Wat is grensoverschrijdend gedrag? 

Grensoverschrijdend gedrag is heel persoonlijk en subjectief. Het omvat elke vorm van ongewenst gedrag dat je persoonlijke grenzen overschrijdt. Meestal gaat het om pesten, ongewenst seksueel gedrag of geweld, intimidatie, stalking, discriminatie, chantage, … . Het onderscheid tussen wat wel of niet grensoverschrijdend is, kan ook cultureel of maatschappelijk bepaald zijn. Wat voor jou niet aanvaardbaar is, kan dat wel zijn voor anderen, of omgekeerd. 

Hoe en aan wie meld je grensoverschrijdend gedrag?

Er zijn verschillende kanalen waar je een luisterend oor, een melding, een bemiddeling of warme doorverwijzing naar meer hulp op maat kunt krijgen. Dit kan steeds anoniem en rekening houdend met jouw behoeftes. 

Op het studentenportaal vind je meer informatie over de melding en opvangkanalen voor studenten

Op Pintra vind je meer informatie over de melding en opvangkanalen voor personeel