Onderzoek en praktijk in de master architectuur

Onderzoek

Het opleidingsonderdeel onderzoeksmethodiek leidt je in in de methoden van wetenschappelijk en ontwerpend onderzoek. Beide onderzoeksvormen vinden hun toepassing in zowel het architectonisch ontwerpen als in specifieke onderzoeksprojecten en staan  in relatie tot lopende onderzoeksprojecten van de verschillende onderzoekscellen.

Praktijk

Deze nexus tussen onderwijs en onderzoek wordt bovendien versterkt door een nexus met de praxis of het stedelijk beleid via realistische ontwerpopgaven en onderzoeksvraagstukken. In 2008 publiceerde de opleiding samen met de stad Antwerpen het ‘bouwblokkenboek’ waarin ontwerpend onderzoek met studenten, theoretisch onderzoek en de praktijkervaring van de stedelijke diensten samengebracht zijn tot een referentiewerk voor professionelen, het is een studieboek voor de studenten en een beleidsinstrument voor de stedelijke administratie. In 2011 werd volgens hetzelfde recept het boek ‘school in de stad, stad in de school’ gerealiseerd. In de Masterproef kiest de student een eigen weg maar wordt hij via de gekozen promotor omkaderd en begeleid door lopend onderzoek.

In de ontwerpstudio wordt de student begeleid door docenten-architecten met een gerenommeerde praktijk. Zij garanderen een opleiding met een realistische en geactualiseerde focus op de praktijk. De masteropleiding voorziet een ‘verkenning in de praxis’ waarbij de student een ‘snuffelstage’ doet in een door hem gekozen architectenbureau, een beleidsorgaan, een commerciële- of culturele organisatie,…