Educatieve master in de wetenschappen en technologie

De educatieve master in de wetenschappen en technologie heeft zes afstudeerrichtingen.

In deze afstudeerrichtingen verdiep je je verder in je vakdomein, maar tegelijk leer je ook alles over lesgeven en – meer specifiek – over lesgeven in jouw vakdomein. Na je educatieve master ben je dus helemaal klaar om als leraar aan de slag te gaan.

Alle zeven de afstudeerrichtingen omvatten 120 studiepunten.


"Ik ben erg geïnteresseerd in leerprocessen. Veel leerlingen vinden wiskunde 'te moeilijk' of 'niet interessant'. Daar zou ik graag verandering in brengen. In de educatieve master leer ik alle aspecten van het leraarschap kennen en beheersen."

- Caitlin, educatieve master in de wetenschappen en technologie

Waarom kiezen voor STEM?

Kiezen voor STEM doe je als je je niet alleen vakdidactisch, maar ook vakinhoudelijk wil verdiepen in twee vakdomeinen. In de afstudeerrichting STEM volg je 'domeinspecifieke' opleidingsonderdelen uit twee vakdomeinen (bv. biologie en chemie). Je bacheloropleiding bepaalt tot welke vakdomeinen je toegang hebt. In de component leraarschap neem je de twee aansluitende vakdidactieken (bv. vakdidactiek biologie en vakdidactiek chemie) op.