Universiteitsbibliotheek digitaliseert duizendste boek

Sinds 2011 digitaliseert de Universiteitsbibliotheek oude drukken en (rechtenvrije) boeken uit haar collectie. Vrij raadpleegbaar, hoogkwalitatief en downloadbaar via de bibliotheekcatalogus vormen ze een ware schat aan informatie.

Mijlpaal

Toen de partners van de toenmalige Vlaamse Erfgoedbibliotheek in 2010 met Flandrica.be een project opstartten voor de digitalisering van de Vlaamse erfgoedcollecties, stond de Universiteit Antwerpen meteen in de eerste gelederen. Anet – de dienst bibliotheekautomatisering van deze universiteit – ontwikkelde de software waarmee de bibliotheek aan de slag kon. 

Vijf jaar later is het duidelijk dat dit project heeft geleid tot een ware digitaliseringsgolf in de Vlaamse erfgoedbibliotheken, waaronder ook onze eigen Universiteitsbibliotheek met haar Bijzondere Collecties. 

De meest recente mijlpaal is het opladen van het duizendste boek op het digitaal platform van die afdeling. 

("volvelle" uit MAG-P 13.821)


Duizend digitale boeken

Duizend boeken, samen goed voor ongeveer 250.000 afbeeldingen, zijn zodoende vrij raadpleegbaar én downloadbaar via de bibliotheekcatalogus. Het is daarnaast ook mogelijk een lijst op te roepen van alle boeken op het digitaal platform. Onderzoekers en studenten, maar ook het brede publiek van geïnteresseerden kunnen zo naar hartelust gebruik maken van het gedigitaliseerde erfgoed van de Bijzondere Collecties.

Zo vind je er: 

  • (toen) het oudste boek uit de verzameling: een wiegendruk van een schoolboek uit 1476 (MAG-P 14.967
  • een kroniek uit 1480 met handgekleurde verluchtingen (MAG-P 14.184)
  • een 19de-eeuwse toeristische gids van de Ardennen (MAG-MP-A 109)
  • De kerels van Vlaanderen van Hendrik Conscience (MAG-MP-C 184
  • publicaties over de Eerste Wereldoorlog (MAG-CMI-N 1016)

(detail uit MAG-P 14.184)


In de categorie oude drukken (voor 1831) is verscheidenheid troef: 

(prent uit MAG-P 11.1174)


Daarnaast is er op het digitaal platform ook heel wat materiaal beschikbaar over de geschiedenis van Antwerpen: 

  • een geïllustreerde beschrijving van de Sint-Michielsabdij (MAG-P 15.195)
  • wetboeken over het gewoonterecht te Antwerpen (bv. MAG-P 12.1219
  • het leuke Antwerpsch Chronykje dat allerhande verhalen en wetenswaardigheden bundelt over de 16de-eeuwse stad (MAG-P 12.1788)

Tot slot is er ook de bundel toneelprogramma’s uit de 17de en 18de eeuw (MAG-P 13.1522) verzameld door de Antwerpse jezuïeten, die recent erkend werd als topstuk van de Vlaamse Gemeenschap.

(detail uit topstuk MAG-P 13.1522)


Topje van de ijsberg

In feite is deze collectie maar het topje van een ijsberg: het platform van Anet herbergt ook de digitale collecties van bijvoorbeeld de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, het Letterenhuis of het Museum Plantin-Moretus. En behalve boeken vind je er ook digitale archief- en objectverzamelingen, zoals het archief van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap van Antwerpen of het Prentenkabinet van de Universiteit Antwerpen.

Kortom, een schat van informatie voor wie het rijke erfgoed van onze Universiteit wil ontdekken.

Info

Voor meer informatie: Maartje De Wilde (conservator Bijzondere Collecties) – Jan Corthouts (hoofd Anet).