Winnaar 2011

Uit het juryverslag

Het begrip ‘crowdfunding’ wordt tegenwoordig veel in de mond genomen. Mede onder invloed van de huidige besparingen ziet de cultuursector zich genoodzaakt op zoek te gaan naar nieuwe financieringsmiddelen. Een van de mogelijkheden is crowdfunding: een instrument om financiële middelen uit het publiek te vergaren. De afgelopen tijd komt er, zowel in de media als op wetenschappelijk gebied, steeds meer aandacht voor dit instrument. Het wordt gezien als een van de mogelijkheden om zowel de financiële situatie van de instelling te verbeteren als de binding met het publiek te versterken. De scriptie biedt hiertoe interessante invalshoeken. Koen Van Vliet start met een heldere definiëring van het begrip crowdfunding en beschrijft de verschillende mogelijke vormen ervan. De studie is in de eerste plaats een kwalitatief onderzoek naar de motieven van crowdfunding. Er bestaan al verschillende studies over de werking van crowdfunding maar niet over de motivatie van de donateurs. Er worden acht mechanismen beschreven die invloed hebben op de beslissing van individuen om een donatie te doen. Aan de hand van een aantal casussen wordt achterhaald welke motieven de overhand hebben bij de keuze tussen het wel of niet doneren, het kiezen van een bepaald project en het kiezen van een bepaald bedrag. Deze analyse werd vervolgens gekoppeld aan de acht mechanismen. Er worden boeiende en vernieuwende ideeën/overwegingen rond ‘crowdfunding’ aangebracht, die een sterke meerwaarde en relevantie hebben voor de cultuurpraktijk.