Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Eredoctoraten 2021

Prof. dr. Izzeldin Abuelaish

Dinsdag 30 maart 2021


Hatred is a contagious disease, public health emergency threat and a determinant of health and peace


Prof. Izzeldin Abuelaish ontving een eredoctoraat voor Algemene Verdiensten als erkenning voor zijn bijdragen aan de empowerment van jonge vrouwen.
Zo kunnen ze changemakers zijn in hun gemeenschap en kunnen ze meebouwen aan een betere wereld in het Midden-Oosten.

Prof. Abuelaish is verbonden aan de Dalla Lana School of Public Health, Universiteit van Toronto en oprichter van de stichting Daughters for Life.

Lees het abstract

Hatred is a contagious disease, public health emergency threat and a determinant of health and peace

The world is witnessing an unprecedented, unparalleled, and exceptional upsurge in racism, discrimination, fear, incitement, hatred, and violence which present an existential global public health threat. It is a threat to the world's stability and peace. The prevalence of hatred is a pressing public safety and health issue that has serious effects on health and wellbeing. Hatred is an intense, destructive attitude. There is connection and relationship between hatred, violence heath, peace, and wellbeing. Its manifestations are, war, disease, violence, and cruelty, symptoms that compromise the health, welfare, and functioning of human beings, both at the individual and population level.

No consensus on a definition of hatred that is scientific and comprehensive exists. There is as of yet not globally accepted, validated and reliable way to measure hatred in afflicted populations. This gap in the literature has also created difficulties in quantifying the economic cost of hatred and identifying markers to study its effect on the population’s health.

Hatred can be conceptualized as an infectious disease and is the result of exposure. Hatred is contagious and crosses barriers and borders. It has been proved that hatred contributes to the burden of disease, death, and disability among individuals and communities. A significant portion of violence in the world is based on hatred of the other. People find so many reasons to hate one another: class, gender, authority, religion, skin color, ethnicity, sexual orientation, creed, customs, nationality, membership in a social group, political opinions, and physical attributes or imagined attributes.

Preventive measures are essential to contain hatred. We must begin by closing the knowledge gap in the study of hatred as a contagious disease. We need to learn how to respond to this threat and its consequences on human health and stability.

Our ability to comprehend the impacts of hatred can lead to the promotion and establishment of healthy, resilient communities and peace at the local and global levels. Improving our understanding of hatred, raise awareness of it as a disease, and develop better interventions related to hatred as public safety and public health concerns. A broader interdisciplinary discourse of comprehensive, holistic, multidisciplinary, collective, and collaborative research studies and actions relatedto confronting hatred as a communicable, contagious, and destructive disease, a public health emergency threat and the result of exposure. The use of public health approach to study hatred and the causal relationship of diseases.  Like traditionally known contagious diseases, hatred is initially triggered by a causal agent or from harmful exposure (Causal Relationship).

Conclusion: Hatred is an intense, destructive attitude. Its manifestations are terrorism, war, disease, violence, and cruelty, symptoms that compromise the health, welfare, and functioning of human beings, both at the individual and population level. We must begin to close the knowledge gap in the study of hatred as a contagious disease. We need to learn how to respond to this threat and its consequences on human health and stability.

Prevention is urgently needed and to acknowledge hatred as a disease because of its impact on health and wellbeing. the limited health care resources. A central contribution of the current conceptualization of hatred as a disease is the recognition of this holistic approach.

UAntwerp en Daughters for Life: Jonge vrouwen uit Midden-Oosten krijgen een studiebeurs

UAntwerpen, Stichting Cusanus en Zonta Club Antwerpen scharen zich achter missie ‘Daughters for Life’ van eredoctor Izzeldin Abuelaish

Tijdens de uitreiking van het eredoctoraat aan de Palestijnse arts Izzeldin Abuelaish ondertekende UAntwerpen samen met Stichting Cusanus en Zonta Club Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst met de organisatie ‘Daughters for Life’ van Abuelaish. Het doel? Jonge vrouwen uit het Midden-Oosten de kans geven universitair onderwijs te volgen. 

Professor Abuelaish is hoofddocent Global Health aan de Dalla Lana School of Public Health (University of Toronto), en de eerste Palestijnse arts werkzaam in een hospitaal in Israël. Op dinsdag 30 maart kreeg hij op de Antwerpse universiteit het eredoctoraat voor Algemene Verdiensten, onder meer als erkenning voor zijn bijdragen aan de empowerment van jonge vrouwen.

Bijzondere Palestijnse arts

“Zijn drie dochters kwamen in 2009 om bij een inval van Israëlitische troepen in Gaza”, zegt rector Herman Van Goethem. “Nadien schreef hij het boek I Shall Not Hate en richtte hij de stichting ‘Daughters for Life’ op. Ons eredoctoraat is een erkenning voor zijn bijdragen aan de empowerment van jonge vrouwen tot changemakers binnen hun gemeenschap. De stichting geeft jonge vrouwen de kans universitair onderwijs te volgen. Na hun opleiding kunnen ze meebouwen aan een betere wereld in het Midden-Oosten."

​Met Daughters for Life geeft Izzeldin Abuelaish jonge vrouwen uit het Midden-Oosten de kans verder te studeren.

De Universiteit Antwerpen wil naast het toekennen van een eredoctoraat aan Izzeldin Abuelaish, ook zelf actief deelnemen aan de stichting van de professor. Het Universiteitsfonds Antwerpen richtte in samenwerking met Zonta Club Antwerpen het ‘Fonds Zonta Antwerpen’ op. De serviceclub is al jarenlang een trouwe partner van het Tutoraat-project aan de Universiteit Antwerpen, waarbij studenten van de universiteit scholieren begeleiden. “Ons doel is om de positie van de vrouw in diverse domeinen van de maatschappij te verbeteren en te versterken. Dit sluit helemaal aan bij de stichting van professor Abuelaish”, zegt voorzitster Martine de Clercq.

Studiebeurzen

Ook de Stichting Cusanus, die zich inzet voor toenadering en dialoog tussen religies, zet haar schouders onder het initiatief. Via het Universiteitsfonds Antwerpen zullen beide organisaties de kosten voor studiebeurzen voor minstens drie jonge vrouwen uit het Midden-Oosten voor hun rekening nemen.

In een filmpje geeft rector Herman Van Goethem meer uitleg bij het eredoctoraat.