Diversiteit als meerwaarde, inclusie als norm

De Universiteit Antwerpen is een inclusieve universiteit waar gelijke kansen voor huidige en toekomstige studenten en medewerkers centraal staan. Diversiteit en inclusie zijn de drijvende krachten in haar integrale werking.

In deze organisatie creëren we een plek waar iedereen zich welkom voelt en de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Dat doen we niet alleen vanuit ons streven naar gelijkwaardige kansen, maar ook vanuit de overtuiging dat diversiteit een meerwaarde betekent. Door te investeren in diversiteit en inclusie verbeteren we de kwaliteit en democratisering van ons onderzoek, onderwijs en dienstverlening.

Dit actief beleid zorgt ervoor dat we diversiteit en inclusie steeds verankeren in het DNA van onze universiteit. Want samen bepalen we de toekomst.