Winnaars 2014

Rien Haest (Uantwerpen) won de scriptieprijs met 'Mag het iets meer zijn? Over de kunst van prijszetting en prijsdifferentiatie in cultuur- en gemeenschapscentra.

Gezien er ook een doctoraatsinzending was, heeft de jury ook de ongepubliceerde doctoraatsstudie van Ellen Loots bekroond. 'Performance evaluations in the arts. Evidence from the Netherlands and Flanders.' Deze studie kan opgevraagd worden bij de auteur: e.loots@maastrichtuniversity.nl

Uit het juryverslag

Omwille van het feit dat de laatste studie een doctoraatsonderzoek in de eindfase betreft en deze dus per definitie grondiger en wetenschappelijker is en in een andere context tot stand gekomen is dan een masterscriptie besliste de jury om dit jaar twee prijzen uit te reiken.  Enerzijds aan de doctoraatstudie van Ellen Loots over ‘Performance evaluations in the arts. Evidence from the Netherlands and Flanders’ en anderzijds aan de masterscriptie van Rien Haest over prijszetting en prijsdifferentiatie in cultuur- en gemeenschapscentra met als titel ‘Mag het iets meer zijn?’.

Het doctoraat is zonder twijfel het meest wetenschappelijke document dat werd opgeleverd en bevestigt door gebruik van een reeks theoretische modellen en een empirische gedeelte een aantal vooroordelen die over de cultuursector leven: van manke beoordelingscriteria tot subjectieve poortwachters tot het verschil van het Nederlandse marktgestuurde denken t.o.v. het hybride denken van de Vlamingen. Het is een grondig werk. 

In het onderzoek van Rien Haest is bekeken in welke mate en voornamelijk onder welke vormen cultuur- en gemeenschapscentra de strategie van prijsdifferentiatie implementeren in hun werking. Verder onderzoekt het de effecten van de huidige prijsdifferentiatietechnieken op enerzijds de inkomsten en anderzijds op het publieksbereik.

Hoe vaak is de vraag niet gesteld: moet het wel allemaal gratis, moeten die prijzen echt naar beneden; de vraag in de titel van het werk “mag het iets meer zijn?” is dus een heel rake. Wie in de praktijk heeft gestaan, weet dat de laatste jaren de stijgende vaste sommen binnen de partage soms het enige was dat nog voorwerp van onderhandeling uitmaakte. Prijsdifferentiatie is een weg die nog te weinig culturele actoren hebben ingeslagen. Ook het feit dat Locus, het steunpunt voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra, reeds actief met de scriptie aan de slag gaat, duidt erop dat dit managementonderzoek een grote maatschappelijke relevantie heeft.