Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Toelatingsvoorwaarde

Toelatingsvoorwaarden

  • Diploma van arts of master in de geneeskunde

Tevens is de toelating afhankelijk van een bekwaamheidsonderzoek dat zich vertaalt in een erkend stageplan goedgekeurd door de bevoegde Vlaamse erkenningscommissie van het specialisme waarvoor u in opleiding bent, vergezeld van een attest dat aantoont dat de kandidaat door de faculteit geneeskunde aanvaard is voor de discipline waarin hij opgeleid wordt.
 
Voor de instroom in het specialisme Stomatologie en mond-,kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) wordt naast een diploma basisarts/master in de geneeskunde ook een masterdiploma tandheelkunde vereist als toelatingsvoorwaarde.

 

Studiegeld

Ter info

Door een beslissing van de Vlaamse regering zal het studiegeld vanaf academiejaar 2015-2016 aanzienlijk verhogen!  

 

Studiegeld

Bij je inschrijving aan de universiteit sluit je een studiecontract af. Eén van de voorwaarden van dit contract is de betaling van het studiegeld.  Het studiegeld geeft je afhankelijk van het contract, toegang tot de faciliteiten van de instelling, de onderwijsactiviteiten en/of de examens.

Je studiegeld wordt (in de meeste gevallen) berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt in een academiejaar. Het aantal studiepunten van elk opleidingsonderdeel van een opleiding vind je terug in de studiegids.  Op basis van het tarief voor de desbetreffende opleiding, eventueel in combinatie met je sociaal statuut of je nationaliteit, kan je dan je studiegeld berekenen.

https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/inschrijven/bereid-je-voor/studiegeld/

Inschrijving

Studenten die vorig jaar al op de Universiteit Antwerpen waren ingeschreven UA kunnen zich online inschrijven via onderstaande website of via de herinschrijving in je SisA selfservice

https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/inschrijven/inschrijven/inschrijven/

 

Studenten die niet van de Universiteit Antwerpen zijn of die zich vorig jaar niet hebben ingeschreven moeten zich gaan inschrijven op de inschrijvingsdienst (stadscampus). Zie eerst voor meer info onderstaande site. https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/inschrijven/inschrijven/inschrijven/

 

De niet UA-studenten krijgen van de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen een toelating mee via mail om zich in te schrijven voor de master in de specialistische geneeskunde. Deze toelating moet worden afgegeven aan de inschrijvingsdienst.