Bachelor in de rechten met studieduurverkorting

verkort traject

Wat is een bachelor met studieduurverkorting?

Als je al een diploma behaald hebt (bachelor, master, kandidatuur of licentiaat) kan je soms via een verkort traject een (ander) bachelordiploma behalen. Op basis van je eerdere studie krijg je voor sommige opleidingsonderdelen vrijstellingen. Zo kan je de bacheloropleiding dus op kortere tijd afleggen.

Je volgt een zogenaamde bachelor met studieduurverkorting om toegang te krijgen tot een masteropleiding.

In tegenstelling tot studenten die een schakel- of voorbereidingsprogramma volgen, behaal je via een bachelor met studieduurverkorting een bachelordiploma.

Studietraject bachelor in de rechten met studieduurverkorting

Opleidingsprogramma

Het studietraject bestaat uit 114 studiepunten en dus uit twee academiejaren, als je voltijds studeert. Je volgt de colleges samen met de reguliere studenten van de bachelor in de rechten waardoor je beschouwd wordt als een bachelorstudent. In het voorbeeldrooster kan je kijken wanneer de colleges plaatsvinden. Je kijkt natuurlijk enkel naar de opleidingsonderdelen die deel uitmaken van het studieprogramma van de bachelor met studieduurverkorting.

In de Codex Onderwijs Faculteit Rechten kan je alle richtlijnen i.v.m. het samenstellen van het studieprogramma terugvinden.

Startpakket

Als je voor de eerste keer inschrijft in de opleiding rechten, neem je verplicht het startpakket op. Het startpakket voor de bachelor in de rechten met studieduurverkorting bestaat uit 57 studiepunten en is gelijk aan het eerste deel van het traject. Wat het startpakket precies inhoudt en wat je moet doen om te slagen voor het startpakket, vind je op deze pagina terug. Je kan wel een aanvraag doen om een deeltijds startpakket op te nemen, bvb. als je start als werkstudent.

Mag je starten?

De toelatingsvoorwaarden voor de bachelor in de rechten met studieduurverkorting zijn: 

  • beschikken over een universitair diploma of diploma hoger onderwijs van 2 cycli: een kandidaats- (incl. kandidaat in de rechten), bachelor-, licentiaats- of masterdiploma, of
  • beschikken over een diploma van een professionele bachelor waarbij de opleiding:
    • rechtsvakken als zwaartepunt heeft: bachelor in het bedrijfsmanagement, optie rechtspraktijk, of
    • maatschappelijke vakken als zwaartepunt heeft: bachelor in het sociaal werk of bachelor in het sociaal-agogisch werk.

Indien je in aanmerking komt voor een bachelor in de rechten met studieduurverkorting heb je een toelating nodig van de studietrajectbegeleider. In het aanvraagformulier staat de deadline vermeld en een overzicht van de documenten die we nodig hebben.

In afwachting van de behandeling van de aanvraag, kan je je reeds inschrijven bij de Centrale Studentenadministratie voor de opleiding bachelor in de rechten. 

Vrijstellingen

Denk je dat je in aanmerking komt voor extra vrijstellingen? Lees eerst in de Codex Onderwijs Faculteit Rechten wanneer je in aanmerking komt voor extra vrijstellingen (artikel 2). 

Je kan vrijstellingen aanvragen via het aanvraagformulier. Je hoeft dit enkel te doen indien je extra vrijstellingen wil aanvragen voor opleidingsonderdelen die behoren tot het opleidingsprogramma van de bachelor in de rechten met studieduurverkorting.