Scriptieprijs 2016

Tom Declercq wint Scriptieprijs 2016

Jaarlijks wordt de Scriptieprijs voor Cultuurmanagement uitgereikt aan een ongepubliceerde masterscriptie over het cultuurmanagement in Vlaanderen en/of Nederland. Het Fonds wil daarmee de kwaliteit van het management in de sector van kunst en cultuur mee helpen stimuleren. Aan deze prijs is een bedrag verbonden van € 2.500. Lees het reglement van de scriptieprijs voor cultuurmanagement.

De scriptieprijs 2016 werd op 16 mei 2017 uitgereikt aan  Tom Declercq voor zijn scriptie "Het Vlaamse clubcircuit in cijfers. Een onderzoek naar de economische impact van de Vlaamse muziekclubs.
 

Uit het juryverslag

Na een eerste juryronde stelden de juryleden een shortlist samen van drie kandidaten, die in alfabetische volgorde worden opgesomd.

  • De masterscriptie “Het Vlaamse clubcircuit in cijfers. Een onderzoek naar de economische impact van de Vlaamse muziekclubs.” van Tom Declercq blinkt uit in grondigheid, ijver en inspanning. Tom Declercq bevroeg voor zijn onderzoek meer dan 2000 respondenten, en verzamelde zo nieuw cijfermateriaal over de Vlaamse muzieksector. Zowel de probleemstelling, de methodologie als het toetsingskader zijn van hoge kwaliteit. Bovendien is de analyse op een heldere, gestructureerde en “sprankelende” manier neergeschreven. Dit onderzoek bestudeert een voor de sector erg relevant thema en het verbaast dan ook niet dat de resultaten reeds opgepikt zijn door de media. Omwille van deze redenen is deze masterscriptie een toonvoorbeeld van een impactstudie in het culturele veld, en kan dit onderzoek als beleidsvoorbereidend werk ingezet worden.
     
  • Een tweede genomineerde is Sophia Jansen. Zij onderzocht met haar scriptie “Money Can Buy” het relatieve belang van de mechanismen en motieven bij de totstandkoming van giften en ‘major donors’ bij kunstinstellingen. (...)
     
  • Tot slot heeft de jury de scriptie van Syl Ophalvens genomineerd: “Hoe vrijwilligersmanagement kan bijdragen tot een passend vrijwilligersbeleid binnen de visie die het M HKA aandraagt.” Syl Ophalvens onderzoekt de spanningsvelden bij het managen van vrijwilligers en durft ook een blik te werpen op vrijwilligersmanagement in andere sectoren. (...)

De jury heeft na een tweede stemronde uiteindelijk TOM DECLERCQ als laureaat aangeduid. Hij behaalde een Bachelor in de Handelswetenschappen aan de Universiteit Gent en een Master in het Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen.  De jury plaatst de scriptie van Syl Ophalvens graag op de tweede plaats, en de scriptie van Sophia Jansen op de derde plaats.

Lees hier het volledige juryverslag.