De Universiteit Antwerpen streeft ernaar om een inclusieve, geëngageerde, fossielvrije en (bio)diverse universiteit te zijn. Ze laat graag zien hoe ze zich inzet op duurzaamheid op het vlak van zowel onderwijs, onderzoek en dienstverlening als haar interne bedrijfsvoering. Het motto van UAntwerpen: walk your talk!

Laat je meevoeren door de duurzaamheidsacties en inspirerende projecten.

Onderwijs

UAntwerpen moedigt alle studenten aan om te leren hoe zij vanuit hun eigen vakgebied kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving. Tweede en derde bachelors kunnen daarom een aantal universiteitsbrede, interdisciplinaire vakken of ‘korfvakken’ volgen. Zo dagen we de studenten uit om na te denken over duurzaamheidsproblemen en om mogelijke oplossingen te formuleren: sociale, ecologische én economische.  

Ontdek meer over de verbredende vakken

Onderzoek

Naast onderwijs zetten we onderzoek in als hefboom om duurzame veranderingen in de maatschappij te versnellen en maatschappelijke uitdagingen te beantwoorden. In de strategische koers van de universiteit is daarom een belangrijke rol weggelegd voor duurzaamheidsonderzoek, uitgevoerd in samenwerking met burgers en maatschappelijke actoren. Het onderzoek beslaat een breed gamma aan duurzaamheidsthema’s: van ecologie tot klimaatrechtvaardigheid en van natuurgeïnspireerde oplossingen tot de duurzame stad. De universiteit herbergt ook een aantal instituten en excellentiecentra waarin duurzaamheid centraal staat of een rol speelt.

Duurzaamheid in onderzoek

Engagement

UAntwerpen engageert zich om in 2030 een klimaatneutrale organisatie te zijn door eerst en vooral de CO2-emissie met minstens 55% te verlagen. In 2050 wil de universiteit volledig fossielvrij zijn. We hebben bovendien de ambitie om ons weerbaarder te maken tegen de al onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering. Daarom willen we klimaatadaptatie en duurzaam vermogensbeheer integreren in onze bedrijfsvoering. Deze ambitieuze doelstellingen staan centraal in het klimaatplan van de universiteit.

Check wat onze studenten betekenen bij GreenOffice en het Climate Team