Bachelor in de rechten met studieduurverkorting

verkort traject

Wat is een bachelor met studieduurverkorting?

Als je al een diploma behaald hebt (bachelor, master, kandidatuur of licentiaat) kan je soms via een verkort traject een (ander) bachelordiploma behalen. Op basis van je eerdere studie krijg je voor sommige opleidingsonderdelen vrijstellingen. Zo kan je de bacheloropleiding dus op kortere tijd afleggen.

Je volgt een zogenaamde bachelor met studieduurverkorting om toegang te krijgen tot een masteropleiding.

In tegenstelling tot studenten die een schakel- of voorbereidingsprogramma volgen, behaal je via een bachelor met studieduurverkorting een bachelordiploma.

Studietraject bachelor in de rechten met studieduurverkorting

Het studietraject bestaat uit 114 studiepunten en bestaat dus uit twee academiejaren, als je voltijds studeert. Je volgt de colleges samen met de reguliere studenten van de bachelor in de rechten waardoor je dus beschouwd wordt als een bachelorstudent. In het voorbeeldrooster kan je kijken wanneer de colleges plaatsvinden. Je kijkt natuurlijk enkel naar de opleidingsonderdelen die deel uitmaken van het studieprogramma van de bachelor met studieduurverkorting.

Mag je starten?

De toelatingsvoorwaarden voor de Bachelor in de rechten met studieduurverkorting zijn: 

  • beschikken over een universitair diploma of diploma hoger onderwijs van 2 cycli: een kandidaats-, bachelor-, licentiaats- of masterdiploma, of
  • beschikken over een diploma van een professionele bachelor waarbij de opleiding:
    • rechtsvakken als zwaartepunt heeft: Bachelor in het Bedrijfsmanagement, optie Rechtspraktijk, of
    • maatschappelijke vakken als zwaartepunt heeft: Bachelor in het Sociaal Werk of Bachelor in het Sociaal-Agogisch werk.

Indien je in aanmerking komt voor een bachelor in de rechten met studieduurverkorting heb je een toelating nodig van de studietrajectbegeleider. In het aanvraagformulier staat de deadline vermeld en een overzicht van de documenten die we nodig hebben.

In afwachting van de behandeling van de aanvraag, kan je je reeds inschrijven bij de Centrale Studentenadministratie voor de opleiding bachelor in de rechten. 

Vrijstellingen

Denk je dat je in aanmerking komt voor extra vrijstellingen? Lees eerst in het Reglement Studieloopbaan wanneer je in aanmerking komt voor extra vrijstellingen (artikel 6). 

Je kan vrijstellingen aanvragen via een digitaal formulier. Je hoeft dit enkel te doen indien je extra vrijstellingen wil aanvragen voor opleidingsonderdelen die behoren tot het studieprogramma van de bachelor in de rechten met studieduurverkorting.