Rechten

Doctoreren in de rechten

Informatie voor potentiële doctorandi

De doctorstitel is de hoogste academische graad die je kan behalen. Onder begeleiding van een promotor voer je zelfstandig intensief wetenschappelijk onderzoek uit. Je dringt door tot de kern van een fundamentele vraag, met de bedoeling een originele bijdrage aan de rechtswetenschap te leveren.

Het eindresultaat van dit onderzoek schrijf je neer in je proefschrift of thesis.  Wie de thesis succesvol voor een jury verdedigt, mag de titel dragen van "Doctor".

Waarom doctoreren?

De graad van doctor is een voorwaarde voor wie een academische carrière ambieert of wil doceren.

Doctoreren doe je echter in de eerste plaats voor jezelf. Je krijgt de kans om onder begeleiding een creatief en leerrijk wetenschappelijk onderzoek op te zetten en uit te voeren. Je wordt opgenomen in een onderzoeksgroep en komt in contact met een boeiende internationale onderzoeksgemeenschap. Je bouwt een netwerk uit en verkrijgt naambekendheid door regelmatig te publiceren.
Je leert zelfstandig plannen, coördineren, evalueren en in teamverband functioneren. De overkoepelende doctoraatsopleiding verruimt je horizon en scherpt je vaardigheden op verschillende vlakken aan (communicatie, ICT, talen,...)

Hoe begin je eraan?

Je hebt interesse, maar weet niet goed waar beginnen?

Stap 1: Zoek een onderwerp en een promotor

Je hebt in de eerste plaats een promotor nodig die jouw aanvraag en onderzoek wil ondersteunen.

Beslis eerst welke rechtstak je voorkeur wegdraagt. Zodra je weet in welk domein je wil doctoreren, kan je op zoek naar een promotor. De onderzoeksinteresses van mogelijke promotoren kan je terugvinden onder "Onderzoeksdomeinen".

Studeer je nog? Je kan in je eerste masterjaar het statuut aanvragen van “aspirant-onderzoeker” (pdf - 294 kB). Op die manier kan je reeds vroeg kennismaken met de wereld van het wetenschappelijk onderzoek.

Stap 2: Zoek financiering

Er zijn verschillende manieren om een doctoraatsonderzoek te financieren. Die worden verder op deze pagina toegelicht.

Stap 3: Contacteer de studentenadministratie

Je dient een aanvraagformulier "toelating doctoraat" in bij de Centrale Studentenadministratie. Die bezorgt het document aan onze faculteit. De Faculteitsraad beslist over de toelating en stelt je individuele doctoraatscommissie samen.

Meer informatie vind je op de site van de Antwerp Doctoral School (ADS).

Financieringsbronnen

1. Assistentenmandaat (AAP)

Een aanstelling als AAP (assisterend academisch personeel) duurt 2 jaar en is verlengbaar tot 6 jaar (evt. 7 jaar). Je besteedt minstens 50% van je tijd aan wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast verleen je onderwijsondersteuning. Ideaal dus om onderzoek te combineren met de dynamiek van het lesgeven.

Er zijn slechts een beperkt aantal assistentenmandaten  en je kan slechts kandideren als de faculteit een vacature heeft.

2. Persoonsgebonden mandaat (BOF / FWO / IWT)

Je kan een persoonlijke beurs aanvragen bij een financieringsinstelling. Jouw onderzoeksvoorstel komt dan in competitie met dat van de andere aanvragers. Als je een mandaat verwerft, kan je vier jaar lang voltijds aan je onderzoek werken. Opgelet: elke financiering heeft eigen deadlines, voorwaarden en aanvraagprocedures.

Je hebt steeds een promotor nodig: aarzel dus niet om tijdig een professor aan te spreken over jouw interesse om een aanvraag voor te bereiden.

De bekendste externe financieringskanalen zijn het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen), het IWT (Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen) en VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire Raad – Universitaire Ontwikkelingssamenwerking).


3. Onderzoeksproject

Professoren verkrijgen regelmatig financiering voor een welbepaald onderzoeksproject. Zij gaan dan op zoek naar een geschikte onderzoeker. Je kan solliciteren naar een vacante betrekking als onderzoeker en krijgt dan het personeelsstatuut van doctoraatsbursaal, vaak voor vier jaar. Je draagt bij tot het wetenschappelijk onderzoeksproject en schrijft je in als doctoraatsstudent.

Opgelet: deze vacatures worden niet altijd publiek bekendgemaakt! Aarzel niet om bij een onderzoeksgroep te informeren of er dergelijke vacatures beschikbaar zijn.


4. Doctoreren op eigen middelen

Je kan ook doctoreren op eigen middelen. Je vraagt dan geen financiering aan, maar schrijft wel in als doctoraatsstudent. Regelmatig slagen onderzoekers erin een job buiten de universiteit succesvol te combineren met een doctoraat.