Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Wetgeving

Wetgeving ivm deel van ASO-opleiding in buitenland

Conform artikel 11 van MB van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten kan de ASO maximum één derde van de duurtijd van de stage in het buitenland verrichten.
De ASO kan een gedeelte van zijn stage in het buitenland verrichten op voorwaarde dat :

  • de persoon of de structuur die ervoor verantwoordelijk is de ASO te superviseren, erkend is conform de nationale wetgeving van het gastland voor de opleiding van de ASO’s;
  • een overeenkomst wordt afgesloten tussen de coördinerende stagemeester, de ASO en de persoon of de structuur die ervoor verantwoordelijk is de ASO te superviseren in het gastland . In de overeenkomst worden minstens de modaliteiten van de stage, de billijke vergoeding, de eindtermen van de stage evenals de modaliteiten op basis waarvan de ASO de voordelen van een beroepsverzekering geniet, vastgesteld;
  • de persoon of de structuur die ervoor verantwoordelijk is de ASO te superviseren in het gastland wordt genotificeerd bij de FOD Volksgezondheid en wordt geregistreerd op een lijst die wordt bijgehouden door bovenvermelde overheidsdienst.