UAntwerpen vindt diversiteitssensitief en inclusief communiceren belangrijk. Zo sluit je niemand rechtsreeks of onrechtstreeks uit en bereik je met je communicatie een grotere doelgroep. Maar, waar hou je dan precies rekening mee?

In de 'verklarende woordenlijst diversiteit' staat een selectie van termen en begrippen die vaak worden gehanteerd in de context van diversiteit en inclusie binnen de universiteit. Het doel van deze lijst is om voor UAntwerpen een gezamenlijke taal te ontwikkelen om te spreken over diversiteit.

De 'reflectietool Diversiteitssensitief & Inclusief communiceren en handelen' helpt je op weg om zowel in je communicatie als tijdens events diversiteitssensitief en inclusief te werken. Zo hopen we dat iedereen verbonden aan onze universiteit diversiteit en inclusie routinematig als een integraal aspect van hun taken beschouwt.

De infofiches 'Genderinclusieve Communicatie' gaan specifiek in op aspecten van genderinclusieve communicatie. Zowel in het gebruik van voornaamwoorden, aansprekingen, formulieren en teksten.