Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Topvrouwen in de wetenschap

Wist je dat er een "Dag van Meisjes en Vrouwen in de Wetenschap" bestaat? Jaarlijks op 11 februari wordt er extra aandacht besteed aan vrouwelijke wetenschappers. Die dag werd in het leven geroepen omdat de prestaties van vrouwen in de wetenschap nog te vaak over het hoofd worden gezien, en dat is volledig onterecht. Meer nog: op de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen zijn de onderzoekers met een prestigieuze TTZAPBOF-aanstelling allemaal vrouwen. Hoog tijd om hun onderzoek in de verf te zetten dus!

Meer ruimte voor grensverleggend onderzoek

TTZAPBOF is een lange afkorting voor een simpel principe: doorgaans wordt het zelfstandig academisch personeel (ZAP) aangesteld voor 40% onderzoek, 40% onderwijs en 20% dienstverlening. Een kleine groep ZAP'ers kan daar een uitzondering op krijgen, via de TTZAPBOF-aanstelling: zij worden maar voor een klein deel met een onderwijsopdracht belast. Zo kunnen de TTZAPBOF’ers (ook wel research professors genaamd) een periode lang hoofdzakelijk fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uitvoeren.

Die aanstelling krijg je natuurlijk alleen maar als je onderzoek écht grensverleggend is. Binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen sleepten vier onderzoekers de TTZAPBOF-aanstelling in de wacht. En die toponderzoekers zijn dus stuk voor stuk vrouwen. Wij spraken met prof. Annemieke Smet, prof. Josefien van Olmen, prof. Aline Verstraeten en prof. Ann Hallemans.

Josefien Van Olmen

Prof. Josefien van Olmen maakt eerstelijnszorg toegankelijker

Onze samenleving wordt steeds diverser: meer niet-traditionele gezinnen, meer ouderen en meer mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben. Prof. Josefien van Olmen onderzoekt hoe de eerstelijnszorg kan aangepast worden aan onze samenleving. Lees meer.

Aline Verstraeten

Prof. Aline Verstraeten onderzoekt verwijdingen in de hoofdslagaders

Prof. Aline Verstraeten (Medische Genetica) voert onderzoek uit naar thoracale aorta aneurysma’s. Dat zijn abnormale verwijdingen van de hoofdslagaders, die kunnen scheuren of te groot worden en tot een overlijden kunnen leiden. Zij onderzoekt dit fenomeen op twee manieren: enerzijds door aorta’s van muizen te onderzoeken, anderzijds met stamceltechnologie. Lees meer.


Annemieke Smet

Prof. Annemieke Smet legt mucines bloot

Prof. Annemieke Smet (Laboratorium Experimentele Geneeskunde en Pediatrie) onderzoekt ontstekingsziekten in het maagdarmstelsel. De grote focus daarbij zijn mucines: belangrijke bestanddelen in het maag- en darmslijmvlies, die abnormaal sterk tot uiting kunnen komen bij ontsteking en zelfs tot kanker kunnen leiden. Lees meer.


Ann Hallemans

Prof. Ann Hallemans spoort bewegingsproblemen op

Prof. Ann Hallemans (Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie) doet onderzoek naar balanscontrole en bewegingscontrole. In het bewegingslabo van het UZA karakteriseert ze bewegingsproblemen zoals duizeligheid, vallen en verminderde mobiliteit. Het doel: een zo goed mogelijke behandeling kunnen opstellen. Lees meer.

Vrouwen, ga voor je wetenschappelijke droom!

Naar aanleiding van de internationale Dag van Meisjes en Vrouwen in de Wetenschap vroegen we de onderzoeksters of ze als vrouwelijke wetenschapper te maken hadden gehad met discriminatie. Dat bleek absoluut niet het geval te zijn. Prof. Hallemans: “Bij ons wordt duidelijk geselecteerd op competentie en niet op gender.” Ook Prof. Smet beaamt dat: “Ik heb me op de werkvloer nooit benadeeld gevoeld, wat niet wegneemt dat de wetenschappelijke wereld geen harde wereld met veel concurrentie is. Maar met mijn geslacht heeft dat niets te maken.”

Wel merkt prof. van Olmen op dat er traditioneel van vrouwen meer verwacht wordt dat ze werk en gezin combineren, terwijl van mannen die combinatie minder wordt verwacht, zodat ze zich meer kunnen focussen op hun werk. Zij raadt aan om de huishoudelijke taken binnen een gezin te verdelen.

Over een ding zijn de wetenschapsters het unaniem eens: ze raden alle meisjes en vrouwen met een wetenschappelijke interesse aan om voluit voor hun droom te gaan.