Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

In de bachelor komen de basiswetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde op een geïntegreerde manier aan bod. De nadruk ligt op de levende materie (micro-organismen, planten en dieren) in hun omgeving. Een bio-ingenieur houdt zich bezig met de technologieën om die levende materie in te zetten voor gebruik in de maatschappij. De lessen uit de opleiding zijn dan ook nauw verweven met het onderzoek en de industrie.

Dit mag je verwachten:

Probleemoplossend denken voor bio-ingenieurs

Je kan het volledige lessenpakket hier bekijken. We lichten graag één vak uit: bij 'probleemoplossend denken voor bio-ingenieurs' ontdek je al snel welke richtingen je met je diploma uit kan. In deze lessen halen onze docenten concrete problemen uit hun onderzoek aan. Ze laten aan de hand van een stapsgewijze oplossingsstrategie zien hoe hun onderzoek verloopt. Zo geraak je vertrouwd met het opstellen van modellen om de realiteit te vatten in een beheersbaar systeem.

Daarna voer je met enkele medestudenten een groepsopdracht uit met een eigen casus. Je maakt er ook een poster van, die je aan medestudenten en andere proffen en docenten uitlegt.

​Uitdieping op het eind van je bachelor

In het derde deel van je bachelortraject kies je welke van de heel diverse afstudeerrichtingen bij jou past.

Daarnaast werk je een project uit om vertrouwd te geraken met het opzetten, organiseren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, met aandacht voor aspecten zoals budgettering en maatschappelijke en milieu-implicaties. Je leert ook kritisch zoeken in academische literatuur en patenten.


Wat een bio-ingenieur zoal kan?

Een Bitcoin vinden in DNA!