Scriptieprijs 2017

Linde Dessoy wint Scriptieprijs voor Cultuurmanagement 2017

Jaarlijks wordt de Scriptieprijs voor Cultuurmanagement uitgereikt aan een ongepubliceerde studie over het cultuurmanagement in Vlaanderen en/of Nederland. Het Fonds wil daarmee de kwaliteit van het management in culturele en creatieve sectoren stimuleren. Het Fonds bekroont alternerend een masterscriptie en een doctoraatsstudie.

Op 14 mei 2018 werd tijdens het Colloquium van het Fonds voor Cultuurmanagement de Scriptieprijs 2017 uitgereikt. Linde Dessoy kaapte de prijs weg met haar scriptie 'Het leesbevorderingsbeleid van het Vlaams Fonds voor de Letteren'. Ze won hiermee € 2500. De jury formuleerde een eervolle vermelding voor Marlies Don, vanwege het innovatieve karakter en het originele onderwerp van haar scriptie 'Social Impact Bonds'.

Uit het juryverslag:

Na een tweede ronde hield de jury een shortlist over van twee kandidaten.

  • De eerste genomineerde is Linde Dessoy. Haar onderzoek bestaat uit een evaluatie van het leesbevorderingsbeleid van het Vlaams Fonds voor de Letteren en blinkt uit in grondigheid en relevantie. Linde Dessoy evalueerde enerzijds de selectieprocessen van het commissiewerk en anderzijds de impact van het leesbevorderingsbeleid in de praktijk. De jury noemt het een “dapper” werkstuk dat een actueel vraagstuk behandelt: hoe effectief en efficiënt zijn beleidsevaluatieprocessen? Linde Dessoy slaagt erin een hanteerbare methodologie uit te werken die stevig onderbouwd is. Daarnaast is ze erg grondig te werk gegaan: de scriptie bevat een uitgebreide literatuurstudie en ze heeft de tijd genomen om zowel beleidsdocumenten te analyseren als interviews af te nemen. Bovendien heeft het onderzoek een grote impact gehad binnen het Vlaams Fonds voor de Letteren zelf. Linde Dessoy heeft de nodige inzichten geboden en aanbevelingen aangereikt om het leesbevorderingsbeleid en het bijhorende reglement bij te sturen. De scriptie kan ook voor zowel overheden als organisaties inspiratie bieden bij het uitvoeren van een beleidsevaluatie.
     
  • Een tweede genomineerde is Marlies Don. Zij onderzocht met haar scriptie “Social Impact Bonds” de toepasbaarheid van Social Impact Bonds in de Vlaamse cultuursector. Ze verkende een nieuwe innovatieve, alternatieve vorm van financiering. De jury was enthousiast over de originaliteit van het onderwerp. Marlies exploreerde een vernieuwend concept dat afkomstig is uit het Verenigd Koninkrijk en waar tot nu toe in Vlaanderen weinig over werd gepubliceerd. Aan de hand van een aantal internationale cases wordt de haalbaarheid van het concept binnen de Vlaamse culturele sector getoetst. Bovendien heeft Marlies Don een grondige theoretische studie uitgevoerd en een bruikbaar methodologisch kader ontworpen, ondanks de vrij technische materie. Ze is erin geslaagd om een vernieuwend concept grondig te kaderen, de juiste onderzoeksvragen te stellen en een aantal boeiende cases aan te reiken. Ook al blijkt uit haar scriptie dat de Social Impact Bonds niet zonder meer overzetbaar is van de UK context naar Vlaanderen, kan de scriptie toch inspirerend werken voor de Vlaamse culturele sector.

De jury heeft na de einddeliberatie uiteindelijk LINDE DESSOY als laureaat aangeduid. Linde behaalde eerst een Master in de Taal- en Letterkunde en nadien een Master in het Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen in 2017.

Lees hier het volledige juryverslag.

Download hier de scriptie van Linde Dessoy.