Wat zijn levensbeschouwelijke faciliteiten? 

Levensbeschouwelijke faciliteiten bieden studenten de mogelijkheid te vragen om niet te worden geëvalueerd op wettelijk erkende levensbeschouwelijke feestdagen: 

Anglicaanse, katholieke en protestantse feestdagen  

De katholieke feestdagen zijn al vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties en vrije dagen. De protestantse en anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die daarvan afwijken.  

Islamitische godsdienst  

Het Ramadanfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag).  

Joodse godsdienst  

Het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Slotfeest (1 dag), de Vreugde van de Wetfeest (1 dag), het Lotenfeest (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen). 

Orthodoxe godsdienst  

Kerstmis (1 dag), Pasen (1 dag), Paasmaandag (1 dag), Hemelvaart (1 dag), Pinksteren (1 dag) en Pinkstermaandag (1 dag). 

De faculteit bekijkt in samenspraak met de docent welke redelijke oplossingen mogelijk zijn. Bekijk hier het overzicht van de levensbeschouwelijke feestdata voor academiejaar 2023-2024. 

Hoe kan je levensbeschouwelijke faciliteiten aanvragen? 

Om in aanmerking te komen voor levensbeschouwelijke faciliteiten moet je een statuut aanvragen via de facultaire helpdesk. Ook als je een interuniversitaire opleiding volgt, kan je faciliteiten krijgen. 

Bij toekenning van faciliteiten op vlak van examens-, en andere evaluatievormen wordt niet afgeweken van de deliberatieregels en van de leerresultaten of kerncompetenties die gehaald moeten worden om te slagen in de opleiding.  

Wanneer kan je levensbeschouwelijke faciliteiten aanvragen? 

Deadlines voor het aanvragen van levensbeschouwelijke faciliteiten via de helpdesk: 

  • Eerste semester: 13 oktober 2023

  • Tweede semester: 1 maart 2024

Voor een aanvraag na deze data neem je contact op met je facultaire helpdesk, maar dan is de toekenning van een levensbeschouwelijke faciliteit geen garantie.  

Start je aanvraag voor levensbeschouwelijke faciliteiten