Met studieduurverkorting

Wat is een bachelor met studieduurverkorting?

Als je al een diploma behaald hebt (bachelor, master, kandidatuur of licentiaat) kan je soms via een verkort traject een (ander) bachelordiploma behalen. Op basis van je eerdere studie krijg je voor sommige opleidingsonderdelen vrijstellingen. Zo kan je de bacheloropleiding dus op kortere tijd afleggen.

Je volgt een zogenaamde bachelor met studieduurverkorting om toegang te krijgen tot een masteropleiding.

In tegenstelling tot studenten die een schakel- of voorbereidingsprogramma volgen, behaal je via een bachelor met studieduurverkorting een bachelordiploma.

Mag je starten?

Toelating tot de bachelor met studieduurverkorting na aanvraag

Je kan toelating aanvragen met om het even welk universitair diploma of diploma hoger onderwijs van 2 cycli: een kandidaats-, bachelor-, licentiaats- of masterdiploma (m.i.v. de Koninklijke Militaire School, afdeling Alle Wapens).

Je kan ook toelating aanvragen met een diploma niet-universitair hoger onderwijs van 1 cyclus: een professionele bachelor. De faculteit gaat na of de opleiding die je volgde voldoet. Het moet gaan om een opleiding die:

  • ofwel rechtsvakken als zwaartepunt heeft: professionele bachelor in bedrijfsbeheer, optie rechtspraktijk (let op: je kan met deze vooropleiding ook een schakelprogramma volgen om toelating te krijgen tot de master in de rechten)
  • ofwel maatschappelijke vakken als zwaartepunt heeft: bijvoorbeeld professionele bachelor sociaal werk of sociaal-agogisch werk

Geen toelating tot de bachelor met studieduurverkorting

Diploma's van andere opleidingen verlenen geen toegang tot de bachelor met studieduurverkorting. Je kan wel een geïndividualiseerd programma samenstellen op basis van vrijstellingen (zie verder).

Hoe doe je een aanvraag?

Lees grondig de toelatingsvoorwaarden in bovenstaande rubriek door. Heb je niet de juiste vooropleiding, dan kan je niet in de verkorte bachelor starten (wel in de reguliere bachelor als je over een diploma secundair onderwijs beschikt). Toelating aanvragen heeft in dat geval geen zin.

Je doet een aanvraag via het digitaal formulier. In dit formulier staan de deadlines vermeld, alsook de documenten die wij nodig hebben. 

Als je aanvraag is behandeld, krijg je een bericht of je aanvraag werd goedgekeurd of geweigerd. In afwachting van de behandeling van de aanvraag, kan je je reeds inschrijven bij de Centrale Studentenadministratie voor de opleiding Bachelor in de Rechten.

Hoe verlopen de lessen en examens?

Er zijn geen aparte lessen en examens voor studenten die de bachelor met studieduurverkorting volgen. Je sluit in de lessen en examens dus aan bij de andere rechtenstudenten.

Je bent dan ook gebonden aan dezelfde volgtijdelijkheidsregels als de andere bachelorstudenten.