Inwoners van Antwerpen die zich kandidaat stellen voor een slimme geluidssensor kregen de mogelijkheid om zich op te geven voor het uitgebreide gezondheidsonderzoek in samenwerking met het UZA.

Je liet hiervoor je gegevens achter in de Grote Geluidsbevraging. Deze vragenlijst - en daarmee de aanmelding voor het aanvragen van een sensor en deelname aan het gezondheidsonderzoek - werd op 23 januari afgesloten. Uit alle aanmeldingen maken we een selectie: je hoort in februari ’24 of je als sensormeetpunt geselecteerd bent en of je kunt deelnemen aan het gezondheidsonderzoek. 

Samen duiken we dieper in de volgende drie onderwerpen: 

-Jouw slaappatronen via een slaaponderzoek
-Jouw stressniveau via speekselanalyse
-Jouw gehoor via audiologisch onderzoek

Om het slaaponderzoek uit te voeren, komt er een medewerker van het UZA bij je thuis. Om deze reden is deelname aan het gezondheidsonderzoek beperkt tot inwoners van Antwerpen. Kom je niet in aanmerking voor deelname aan het uitgebreide gezondheidsonderzoek, dan kan je eventueel wel meedoen met het gezondheidsonderzoek op afstand indien je een Apple Watch hebt

Deel 1: Slaaponderzoek

Het eerste luik van het UZA gezondheidsonderzoek bestaat uit een slaaponderzoek dat gedurende één nacht bij jou thuis wordt uitgevoerd. Via elektroden en een sensor op je lichaam meten we verschillende slaapparameters. Denk bijvoorbeeld aan de tijd die het kost om in slaap te vallen, hoe vaak je wakker wordt en hersenactiviteit tijdens je slaap. Deze worden gelinkt aan het geluid dat je sensor registreert. We willen ook weten hoe jouw slaapervaring zich verhoudt tot deze metingen: heb je, naar jouw idee, goed geslapen? Hierover vul je een korte vragenlijst in.

Wat ga je doen?   

-Het slaaponderzoek vindt plaats bij je thuis in de periode dat de slimme geluidssensor op je vensterbank staat.
-Een medewerker van UZA contacteert je om een geschikte nacht te plannen
-Op de afgesproken datum komt een medewerker van het UZA naar jouw huis om elektroden en sensoren op je lichaam aan te brengen (je hebt dan nog voldoende bewegingsvrijheid)
-Je vult vooraf een online vragenlijst van ongeveer 20 minuten in. Deze vragenlijst polst naar je slaapkwaliteit, levensstijl en functioneren overdag en je medische voorgeschiedenis
-Voordat je gaat slapen, verbind je de elektroden en sensoren zelf met de registratieapparatuur. Tijdens de nacht worden je hersenactiviteit, oogbewegingen en spieractiviteit worden gemeten
-Na het ontwaken vul je nog een korte vragenlijst in (10 minuten)

Een medewerker van het UZA komt op een afgesproken moment terug bij je thuis om de apparatuur terug mee te nemen, of je kan er voor kiezen de apparatuur zelf bij UZA af te zetten.

Na enkele weken krijg je van ons een verslag met de resultaten van je slaapstudie.

Deel 2: Stressmeting via speekselanalyse

Het tweede deel van het UZA gezondheidsonderzoek bestaat uit een stressanalyse via je speeksel. Op de dag van je slaaponderzoek neemt de medewerker van het UZA ook een speekselstaal. Je laat hiervoor een beetje speeksel achter in een buisje. Je speeksel wordt geanalyseerd op de aanwezigheid van indicatoren voor stress, zoals het stofje cortisol. De microben aanwezig in je speeksel worden ook in kaart gebracht, want door stress kunnen eveneens onze microben uit balans raken.

Wat ga je doen?

-De speekselafname gebeurt op het moment dat de medewerker van het UZA naar je thuis komt voor het aanbrengen van de sensoren voor het slaaponderzoek
-Je spuugt wat speeksel in een buisje. Het speekselstaal wordt onmiddellijk bewaard bij -80 °C en vervolgens door onderzoekers geanalyseerd in het labo
-Je vult een online vragenlijst van ongeveer 10 minuten in over je algemene gezondheid en leefstijl
-Na verloop van de studie krijg je een beknopt verslag met situering van je resultaten binnen de studie

Deel 3: Audiologisch onderzoek (op verplaatsing, optioneel)

Het derde deel van het UZA gezondheidsonderzoek bestaat uit een audiologisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt jouw gehoor onderzocht. We onderzoeken je gehoordrempels en bepalen wanneer jij bepaalde geluiden ‘te luid’ vindt. We bekijken of er een verband bestaat tussen deze parameters, de gevoeligheid voor geluid en de objectieve en subjectieve slaapparameters. Omdat dit op verplaatsing in het ziekenhuis in Edegem gebeurt, is dit onderdeel van het gezondheidsonderzoek optioneel.

Wat ga je doen?

-Je wordt gecontacteerd door een medewerker van UZA om het moment voor het audiologisch onderzoek te plannen
-Het audiologisch onderzoek vindt plaats op de campus van UZA in Edegem en zal max. 1,5 uur in beslag nemen
-Na enkele weken krijg je van ons een verslag met de resultaten van je audiologisch onderzoek