Side header image

Wat kost studeren?

Hoeveel het kost om een jaar te studeren aan de universiteit kan sterk verschillen van student tot student. Daarom is het niet eenvoudig een juist beeld te geven van de globale studiekosten. Enkele aanwijzingen laten toe een eigen budget samen te stellen.

We maken een onderscheid tussen studiekosten die rechtstreeks het gevolg zijn van je studies zoals studiegeld, boeken en cursussen, huisvesting en vervoer. En leefkosten zoals voeding en ontspanning.