Een student weigert de opdracht om een lopende bandsysteem te ontwerpen voor een slachthuis uit te voeren omwille van een veganistische levensstijl. Ik twijfel als docent of ik het n-woord mag gebruiken in een les geschiedenis. Mag ik positief discrimineren bij een selectieprocedure? Kan er een borstvoedingsruimte ingericht worden op minder dan tien minuten wandelen?

De samenleving en dus ook onze universiteit wordt alsmaar vaker geconfronteerd met vragen waarop het antwoord niet eenduidig is. Hoe je als personeelslid kan handelen op basis van de verwachtingen van de universiteit, is soms niet zo duidelijk. Daarom ontwikkelde de Universiteit Antwerpen het Kader Diversiteitsvragen waarbij we op een gefundeerde manier antwoorden formuleren op diversiteitsvragen.

Werk jij aan UAntwerpen en heb jij een diversiteitsvraag? Ga dan zeker kijken op de pintra pagina van het Kader Diversiteitsvragen 🔒.