Winnaar 2013

Uit het juryverslag

Met dit onderzoek is op basis van een concrete casus (met name Kunstcampus deSingel en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen) nagedacht over de strategische aanpak van samenwerking tussen kunstinstellingen en kunstopleidingen. Dit soort samenwerkingen zet de deuren open voor nieuwe mogelijkheden op gebied van artistieke ontwikkeling, valorisatie van kunst en rationele inzet van overheidsmiddelen. Nicole Fux heeft met dit exploratieve beleidsondersteunend onderzoek inzichten aangereikt aan de beleidsteams van de beide organisaties. De scriptie heeft vooral een sterke methodologische onderbouw waarbij een zeer grondige verwerking is gedaan van interviews en waarbij de onderzoeksvragen getuigen van de nodige durf. De spanningen tussen beide casussen worden hiermee blootgelegd zonder daarbij het wetenschappelijke discours te verlaten. Door de internationale benchmark kon zij conclusies en aanbevelingen formuleren waarmee kunstcampus deSingel werkelijk aan de slag kon. In die zin heeft het managementonderzoek ook een praktische en maatschappelijke relevantie.

Gezien de kwaliteit, maar ook de aanzet tot reflectie die het werk opwekt, bekroont de jury de masterscriptie die Nicole Fux uitvoerde in het kader van haar master cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen, met de Bilsen Prijs voor Cultuurmanagement voor een ongepubliceerde studie.

In het volledige juryverslag kan u ook meer lezen over de andere inzendingen.