Er zijn heel wat actoren binnen de universiteit die mee werken aan een inclusieve en meer diverse universiteit. Hieronder vind je een overzicht van diegenen met een actief en expliciet aanbod rond D&I dat mogelijk ook voor jou interessant kan zijn. 

 • MONDO
  MONDO aims to create a social network for foreign staff members, PhD and degree students and their family members.
 • Vrijzinnige dienst
  Ruimte voor vrijdenkers, atheïsten en humanisten
 • Pastorale dienst
  Zomaar een dak, de pastorale dienst van de Universiteit Antwerpen, is een ontmoetingsplek voor iedereen.
 • Centrum Pieter Gillis
  Reflectiecentrum voor actief pluralisme van UAntwerpen
 • D&I Studentenverenigingen
  ​Haal het beste uit je studentenleven en sluit je aan bij één van de verschillende inclusieve studentenverenigingen die de focus leggen op diversiteit.
 • LGBTQI+ Netwerk
  Een bruisend netwerk van zowel personeelsleden als studenten, zowel LGBTQI+ personen als ‘straight allies’ om bottom-up beleid te maken, acties en campagne mee uit te werken en te ondersteunen en te sensibiliseren over LGBTQI+ thema’s.
 • A* Network
  Het A* Network is een onderzoeksnetwerk met als doelstelling om onderzoek en expertise aan de Universiteit Antwerpen over gender en seksualiteit te verzamelen en zichtbaar te maken.  
 • QueerTrans@UA / Sociale-en actiegroep
  QueerTrans@UA is een groep van queer en trans personeelsleden, onderzoekers en studenten van de Uantwerpen.
 • LGBTQI+ Forum 
  Dit forum bestaat uit een netwerk van onderzoekers en medewerkers uit diverse middenveldorganisaties die met seksuele en genderdiversiteit bezig zijn. 
 • Onderzoeksgroep Handicapstudies
  De onderzoeksgroep handicapstudies heeft als doel te streven naar een optimale geïntegreerde en inclusieve zorgverlening voor personen met een verstandelijke beperking.  
 • Expertisecentrum OPEN
  OPEN stimuleert de ontwikkeling van kwaliteitsvolle, gebruiksvriendelijke en toegankelijke media- en cultuurdiensten.
 • USAB – Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding
  De stichting doet beroep op medewerkers, studenten en vrijwilligers om personen met financiële problemen te helpen.