Sociale Wetenschappen

Departement Politieke wetenschappen

Departement Politieke Wetenschappen

Een jong en dynamisch departement, dat de laatste jaren sterk is gegroeid en waar degelijk onderwijs in de politieke wetenschappen wordt verstrekt en op hoog niveau aan onderzoek wordt gedaan. Dat is het Departement Politieke Wetenschappen.

Lokaal verankerd en internationaal georiënteerd, als onderdeel van een bredere universiteit en gemeenschap hecht het departement ook veel belang aan maatschappelijke dienstverlening.
Zo zijn leden van het departement betrokken bij beleidsgericht onderzoek, treden zij geregeld op in debatten en lezingen voor een niet-academisch publiek, staan zij de media te woord enzovoort.

Wil je daarover meer weten of een lid van het departement contacteren? Surf dan naar de webstekken van de verschillende onderzoeksgroepen of grasduin in de lijst van medewerkers.

We hopen je snel te mogen verwelkomen!

Prof. dr. Wouter Van Dooren, Departementsvoorzitter PW

 

Onderwijs

Politieke wetenschappen studeren… wat houdt dat nu eigenlijk in? Waar draait het om?

Politiek gaat over het vormgeven van de samenleving: over idealen, over actie, over conflict, over macht. Via het onderwijs in politieke wetenschappen willen we studenten opleiden om op een bepaalde manier naar de politiek te kijken, om politiek te kunnen verstaan. We gaan op zoek naar patronen en regelmatigheden in de (schijnbare) politieke chaos van elke dag.

Aan de Universiteit Antwerpen bestuderen we politiek op alle niveaus: lokaal (Antwerpen), regionaal (Vlaanderen), nationaal (België), internationaal (Europese Unie), en globaal (multilaterale organisaties). Naast een stevige wetenschappelijke basis en methodologische kennis, ontwikkelen de studenten vaardigheden als kritisch lezen en schrijven, rapporteren, onderhandelen, debatteren enzovoort.

Wij besteden bijzondere aandacht aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit blijkt onder meer uit positieve externe evaluaties (zgn. visitatierapporten van de NVAO). Maar deze kwaliteit blijft niet beperkt tot de investering van tijd en energie door docenten en assistenten in hoorcolleges, seminaries, debatten en begeleiding van papers en opdrachten. Zo verwelkomen wij regelmatig buitenlandse gastdocenten, o.a. via de docentenmobiliteit van het Erasmusprogramma, nodigen wij practioners uit om onze wetenschappelijke kennis aan de praktijk te toetsen of worden studenten door collega-studenten (zgn. studenten-assistenten) begeleid tijdens intensieve leesseminaries.

Het Departement Politieke Wetenschappen biedt volgende programma's aan:

Onderzoek

Om het ietwat dramatisch te stellen: onderzoek is de hoeksteen van ons bestaan! Ontdek waar we ons binnen het Departement Politieke Wetenschappen in specialiseren.

Het Departement Politieke Wetenschappen profileert zich als een echt onderzoeksdepartement.

Alle stafleden en medewerkers zijn actief bij onderzoek betrokken en bouwen eigen onderzoeksprogramma’s uit. De meeste docenten publiceren zeer actief over hun onderzoek in nationale en vooral internationale wetenschappelijke tijdschriften, in boeken en in onderzoeksrapporten.
 
Momenteel is het onderzoek in het departement georganiseerd in vijf onderzoeksgroepen die de bouwstenen van het onderzoek binnen het departement vormen. De onderzoeksgroepen bouwen autonoom hun onderzoek uit en bestaan uit een of meerdere professoren en een aantal onderzoeksmedewerkers, assistenten en/of doctor-assistenten.
 
Meer informatie vind je op de webpagina’s van de verschillende onderzoeksgroepen: