Inschrijven en studiegeld Bachelor in de rechten

Inschrijven als nieuwe student

Lees de toelatingsvoorwaarden om te kijken of je mag starten. 

Mag je starten? Volg dan de inschrijvingsprocedure van de universiteit.

Studiegeld

Onderstaande bedragen gelden voor het academiejaar 2023-2024

Het studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt en wordt elk jaar geïndexeerd. Lees zeker de uitgebreide pagina over het studiegeld onder andere om meer te vernemen over de manier van betalen.

Voor deze opleiding betaal je met een nationaliteit van een EER-lidstaat een vast bedrag van 282,1 euro én 13,5 euro per studiepunt dus 1092,1 euro als je 60 studiepunten opneemt.  Krijg je voor het desbetreffende academiejaar een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap dan betaal je 128,8 euro, onafhankelijk van het aantal opgenomen studiepunten.

Geen nationaliteit van een EER-lidstaat?  Raadpleeg het overzicht van de studiegelden voor het exacte studiegeld en de eventuele uitzonderingen op basis van een Belgische verblijfsvergunning.

Het studiegeld van het lopende academiejaar kan je raadplegen op de uitgebreide pagina over het studiegeld.

Andere studiekosten

Naast het studiegeld zijn er nog andere studiekosten verbonden aan je opleiding. Deze studiekosten verschillen van opleiding tot opleiding. Hieronder vind je een raming van de extra studiekosten voor het eerste deel van het bachelortraject van deze opleiding. Deze raming is gebaseerd op de vorige jaren; afwijkingen zijn mogelijk.

  • Handboeken en cursussen: 582,10 euro (jaarlijkse aankoop, meer informatie vind je per opleidingsonderdeel in het studieprogramma of op de webpagina van de cursusdienst)
  • (Licenties van) Softwarepakketten: 11 euro

Hierbij komen nog kosten voor het cursusmateriaal dat via het Studentenportaal wordt aangeboden en dat je zelf kan printen.

De Dienst Studiebudget en Sociale voorzieningen beantwoordt je vragen over kinderbijslag, de kostprijs van studeren, hulp om je studie te financieren en werken als jobstudent.

Voorbereiding op de opleiding

Voor de opleiding rechten is er geen voorkennis van het recht nodig. 

Er zijn wel verschillende manieren om je voor te bereiden op de opleiding rechten.

Taalvaardigheid is zeer belangrijk, niet alleen tijdens je opleiding maar ook later in je job. Taal is hét instrument van de jurist. Zowel schriftelijk als mondeling moet je het Nederlands dus zeer goed onder de knie hebben. Door de federale structuur van ons land is ook een zeer goede kennis van het Frans een noodzaak. Bovendien heb je minstens passieve kennis van het Engels en basisnoties van het Duits nodig om buitenlandse juridische teksten te kunnen lezen. Twijfel je aan je talenkennis? Test jezelf via het online leerplatform Aan de slag. Er zijn digitale taaltoetsen voor Frans en Engels en voor academisch Nederlands

De eerste week van het academiejaar brengen we je taalvaardigheid in kaart. Je krijgt een taaltoets academische lees- en schrijfvaardigheid en legt een taaltoets voor Frans en Engels af. Is je taalniveau niet zo goed? Je krijgt de kans om eraan te werken in de taalremediëringslessen.

Voor het verwerken van grote hoeveelheden, kan je al eens een kijkje nemen in de cursus van Bronnen en beginselen van het recht. Deze kan je aankopen bij de cursusdienst Universitas. Deze cursus is een mooi voorbeeld van een cursus aan de Faculteit Rechten qua omvang en moeilijkheid. Probeer deze cursus eens te lezen om te zien of je alles begrijpt en hoe snel je deze cursus kan verwerken. Dit geeft je een goed idee van de leerstof en als je de opleiding begint, heb je al een deel van de leerstof gelezen / verwerkt: dat is een mooi pluspunt! We bieden ook workshops aan om strategieën te ontwikkelen om grote hoeveelheden te verwerken, maar dat is voor na je start aan de opleiding.

Verder kan je ter voorbereiding veel lezen, om zo leesstrategieën te ontwikkelen. Lees bijvoorbeeld regelmatig de krant en probeer in artikelen de kerngedachte aan te duiden en vraag je na het lezen van het artikel af: wat heb ik nu net gelezen? Wat zijn de belangrijkste gedachten in dit artikel? Ook zijn er workshops over academische taalvaardigheid die georganiseerd worden voor de start van het academiejaar. In deze workshops wordt gekeken naar vragen rond hoorcolleges volgen, wetenschappelijke teksten lezen en omgaan met academische woordenschat. Deze workshops kunnen je ook nog op weg helpen in je voorbereiding.

Vrijstellingen aanvragen

Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

Een EVK geeft niet automatisch recht op vrijstelling(en). Op basis van de bewijsstukken die je aanlevert, vergelijkt de faculteit de EVK met het te volgen opleidingsonderdeel. Hou er rekening mee dat een creditbewijs in principe slechts 5 jaar geldig blijft. 

Als je vrijgesteld wordt voor een opleidingsonderdeel, krijg je geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Op je diplomasupplement staat simpelweg vermeld dat je een vrijstelling kreeg.