marta Legal aspects of sharing economy in logistics: the case of cargo bundling
Inkomend dubbeldoctoraat Erasmus University Rotterdam en UAntwerpen
W. Verheyen
X. Kramer (Erasmus University Rotterdam)
F. Smeele (Erasmus University Rotterdam)
3 september 2020
(UDB 232)
KUBIŃSKA Aleksandra Capturing the Dynamics of Semi-Authoritarian Regimes. Analyzing political discourse concerning societal ac-tors as democratic indexicals / De dynamieken van semi-authoritaire regimes ontleed. Een analyse van het politieke discours rond sociale actoren als democratische indicatoren P. Popelier
C. Van de Heyning
T. Van Hout (FLW)
18 december 2020
(UDB 239)
LAMBRECHT Sarah De dynamiek tussen nationale en regionale grondrechtenbescherming in Europa: naar convergentie?/The Dynamics between National and Regional Fundamental Rights Protection in Europe: a Practice of Convergence?  P. Popelier 24 november 2011
(FR 88)
LARI-WILLIAMS Feyisayo Gig@Risk: Towards a Legal Framework for Gig Workers' and Prosumers' Risk Management W. Verheyen 18 oktober 2019
(UDB 214)
LELOUP Mathieu De impact van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de scheiding der machten in de lidstaten van de Raad van Europa/The impact of the European Court of Human Rights on the separtation of powers in the member states of the Council of Europe D. Vanheule
12 maart 2018
(FR 157)
LETTANIE Ute De ECB vanuit een constitutioneel oogpunt: problemen van aansprakelijkheid, legitimiteit en rechterlijke controle / The ECB from the viewpoint of Constitutionalism: Problems of Accountability, Legitimacy and Judicial Review P. Popelier 25 januari 2016
(FR 133)
LOOS Sien Grensoverschrijdende toegang tot levenseinde-diensten in Europa: een juridische analyse
Uitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en KU Leuven
K. Van Assche
S. Lierman (KU Leuven)
13 december 2019
(UDB 220)
LUINING Michiel Trojan Horse Discourse: The Use and Abuse of Contemporary Constitutional Discourse for Fundamental Rights Prorection
Interdisciplinair doctoraat Rechten en Taalkunde
P. Popelier
C. Van de Heyning
T. Van Hout (FLW)
30 november 2020
(UDB 238)
MARTENS Laura Kwaliteitscontrole doorheen de wetgevingscyclus / Quality control throughout the legislative cycle
Uitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en Uhasselt
Doctoraat op bundel
P. Popelier
W. Marneffe (Uhasselt)
18 oktober 2018
(FR 163)
NAULAERTS Ruben De toetsing van het goederenrecht aan duurzamere bouwtechnieken en duurzamer ruimtegebruik N. Carette
S. Pauwels
24 september 2020
(UDB 233)
NGUYEN HUU Phuc Consumer protection against Defective Products. Product Liability in a Comparative Perspective: EU, US and Japan G. Straetmans
T. Vansweevelt
13 maart 2017
(FR 146)
NICOTINA Alberto Constitutional strategies in the face of multilevel governance P. Popelier
P. Bursens (Fac. Sociale Wetenschappen)
13 december 2019
(UDB 220)
NISSEN Johannes "Vermarkting" van ruimtelijke ordening: een onderzoek naar de rol van verhandelbare ontwikkelingsrechten in Vlaanderen vanuit een rechtsvergelijkend perspectief /  "Privatization" Urban Planning: an Examination of the Role of Transferable Development Rights in Flanders from a Comparative Perspective
Doctoraat op bundel
E. Van Zimmeren
S. Pauwels (Fac.  Ontwerpwetenschappen)
B. Hubeau
6 juli 2017
(FR 149)
NIYONIZIGIYE Pacifique The role of the Burundi Constitutional Court in Protecting the Rule of Law P. Popelier
S. Vandeginste (IOB)
10 oktober 2017
(FR 152)
NUYTS Steve Football enterprises: a comparative research into optimizing internal government and regulatory framework R. Houben 18 oktober 2019
(UDB 214)
NYSTEN Sander Juridische Knelpunten & Open Metropolitan Design/Legal Issues & Open Metropolitan Design E. Van Zimmeren
S. Pauwels (Fac. Ontwerpwetenschappen)
5 november 2015
(FR 131)
OLOO Anne Algorithmic accountability and the international human rights framework: towards inclusive global media platform governance / Algoritmische
rekenschapsplichtigheid en het internationale mensenrechtenkader: naar een inclusief wereldwijd bestuur van mediaplatformen
W. Vandenhole 25 januari 2021
(UDB 241)
OTTO Mariya Design of a suitable transfer pricing framework in a digitalized economy A.  Van de Vijver
B. Peeters
10 maart 2020
(UDB 223)
PALINCKX Sarah Blauwdruk voor een passende regeling van de collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector R. Janvier (Faculteit SW) 24 augustus 2017
(FR 150)
PATIÑO ÁLVAREZ Aída Araceli Do the Constitutional Courts contribute to the democratization process?  P. Popelier 25 januari 2011
(FR 81)
PAUWELS Karl Belasting en draagkracht. De toekomst van het draagkrachtbeginsel in fiscalibus A. Van de Vijver 12 maart 2018
(FR 157)
PECORARO Alberto Deep Seabed Mining in the Area: Investment Protection and the Common Heritage of Mankind K. De Feyter 20 november 2018
(FR 164)
POLI Marco The Impact of the Best Interests of the Child on Shared Parenting and Joint Custody
Inkomend dubbeldoctoraat Università di Torino (Italië) en UAntwerpen
F. Swennen
J. Long (Università di Torino)
4 november 2020
(UDB 236)
PROVOOST Griet De complete dienstverlening van het arbeidsauditoraat: justitie nieuwe stijl in de praktijk? D. Cuypers
B. Hubeau
24 augustus 2017
(FR 150)
QUENÉ Myriam The meaning of the sufficient resources condition in European Migration Law H. verschueren
D. Vanheule
17 september 2018
(FR 162)
QUIROGA ERÓSTEGUI Celeste Human Rights of Indigenous Women of the upper Cochabamba Valley: Use and Access to Land and Peaceful Conflict Transformation K. De Feyter 13 febuari 2018
(FR 156)
RIVIÈRE Inès Kritische analyse van de bewijslast(verdeling) in het fiscaal recht, met het oog op de rechtsbescherming van de belastingplichtige N. Plets 12 maart 2018
(FR 157)
ROGULA Cezary Dispute Management. The principles of out-of-court dispute settlement with specific reference to commercial mediation
Inkomend dubbeldoctoraat Jagiellonian University Krakow (Polen) en UAntwerpen
B. Hubeau
Andrzej Kubas (Jagiellonian University Krakow)
7 oktober 2013
 (FR 107)

SARAPANI Stella Looting and Illicit Antiquities Trade in South-East Europe G. Straetmans 12 maart 2018
(FR 157)
SAS Marlies Een optimalisatie van de beveiliging op de campus: het meten en analyseren van de beveiligingscultuur binnen universiteiten / Improving campus security: measuring and analyzing the security culture of universities W. Hardyns
K. Ponnet (UGent en UAntwerpen, Faculteit SW)
G. Reniers (Faculteit TEW)
17 april 2018
(FR 158)
SAXENA Devanshi Geographical Indications and Sustainable Development: Preparing Gls for the future E. van Zimmeren
K. De Feyter
3 december 2019
(UDB 219)
SCHENK Jonathan Een algemene conflictenregel voor de zakelijke aspecten van lichamelijke roerende goederen als een verdere stap in de Europese harmonisatie N. Carette
J. Meeusen
20 februari 2020
(UDB 222)
SNYERS Alexander De feitelijke bestuurder R. Houben 12 maart 2018
(FR 157)
SOLIS SANTOS Maria Teresa Through the looking-glass of Market Citizenship and what EU citizens find there G. Straetmans 2 juni 2015
(FR 126)
STIJLEMAN Annelien Naar een theorie over algemene beginselen van bewijs in het bestuursrecht I. Opdebeek
S. De Somer
4 november 2020
(UDB 236)
STUYTS Michiel Beginselen van uitgesteld eigen vermogen R. Houben 28 maart 2019
(FR 168)
SUORSA Heidi Unity in diversity of European Health Care systems: A fundamental legal perspective on common values, organizational and financial principles / Eenheid in verscheidenheid van Europese gezondheidszorgsystemen - Een fundamenteel juridisch perspectief op gemeenschappelijke waarden, organisatorische en financiële principes F. Louckx 25 januari 2021
(UDB 241)
UNZ Fiona Consumer Law in a Disruptive Society
Inkomend dubbeldoctoraat Erasmus University Rotterdam en UAntwerpen
W. Verheyen
H. Schelhaas
24 januari 2020
(UDB 221)
VAN DEN HOUTE Bert De afdwingbaarheid van patrimoniale bedingen tussen echtgenoten R. barbaix
31 mei 2018
(FR 159)
VAN DE PLAS Inge Functional Integration of Retention of Title in Secured Transactions Law: A European Perspective M. Vanmeenen 24 februari 2017
(FR 145)
VANDENNIEUWENHUYSEN Ellen De rechtspositie van de vreemdeling bij een strafrechtelijke veroordeling in België J. Rozie
D. Vanheule
3 december 2019
(UDB 219)
VANDERHULST Veerle De zorgplanning voor meederjarige zorgenkinderen. Persoonrechtelijke, familiaal(vermogens)rechtelijke en sociale-zekerheidsrechtelijke aspecten
Inkomend dubbeldoctoraat Vrije Universiteit Brussel en UAntwerpen
F. Swennen
E. Alofs
17 september 2018
(FR 162)
VAN DER VLUGT Sam The Gordian Knot of EU Taxation: Rethinking the Allocation of Taxing Power in the European Union / De Gordiaanse Knoop van Belastingheffing in de Europese Unie: een Herbezinning van de Allocatie van Bevoegdheden in de Europese Belastingen B. Peeters
P. Pistone (Università degli Studi di Salerno) 
2 april 2021
(UDB 245)
VAN DURME Florence Environmental justice, law and regulation: societal actor influence on law’s effectiveness and legal transformation K. Van Aeken 24 februari 2021
(UDB 243)
VAN HOF Tine BECAREFUL: BEst interests interpretation in Child Abduction cases: an explanation into REsolving Fragmentation Under different international Legal regimes T. Kruger
W. Vandenhole
14 februari 2019
(FR 167)
VANHOOFF Larissa Compensation funds: their nature, function and legality T. Vansweevelt
B. Weyts
13 maart 2017
(FR 146)
VAN NUNEN Karolien Onderzoek naar veiligheidscultuur in organisaties
(Doctoraat in de Veiligheidswetenschappen)
Doctoraat op bundel
K. Ponnet
G. Reniers
20 november 2014
(FR 120)
VAN SANDE Kimberly De belasting van artificiële intelligentie A. Van de Vijver
B. Peeters
13 december 2019
(UDB 220)
VAN STEENBERGEN Jasper De vrijheid van meningsuiting van het overheidspersoneel in het algemeen en van magistraten en veiligheidspersoneel in het bijzonder I. Opdebeek
C. Van de Heyning
10 februari 2021
(UDB 242)
VERBELEN Vincent Judicial Deference in the Human Rights Adjudication of National Courts J. Velaers
10 maart 2020
(UDB 223)
VEREECKEN Jasper Public enforcement of consumer law in Belgium
Uitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en Ugent
Doctoraat op bundel
G. Straetmans
R. Steennot
22 augustus 2019
(FR 172)
VERLEYEN Mathieu De effectiviteit en proportionaliteit van MiFID II in een steeds meer door technologie gedreven financiële sector / The effectiveness and proportionality of MiFID II in an increasingly technology driven financial sector R. Houben
G. Straetmans
31 mei 2018
(FR 159)
VERSTRAETE Céline Drang en dwang in de gezondheidszorg T. Vansweevelt
K. Van Assche
10 februari 2021
(UDB 242)
VILLAFUERTE PHILIPPSBORN Leonardo  Collective Indigenous Rights in Bolivia: Effectiveness of Collective Rights in the Framework of Plural Justice. Case Study: Jacha Karangas and Pueblo Chiquitano K. De Feyter
S. Smis (VUB)
13 febuari 2018
(FR 156)
WARIOBA Isabela Localisation of human rights: a case study of early marriages in Shinyanga Region in Tanzania W. Vandenhole 6 juli 2017
(FR 149)
WATTS Kim A comparative law analysis of compensation funds: international best practice and contemporary applications T. Vansweevelt
B. Weyts
13 febuari 2018
(FR 156)
WUYTS Linde De functie van en de criteria voor intergenerationeel erfrecht R. Barbaix
F. Swennen
24 mei 2016
(FR 137)
YALÇINTAŞ Didem Even if Termination do us part: Restrictive Covenants in Employment Contracts D.Cuypers
G. Straetmans
3 december 2019
(UDB 2019)