Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Prof. Josefien van Olmen maakt eerstelijnszorg toegankelijker

Voorbereid op meer diversiteit

Prof. van Olmen onderzoekt hoe de organisatie en bereikbaarheid van onze eerstelijnszorg kan aangepast worden aan de steeds diverser wordende samenleving. Ze legt uit: “In vergelijking met vroeger telt onze samenleving meer ouderen, niet-traditionele gezinnen – zoals eenoudergezinnen – en mensen van niet-Europese afkomst. Een moslim zal anders omgaan met suikerziekte in de Ramadan dan een niet-moslim, bijvoorbeeld. Of iemand die de taal niet volledig begrijpt, zal minder snel de weg vinden naar de juiste eerstelijnszorg.”


Drie niveaus

Om daarop in te kunnen spelen, werkt prof. van Olmen met haar team aan verschillende projecten, zoals bijvoorbeeld het berekenen van kosten voor de zorg van mensen met meerdere ziektes. Dat doen ze op drie niveaus. Prof. van Olmen: “Ten eerste verzamelen we informatie over de veranderende maatschappelijke context en de invloed daarvan op de zorg. Ten tweede bekijken we hoe we de bestaande zorgmodellen op basis daarvan kunnen aanpassen, dat wil zeggen: hoe verbeteren we de link tussen huisarts en specialist, hoe zorgen we ervoor dat patiënten zelf een actievere rol opnemen in hun gezondheidszorg, enzovoort? Ten derde bekijken we hoe de maatschappelijke en politieke context en ons sociale systeem op basis daarvan kan aangepast worden.”

Het onderzoek van prof. van Olmen focust zich niet op een ziektespecifiek onderzoek, maar bestudeert gezondheidszorg in het algemeen. Bovendien werkt ze hiervoor samen met sociologie en gezondheidseconomie. Om die redenen kreeg ze voor haar onderzoek een TTZAPBOF-aanstelling.

Gezond evenwicht tussen werk en gezin

Aan vrouwen en meisjes die de wetenschap in willen gaan, geeft prof. van Olmen nog een tip: 

“De wereld van de wetenschap is er een met drempels voor iedereen, of je nu man of vrouw bent." 

"Maar er is een traditioneel verschil tussen mannen en vrouwen, en dat is het evenwicht tussen het werk en de ouderlijke taken. Vrouwen zullen werk en gezin vaker combineren, terwijl van mannen minder wordt verwacht dat ze dit combineren en dat ze zich kunnen focussen op hun werk. Nochtans is uit onderzoek gebleken dat als ouders de taken gelijkmatiger zouden verdelen, dat beter is voor de maatschappij. Daarom is mijn tip: durf de taken binnen je gezin te verdelen als je moeder wordt, en durf perfectionisme los te laten, ook als ouder.”