Kwaliteitszorg in de master architectuur

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het voorjaar van 2022 vond dit plaats voor de master in de architectuur.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 2 en 3 april 2019 bezocht het peerreviewteam de bachelor- en masteropleiding in de architectuur en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

In het kader van de peer review van de bachelor- en masteropleiding architectuur heeft het peerreviewteam ook een positief advies gegeven voor de erkenning van de opleiding op basis van de Europese Professional Qualification Directive (PQD) 2005/36/EU.

De inhoud van de opleiding is gericht op kwalitatief bouwen in een stedelijke context. Studenten ontwikkelen een maatschappelijk bewuste en kritische houding inzake architectuur.

Het unieke modulaire onderwijs in de bachelor bestaat uit theorie, een casus en een ontwerp dat studenten in de studio’s moeten uitwerken. In de casussen worden architectuur-voorbeelden geanalyseerd en besproken. De studio’s worden begeleid door architecten met een eigen praktijk. Voor de studio’s is er mooi en aantrekkelijk leermateriaal.

In de opleiding slagen de docenten er sterk in om de maatschappij, de professionele (architectuur)praktijk en het academisch onderzoek samen te brengen. Waar studenten in de eerste bachelor sterk stapsgewijs worden begeleid, krijgen ze doorheen de bachelor, maar vooral ook in de master, geleidelijk aan meer vrijheid.

De opleiding zet sterk in op internationalisering, o.a. door internationale debatten en architectuurrealisaties te bespreken, gastdocenten uit te nodigen en in de master een kwaliteitsvol pallet aan internationale uitwisseling, alsook een internationale projectweek. In het laatste masterjaar gaan studenten de praktijk in met een kijkstage in een architectenbureau.

De opleiding zal de genomen initiatieven voor objectieve en heldere toetsing van studenten verder uitwerken. De inbreng van studenten in de opleiding wordt versterkt door meer informeel overleg en meer studentenvertegenwoordigers in de onderwijscommissie. Onder andere omwille van de studiereizen en het extra materiaal dat studenten nodig hebben, ligt de kostprijs van de opleiding hoger. Om de kostprijs haalbaar te houden, zal deze nogmaals kritisch geëvalueerd worden.

De opleiding wil een nog meer divers studentenpubliek aantrekken en een diverser beeld van architectuur tonen. Op vraag van studenten om werven te zien en het bouwen mee te maken, gaat de opleiding de leerlijn techniek en constructie herontwikkelen. Een werkgroep leerlijn onderzoeksmethodiek zal de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden doorheen de opleiding gestructureerd opbouwen.

Lees het volledig publiek rapport (pdf)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.