Side header image

Departement Politieke Wetenschappen

Een jong en dynamisch departement, dat de laatste jaren sterk is gegroeid en waar degelijk onderwijs in de politieke wetenschappen wordt verstrekt en op hoog niveau aan onderzoek wordt gedaan. Dat is het Departement Politieke Wetenschappen.

Lokaal verankerd en internationaal georiënteerd, als onderdeel van een bredere universiteit en gemeenschap hecht het departement ook veel belang aan maatschappelijke dienstverlening.
Zo zijn leden van het departement betrokken bij beleidsgericht onderzoek, treden zij geregeld op in debatten en lezingen voor een niet-academisch publiek, staan zij de media te woord enzovoort.

Wil je daarover meer weten of een lid van het departement contacteren? Surf dan naar de webstekken van de verschillende onderzoeksgroepen of grasduin in de lijst van medewerkers.

We hopen je snel te mogen verwelkomen!