Departement Sociologie - welkom!

Welkom op de webpagina’s van het Departement Sociologie van de Universiteit Antwerpen.

Hoewel het departement in verschillende gedaanten al vele decennia actief is, zijn we vandaag een jong en dynamisch departement.

Ons onderzoek en onderwijs steunt op drie pijlers: theorie, empirie en beleid. Sociologische reflectie en verbeelding is waardevol op zich.  Toch is veel van ons onderzoek gericht op sociale vraagstukken die onderwerp zijn van maatschappelijk debat, zelfs vaak controverse. We willen dat debat mee voeden en sturen met wetenschappelijke inzichten die theoretisch en empirisch onderbouwd zijn.

Het doen van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek, en het verzorgen van gedegen onderwijs, dat voortbouwt op dat onderzoek, is dan ook onze eerste missie. We slagen daar in. In verschillende domeinen is ons onderzoek toonaangevend in Europa en daarbuiten. We willen u dan ook graag uitnodigen een kijkje te nemen op de webpagina’s van de verschillende onderzoeksgroepen die hun thuis hebben binnen het departement.

We bieden een bachelor en masteropleiding Sociologie aan, waarbinnen de mogelijkheid bestaat tot het uitdiepen van verschillende thema’s die centraal staan in ons onderzoek.

We hebben een hechte samenwerking met de economen aan onze universiteit in het kader van de in Vlaanderen unieke opleiding sociaaleconomische wetenschappen.

Ook de opleiding Master Sociaal Werk wordt verzorgd door het departement sociologie, in samenwerking met onze partners aan de hogescholen.

Samen met andere faculteiten van UAntwerpen engageren wij ons ook in de – voor Vlaanderen enige - Master Milieuwetenschap die evenwichtig natuur- en sociaalwetenschappelijke vakken combineert.

 

Gert Verschraegen

Departementsvoorzitter