Rechten

Lopend doctoraatsonderzoek

Lopend doctoraatsonderzoek (alfabetisch overzicht) - dd 15/2/2023

Doctorandus
Titel
Promotor(en)
Startdatum
ABDALLAH Maha
Zionisme en kolonistenkolonialisme: een over het hoofd geziene genocide op het Palestijnse volk / Zionism and Settler Colonialism: an Overlooked Genocide of the Palestinian People?
K. De Feyter
15 februari 2023 (UDB 268)
AFULABULA (IFUBWA) Emmanuel
How does electronic commerce change international trade: in search of adequate consumer protection
G. Straetmans
10 oktober 2017 (FR 152)
BAEKELANT Eva
The virtual permanent establisment Doctoraat op bundel
A. Van de Vijver
9 oktober 2020 (UDB 234)
BALDINGER Sebastian
Understanding Laws and the Laws of Understanding
G. Pavlakos (Univ. of Glasgow) K. Schaubroeck (Fac. L&W) Kristof Van Assche
24 februari 2014 (FR 111)
BERETTA Rachele
Procedural justice in online dispute resolution: an empirical enquiry
S. Rutten B. Vanlerberghe D. Nigmatullina
22 april 2020 (UDB 226)
BEY Nour El Houda
Rethinking Competition Law: An Ethical Approach to Antitrust / Heroverweging van het mededingingsrecht: Een ethische benadering van antitrust
J. Blockx
15 februari 2023 (UDB 268)
BONIFATI Lidia
Comparative Constitutional Design For Divided Societies: A Model To Explain Constitutional Asymmetries. Inkomend dubbeldoctoraat University of Bologna en UAntwerpen
P. Popelier S. Mancini (University of Bologna)
3 december 2019 (UDB 219)
BRIKÉ Sander
De arts als ondernemer en als beoefenaar van een vrij beroep
F. Dewallens T. Vansweevelt
11 maart 2021 (UDB 244)
BRUIJNEN Leontine
The recognition of unknown family relations: a disjunction between Private International Law en Migration Law
Th. Kruger M. Pertegas (Uantwerpen & Maastricht University)
2 mei 2019 (FR 169)
CLAES Laurens
De proportionaliteit van de straf
J. Rozie J. Meese
17 december 2018 (FR 165)
CLAUS Lauranne
Naar een moderne rol voor het Hof van Cassatie in het geheel van de rechtspleging
S. Rutten B. Vanlerberghe
16 november 2017 (FR 153)
COWAN Christopher
LGBTQ+ People & Disasters – A New Approach to Vulnerability Assesments in Disaster Risk Governance
G. Erdem Türkelli
26  oktober 2022 (UDB 264)
DE ANDRADE Felipe
The Role of Free Trade Agreements in building a Resiliant Normative Framework for International Technology Transfer
E. van Zimmeren K. de Feyter G. Van Calster
26 oktober 2022 (UDB 264)
DE COSTER Tim
De onderzoeksgerechten als filter van het vooronderzoek in strafzaken. Een noodzakelijke hindernis of een onmisbare schakel tussen het vooronderzoek en het onderzoek ten gronde?
J. Meese
2 juni 2015 (FR 126)
DE HERT Marc
Euthanasia and physician-assisted suicide in people with a psychiatric disorder / Euthanasie en hulp bij zelfdoding bij mensen met een psychiatrische stoornis Doctoraat op bundel
T. Vansweevelt E. Delbeke
18 oktober 2018 (FR 163)
DE LILLO Francesco
Why and how to tax business profits in a global digitalized economy: a normative principle-based analysis of the corporate income tax and its alternatives
T. Diniz Magalhaes A. Van de Vijver
22 april 2022 (UDB 259)
DE MEYER Fien
Late-term abortions: A comparative analysis of regulatory frameworks and legal challenges Doctoraat op bundel
K. Van Assche T. Vansweevelt
18 oktober 2018 (FR 163)
DE MEYER Laura
De vrijgemaakte interne markt v. de (af)gesloten nationale (arbeidsmarkt)markt: opponent of complement? Een juridisch onderzoek naar de (sociale) grenzen van afgesloten (Belgische) EU-zeehavens
A. Van Regenmortel A.-M. Van den Bossche F. Louckx
23 maart 2015 (FR 124)
DE MULDER Charlotte
Het juridisch statuut en de bescherming van ongeboren menselijk leven in het Belgisch recht
F. Swennen T. Vansweevelt
20 november 2018 (FR 164)
DE VOGEL Josje
Sustainable Mobility and Consumer Protection Inkomend dubbeldoctoraat Erasmus University Rotterdam en UAntwerpen
W. Verheyen H. Schelhaas
20 februari 2020 (UDB 222)
DE WINTER Samuel
Het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten. Een grondslag voor een algemene foutloze overheidsaansprakelijkheid en een toetsingskader voor wetgeving?
N. Carette I. Opdebeek
20 november 2018 (FR 164)
DECOSTER Mattias (Ariël)
Masculinity as property: Towards a new legal theory on the relationship between gender-based forms of privilege and the law Uitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en Ugent Doctoraat op bundel
K. Van Assche E. Brems (Ugent)
20 oktober 2020 (UDB 235)
DEGU ADDIS Tefera
Environmental Rights of Indigenous Peoples and Large Scale Agricultural Investment Projects in Ethiopia
K. De Feyter G. Erdem Türkelli
22 augustus 2019 (FR 172)
DENS Catherine
De rol van de beginselen van behoorlijk bestuur in de relatie tussen Vlaamse hoger- en secundaire onderwijsinstellingen en hun studenten of leerlingen: een juridisch en empirisch onderzoek
S. De Somer S. Pauwels (Fac. Ontwerpwetenschappen)
8 september 2022 (UDB 262)
D'HONDT Lies
Voorbeschiktheid en vooraf bestaande toestand in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht/Predisposition and pre-existing conditions
T. Vansweevelt B. Weyts
18 oktober 2019 (UDB 214)
DISTER Wouter
Cooperative Tax Compliance for Companies: Key Success Indicators
A. Van de Vijver M. Vanderhallen
28 maart 2019 (FR 168)
DOMENIGHINI Camilla
Autonomous inland shipping: rebalancing interests and risks in the contract chain Doctoraat op bundel
W. Verheyen C. Sys (FBE)
22 april 2022 (UDB 259)
EL YATTOUTI Naoual
Multiculturalism in Healthcare: Rights and Duties of Healthcare Providers and Patients When Mani-festing Their Religious and Cultural Preferences in the Healthcare Setting Doctoraat op bundel
K. Van Assche T. Vansweevelt
22 april 2022 (UDB 259)
FERJANI Malek
Crypto-assets: developments and regulations. Who owns what, and how?
R. Houben M. Vanmeenen J. Rozie
8 september 2022 (UDB 262)
FRATEUR Jakob
Legitimate crisis management and multilevel governance: the role of trust in governments in democratically legitimate crisis governance Interdiscipliinair doctoraat Rechten en Sociale Wetenschappen
P. Popelier ¨P. Bursens (FSW)
11 januari 2023 (UDB 267)
GHOSE Akansha
Land Acquisition and Human Rights: A Study of Two Districts In Jharkhand, India 
K. De Feyter
7 april 2020 (UDB 225)
GHYS Naomi
De actieve verantwoordelijkheid van de Belgische Staat voor de sociale bescherming van personen met een handicap
F. Louckx
30 juni 2022 (UDB 261)
GONZÁLEZ RUIZ Rosa
The legal protection and governance of cultural heritage: proposals for its implementation in Cuba Inkomend dubbeldoctoraat Universidad de Oriente (Cuba) en UAntwerpen
E. van Zimmeren N. H. Rizo Pérez (Universidad de Oriente, Cuba)
25 oktober 2021 (UDB 253)
GOUBERT Heleen
Duurzame minnelijke invordering van consumentenschulden: nieuwe normen voor efficiënt en ethisch invorderen
B. Vanlerberghe A.-L. Verbeke M. Vanmeenen
11 januari 2023 (UDB 267)
HADWICK David
Between Efficiency and Privacy - The use of artificial intelligence by tax authorities and its implications for taxpayers’ privacy and data protection rights in the EU
A. Van de Vijver T. Calders (FWET)
25 januari 2021 (UDB 241)
HANTSON Julie
Juridische aspecten van mobiele gezondheidszorg of mHealth
T. Vansweevelt P. Van Eecke
21 april 2017 (FR 147)
HENDRICKX Aurélie
Een heroverweging van de rol van het Hof van Cassatie in een gelaagd juridisch landschap: rechtshervorming als resultaat van een rechterlijke dialoog over de grenzen heen
S. Rutten B. Vanlerberghe
3 december 2019 (UDB 2019)
ISTACE Timo
The legal implications of neurotechnological developments on physical and mental integrity. Are we in need of an updated legal framework? Doctoraat op bundel
T. Vansweevelt K. Van Assche
10 februari 2021 (UDB 242)
JOHANNES Chloé
The Recognition of Foreign Judicial Sale of Ships
T. Kruger G. Bradfield (University of Cape Town, South Africa)
14 februari 2019 (FR 167)
KAITU Antidius
Legal Status and Protection of the Unborn Human in the African Perspective: An examination of the Tanzanian Law
F. Swennen W. Vandenhole
2 mei 2019 (FR 169)
KASEREKA NDEKENINGE Richard
Le statut juridique des déplacés internes et leurs droits de propriété sur les biens quittés. Application au Nord-Kivu en RDC / De juridische status van de ontheemden en hun eigendomsrechten op het overgebleven eigendom. Toepassing in Noord-Kivu, DRC
S. Dewulf K. De Feyter
15 november 2021 (UDB 254)
KEUKELEIRE Artuur
Het verbintenisrechtelijk statuut van onlineplatformen voor reële diensten
B. Weyts W. verheyen
10 februari 2021 (UDB 242)
KEUNEN Liesa
Tax audits on big data: exploring the legitimacy and limits in light of the prohibition of fishing expeditions Inkomend dubbeldoctoraat UGent en UAntwerpen
B. Peeters S. De Raedt E. Lievens (Ugent)
24 september 2020 (UDB 233)
KHALIFE RAWASS Abed Rahman
A critical analysis of the legal aspects of e-commerce: The challenges from a consumer perspective and the various strategies that promote its development
G. Straetmans R. Houben
17 januari 2019 (FR 166)
KILIÇ Arinç Onat
Legal structures of blue bonds: Enforcing ocean protection through financialization
G. Erdem Türkelli T. Ferrando R. Houben
22 maart 2022 (UDB 258)
KILIMCIOĞLU Begüm
Using Mandatory Human Rights Due Diligence and Civil Liability to Increase Accountability and Access to Remedy in Global Supply Chains
G. Erdem Türkelli Th. Kruger
30 juni 2022 (UDB 261)
KLAMO Adam
Regulating Sovereign Lending and Debt Restructuring in the Eurozone
R. Houben M. De Muynck
27 maart 2020 (UDB 224)
KNOOPS Sarah
Het gelijkheidsbeginsel in aanvullende pensioenen voor werknemers: een moeilijk evenwicht tussen bescherming en flexibiliteit
D. Cuypers B. Weyts
24 februari 2017 (FR 145)
KUBIŃSKA Aleksandra
Capturing the Dynamics of Semi-Authoritarian Regimes. Analyzing political discourse concerning societal ac-tors as democratic indexicals Interdisciplinair doctoraat Rechten en Taalkunde
P. Popelier C. Van de Heyning T. Van Hout (FLW)
18 december 2020 (UDB 239)
LARI-WILLIAMS Feyisayo
Gig@Risk: Towards a Legal Framework for Gig Workers' and Prosumers' Risk Management
W. Verheyen T. Kruger
18 oktober 2019 (UDB 214)
LARI-WILLIAMS Seun
Towards a Competitive, Fair and Sustainable Copyright System: Developing an Effective Dispute System Design
E. van Zimmeren S. Rutten
7 december 2022 (UDB 266)
LE HAI Anh
Towards a Resilient Framework of High Level Passenger Rights Protection: Adaptations for Platform-based Mobility Solutions and the Future of Sustainable Urban Mobility 
W. Verheyen E. van Zimmeren
26 oktober 2022 (UDB 264)
LEIRE Damiaan
Erfenisgeschillen tussen (half)broers en (half)zussen. Naar een billijkheidscorrectie in het erfrecht ?
R. Barbaix B. Weyts
3 oktober 2022 (UDB 263)
LI Yibo
Taming ecosystem power of platforms through contract and competition law
G. Straetmans J. Blockx W. Verheyen
15 november 2021 (UDB 254)
LIETAERT Ward
(Unintended) protectionism in EU customs law: an analysis of current EU customs law in view of international trade law
D. Geraets R. Smet
26 oktober 2022 (UDB 264)
LIEVENS Sven
De verlies-van-een-kans-leer: voorwaarden en draagwijdte in België, Duitsland en de Verenigde Staten / The loss of a chance doctrine: conditions and scope in Belgium, Germany and the United States
T. Vansweevelt
8 februari 2022 (UDB 257)
LOOS Sien
Grensoverschrijdende toegang tot levenseinde-diensten in Europa: een juridische analyse Uitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en KU Leuven
K. Van Assche S. Lierman (KU Leuven)
13 december 2019 (UDB 220)
LOUVIN Jean-Marc
Owning our Food: Theories of property and new ownership designs for commons-based food systems Doctoraat op bundel
T. Ferrando
25 oktober 2021 (UDB 253)
LUINING Michiel
Trojan Horse Discourse: The Use and Abuse of Contemporary Constitutional Discourse for Fundamental Rights Prorection Interdisciplinair doctoraat Rechten en Taalkunde
P. Popelier C. Van de Heyning T. Van Hout (FLW)
30 november 2020 (UDB 238)
LUKU Helga
Continuity of civil status for mobile citizens in a diverse European Union: balancing freedom of movement, fundamental rights and national identity
J. Meeusen
7 december 2022 (UDB 266)
MAHAMANE OUMAROU Rachid
Fostering West African States’ development by incentivizing the private sector’s participation in the public contracts realm: a scrutiny of public-private partnerships from a legal, economic and policy perspective  
K. De Feyter G. Erdem Türkelli
8 februari 2022 (UDB 257)
MALENGA DIVAVA Christophe
Régime fiscal des investissements miniers face à la lutte contre la planification fiscale agressive à l’ère de la digitalisation de l’économie. Problèmes, enjeux et perspectives / Belastingregeling voor investeringen in de mijnbouw in het licht van de strijd tegen agressieve belastingplanning in het tijdperk van digitalisering van de economie. Problemen, vraagstukken en vooruitzichten
A. Van de Vijver T. Diniz Mahalhaes
12 mei 2021 (UDB 247)
MARCONDES SMITH Michael George
Making human rights more distributive by design: righting socio-economic inequality 
W. Vandenhole F. Vanneste
3 december 2021 (DB) 18 januari 2022 (UDB 256)
MATTIOLO Pierfrancesco
De Verordening betreffende Buitenlandse Subsidies die de Interne Markt verstoren. Europees staatssteunrecht binnenstebuiten / The Regulation on Foreign Subsidies distorting the Internal Market. EU State aid law inside out
J. Blockx
15 februari 2023 (UDB 268)
NGUYEN HUU Phuc
Consumer protection against Defective Products. Product Liability in a Comparative Perspective: EU, US and Japan
G. Straetmans T. Vansweevelt
13 maart 2017 (FR 146)
NICOTINA Alberto
Constitutional strategies in the face of multilevel governance
P. Popelier P. Bursens (Fac. Sociale Wetenschappen)
13 december 2019 (UDB 220)
NYSTEN Sander
Legal Issues & Open Metropolitan Design
E. Van Zimmeren S. Pauwels (Fac. Ontwerpwetenschappen)
5 november 2015 (FR 131)
OLOO Anne
Algorithmic accountability and the international human rights framework: towards inclusive global media platform governance
W. Vandenhole
25 januari 2021 (UDB 241)
ORZECHOWSKI Sophie C.
Autonomous inland navigation: Providing the regulatory framework that facilitates autonomous inland navigation whilst at the same time balances ecosystem interests
W. Verheyen C. Sys (FBE)
30 juni 2022 (UDB 261)
OTTO Mariya
Design of a suitable transfer pricing framework in a digitalized economy Doctoraat op bundel
A.  Van de Vijver B. Peeters
10 maart 2020 (UDB 223)
OTTONI UÉBE MANSUR Débora
A Sustainable Value Theory for the Taxation of the Digital Economy 
T. Diniz Magalhaes A. Jorissen (FBE)
9 september 2021 (UDB 251)
PAUWELS Karl
Belasting en draagkracht. De toekomst van het draagkrachtbeginsel in fiscalibus
A. Van de Vijver
12 maart 2018 (FR 157)
PAUWELS Sigrid
Urban Urgency Governance: een urgentieperspectief op complexe projecten Interdisciplinair doctoraat Rechten - Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
P. Popelier T. Coppens (Fac. Ontwerpwetenschappen)
18 januari 2022 (UDB 256)
POLI Marco
The Impact of the Best Interests of the Child on Shared Parenting and Joint Custody Inkomend dubbeldoctoraat Università di Torino (Italië) en UAntwerpen
F. Swennen J. Long (Università di Torino)
4 november 2020 (UDB 236)
QUENÉ Myriam
The meaning of the sufficient resources condition in European Migration Law
H. verschueren D. Vanheule
17 september 2018 (FR 162)
QUIROGA ERÓSTEGUI Celeste
Use of and Access to Land for Peaceful Transformation. A socio-legal Perspective on Human Rights of Indigenous Women of the Cochabamba Upper Valley 
K. De Feyter
13 febuari 2018 (FR 156)
RATNIECE Zane
Pre-Admissibility Requirements beforethe European Court of Human Rights: Wither Access to the Court
P. Popelier
25 oktober 2021 (UDB 253)
RICIFARI Rebecca
Private International Law and International Corporate Mobility: Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions Inkomend dubbeldoctoraat Università degli Studi di Milano (Italië) en UAntwerpen
J. Meeusen S. Bariatti (Università degli Studi di Milano)
11 januari 2023 (UDB 267)
RIVIÈRE Inès
Kritische analyse van de bewijslast(verdeling) in het fiscaal recht, met het oog op de rechtsbescherming van de belastingplichtige
N. Plets
12 maart 2018 (FR 157)
SANDNER Marion
Assessing state obligations on economic and social rights. Resolving economic and social rights dilemmas in times of crisis: In search of more tangible guidance Inkomend dubbeldoctoraat UHasselt en UAntwerpen
W. Vandenhole S. Smet (UHasselt)
11 januari 2023 (UDB 267)
SARAPANI Stella
Looting and Illicit Antiquities Trade in South-East Europe
G. Straetmans
12 maart 2018 (FR 157)
SAXENA Devanshi
Geographical Indications and Sustainable Development: Preparing Gls for the future
E. van Zimmeren K. De Feyter
3 december 2019 (UDB 219)
SCHENK Jonathan
Een algemene conflictenregel voor de zakelijke aspecten van lichamelijke roerende goederen als een verdere stap in de Europese harmonisatie
N. Carette J. Meeusen
20 februari 2020 (UDB 222)
SCHOLLAERT Victor
Morele schade: een onderzoek naar het bestaan en het herstel
T. Vansweevelt B. Weyts
18 januari 2022 (UDB 256)
SEGO Janet
The role of bilateral Development Finance Institutions (DFIs) in preventing development induced displacements in the Global South: a critical analysis of the legal regulation and accountability of the selected institutions both in their countries of origin and in the host countries in the Sub Saharan Africa
G. Erdem Türkelli
26 oktober 2022 (UDB 264)
SHANKER Ankita
Recognising and Protecting the Personhood and Fundamental Rights of Non-Human Animals Inkomend dubbeldoctoraat Universität Basel en UAntwerpen
F. Swennen A. Peters (Universität Basel) M. Schefer (Universität Basel) Ch Blattner (Universität Bern)
9 september 2021 (UDB 251)
STEVENS Chelsea
De rechtspositie van de hoofdarts in het ziekenhuis
F. Dewallens S. De Somer T. Vansweevelt
7 december 2022 (UDB 266)
STIJLEMAN Annelien
Naar een theorie over algemene beginselen van bewijs in het bestuursrecht
I. Opdebeek S. De Somer
4 november 2020 (UDB 236)
STUYTS Michiel
Beginselen van uitgesteld eigen vermogen
R. Houben
28 maart 2019 (FR 168)
SUORSA Heidi
Unity in diversity of European Health Care systems: A fundamental legal perspective on common values, organizational and financial principles 
F. Louckx
25 januari 2021 (UDB 241)
TANRIVERDI, Ülkü
The Smart Transition of Urban Mobility Towards Sustainable, Accessible, Inclusive, and Safe Mobility: Developing Models for Regulation, Policy, and Governance
E. van Eimmeren W. Verheyen
22 april 2022 (UDB 259)
TASMAN Defne
 Alternative Dispute Resolution within the Framework of EU Corporate Restructuring
S. Rutten B. Vanlerberghe M. Vanmeenen
22 maart 2022 (UDB 258)
TIČIĆ Martina
Enforcement of the EU Regulations on the cross-border collection of monetary claims Inkomend dubbeldoctoraat University of Rijeka (Croatia) en UAntwerpen
Th. Kruger I. Kunda (University of Rijeka, Croatia)
8 februari 2022 (UDB 257)
UNZ Fiona
Consumer Law in a Disruptive Society Inkomend dubbeldoctoraat Erasmus University Rotterdam en UAntwerpen
W. Verheyen H. Schelhaas
24 januari 2020 (UDB 221)
VAN DEN HOUTE Bert
De afdwingbaarheid van patrimoniale bedingen tussen echtgenoten
R. barbaix
31 mei 2018 (FR 159)
VANDENDRIESSCHE Joeri
ICO’s als financieringsmethode voor natuurgebaseerde oplossingen in Vlaamse steden: een juridische analyse
R. Houben
22 maart 2022 (UDB 258)
VANDENNIEUWENHUYSEN Ellen
De rechtspositie van de vreemdeling bij een strafrechtelijke veroordeling in België
J. Rozie D. Vanheule
3 december 2019 (UDB 219)
VAN DER VLUGT Sam
The Gordian Knot of EU Taxation: Rethinking the Allocation of Taxing Power in the European Union / De Gordiaanse Knoop van Belastingheffing in de Europese Unie: een Herbezinning van de Allocatie van Bevoegdheden in de Europese Belastingen
B. Peeters P. Pistone (Università degli Studi di Salerno) 
2 april 2021 (UDB 245)
VAN DOOREN Eric
Douandehandhaving in België. Van moeiteloos naar moeizaam balanceren tussen strafrecht en fiscaal recht
J. Rozie A. Van de Vijver
25 mei 2022 (UDB 260)
VAN DURME Florence
Environmental justice, law and regulation: societal actor influence on law’s effectiveness and legal transformation
K. Van Aeken T. Ferrando S. De Somer
24 februari 2021 (UDB 243)
VAN HOF Tine
Conflicts between the fields of private international law and children’s rights law.  The case of international child abduction.
T. Kruger W. Vandenhole
14 februari 2019 (FR 167)
VAN REEMPTS Fien
The effectiveness of directives in horizontal situations: a reassessment in the post-exclusion/substitution dichotomy era / De effectiviteit van richtlijnen in horizontale situaties: een herevaluatie in het tijdperk na de exclusie/substitutie dichotomie
J. Meeusen
15 februari 2023 (UDB 268)
VAN SANDE Kimberly
De belasting van artificiële intelligentie
A. Van de Vijver B. Peeters
13 december 2019 (UDB 220)
VAN STEENBERGEN Jasper
De vrijheid van meningsuiting van het overheidspersoneel in het algemeen en van magistraten en veiligheidspersoneel in het bijzonder
S. De Somer C. Van de Heyning I. Opdebeek
10 februari 2021 (UDB 242)
VERDICKT Maartje
De rol van schuldinzicht, berouw en spijtbetuigingen in de besluitvorming van de rechter bij de straftoemeting en de toekenning van strafuitvoeringsmodaliteiten
J. Rozie M. Vanderhallen (Maastricht University)
26 oktober 2022 (UDB 264)
VEREECKEN Jasper
Public enforcement of consumer law in Belgium Uitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en Ugent
G. Straetmans R. Steennot
22 augustus 2019 (FR 172)
VERHOFSTEDE Thibaut
Ongerechtvaardigde verrijking
N. Carette B. Weyts
8 februari 2022 (UDB 257)
VERHUYCK Helana
Taming ecosystem power of platforms through contract and competition law
W. Verheyen J. Blockx G. Straetemans
11 januari 2023 (UDB 267)
VERLEYEN Mathieu
The effectiveness and proportionality of MiFID II in an increasingly technology driven financial sector
R. Houben G. Straetmans
31 mei 2018 (FR 159)
VERSTRAETE Céline
Drang en dwang in de gezondheidszorg/Coercion in healthcare Doctoraat op bundel
T. Vansweevelt K. Van Assche
10 februari 2021 (UDB 242)
WAEYTENS Sharon
In search of a more balanced allocation of taxing powers between developed and developing countries: a plea for inter-nation equity
B. Peeters A. Van de Vijver
17 juni 2021 (UDB 249)
WUYTS Linde
De functie van en de criteria voor intergenerationeel erfrecht
R. Barbaix F. Swennen
24 mei 2016 (FR 137)
YALÇINTAŞ Didem
Even if Termination do us part: Restrictive Covenants in Employment Contracts
G. Straetmans W. Verheyen
3 december 2019 (UDB 2019)