Werken en studeren combineren Bachelor in de rechten

Ga je werken en studeren combineren? Je kan de bacheloropleiding volgen via een flexibel traject voor werkstudenten.

Het Centrum voor Werken en Studeren (Centrum WeST) staat voor je klaar met advies, workshops, een boekenservice, een onthaalavond enzovoort.

Startpakket

Als je voor de eerste keer inschrijft in de opleiding rechten, neem je verplicht het startpakket op. Het startpakket voor de bachelor in de rechten bestaat in principe uit 60 studiepunten en is gelijk aan modeltraject deel 1. Wat het startpakket precies inhoudt en wat je moet doen om te slagen voor het startpakket, vind je op deze pagina terug.

Indien je studeren en werken wil combineren én je bent geregistreerd als werkstudent, kan je een aanvraag indienen om een kleiner startpakket op te nemen. Dit startpakket is dan gelijk aan je studieprogramma van het eerste academiejaar en bestaat uit 30 studiepunten. Je mag uiteraard ook een aanvraag indienen voor 45 studiepunten, of het standaard startpakket opnemen. Denk er wel aan dat wijzigingen aan het startpakket niet worden toegelaten.

Blended onderwijs

In de bacheloropleiding rechten heb je als werkstudent toegang tot alle colleges (via webcolleges). Via de cursusinformatie per opleidingsonderdeel (tabblad 5) kan je nagaan welke extra faciliteiten worden aangeboden voor de werkstudenten:

  • voor de 'Grondslagen en hulpwetenschapvakken' en de 'Juridische plichtvakken' worden bijkomende contactmomenten georganiseerd. Zo kan je deelnemen aan het inleidend college bij de start van het semester, waarin de leerstof en de eindtermen worden geduid of aan het responsie- of repetitiecollege aan het einde van het semester waar je de mogelijkheid hebt om vragen te stellen aan de docent. Als werkstudent verwerk je de leerstof grotendeels d.m.v. zelfstudie. Hierbij kan je gebruikmaken van de cursus en het aanvullend studiemateriaal dat via de digitale leeromgeving beschikbaar is. In het voorbeeldrooster kan je zien dat er afzonderlijke contactmomenten worden georganiseerd voor werkstudenten. Dit is bedoeld om vragen te stellen over de leerstof die je zelfstandig verwerkt hebt.

  • Voor de 'Vaardighedenvakken' wordt een intense begeleiding verzekerd d.m.v. individueel contactonderwijs en oefeningen in kleine groepen tijdens de avonduren of op zaterdag. De contactmomenten voor werkstudenten zijn minder dan voor studenten die de opleiding in dagonderwijs volgen.

Onderwijs- en examenfaciliteiten

Voor aanvang van het academiejaar worden een aantal onderwijs- en examenfaciliteiten vastgelegd. Naast deze faciliteiten kan het traject verder aangepast worden qua vorm en inhoud in functie van de combinatie werken en studeren. 

Om van deze faciliteiten gebruik te maken, moet je je registreren bij Centrum WeST. Als geregistreerde werkstudent kan je bovendien gebruikmaken van de volledige dienstverlening van Centrum WeST.

Heb je al een diploma hoger onderwijs?

Als je al een diploma hoger onderwijs hebt behaald, kan je in aanmerking komen voor het schakelprogramma rechten of voor de bachelor in de rechten met studieduurverkorting.