Voor de Universiteit Antwerpen is internationalisering essentieel voor een kwalitatieve en relevante invulling van haar drie academische kerntaken in een globaliserende wereld:

  • onderwijs
  • onderzoek
  • dienstverlening

In deze mondiale samenleving, stimuleert ze de internationale oriëntatie van haar studenten en personeelsleden. Met de Europese alliantie Young Universities for the Future of Europe (YUFE) focust UAntwerpen op de toekomst van de Europese onderwijs- en onderzoeksruimte.

Onderwijs

Aan haar studenten biedt onze universiteit maximale kansen op internationale leerervaringen. UAntwerpen stimuleert de ontwikkeling van internationale en interculturele competenties in de opleidingen. De universiteit voert een actief beleid van internationale samenwerking door:

  • studentenuitwisseling;
  • een open en mondiale visie aan haar studenten aan te reiken;
  • internationale opleidingsonderdelen en studieprogramma’s uit te bouwen;
  • talentvolle buitenlandse studenten aan te trekken.  

Met YUFE bedt de universiteit internationalisering structureel in het onderwijs in door middel van open programmes.

Onderzoek

De Universiteit Antwerpen verricht creatief en innovatief wetenschappelijk onderzoek dat streeft naar internationale excellentie. Onze universiteit stimuleert haar onderzoekers tot internationale samenwerking. Door wetenschappelijke publicaties en onderzoeksprojecten nemen de onderzoekers een actieve en vooraanstaande rol op in de wereldwijde onderzoeksgemeenschap.

Dienstverlening

De Universiteit Antwerpen deelt haar kennis en draagt zo bij aan de vooruitgang van de samenleving op mondiaal vlak. Hierbij geeft ze bijzondere aandacht aan de universitaire ontwikkelingssamenwerking.

De Universiteit Antwerpen verwelkomt graag internationale studenten en collega’s.