Kwaliteitszorg en cijfers voor de master biologie

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en -sturing. In het najaar van 2019 vond dit plaats voor de bachelor en master in de biologie.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 23 en 24 mei 2022 bezocht het peerreviewteam de opleiding biologie en besliste unaniem het vertrouwen in de opleidingen te bevestigen.

Bevindingen van het peerreviewteam

Het peerreviewteam heeft een betrokken en toegankelijk onderwijsteam aangetroffen. Bovendien is het team duidelijk sterk gepassioneerd door hun domein en het onderwijs. Ook de uitgebreide (onderzoeks)expertise van het personeel is een grote troef voor de opleiding. Het contact met het werkveld kan nog beter, onder meer door de ontwikkeling van een actief alumninetwerk en initiatieven voor levenslang leren ten dienste van het werkveld. Het kernteam van de opleiding toont een ontwikkelingsgerichte kwaliteitscultuur waar de opleiding en de studenten sterker van worden.

De opleidingen hebben een duidelijk uitgesproken en sterk profiel. Zo profileert de bacheloropleiding zich als sterk basiswetenschappelijk; de masteropleidingen hebben een sterke nexus tussen onderzoek en onderwijs. De opleiding neemt het masterproefproces onder de loep om het proces verder te versterken.

Een andere troef is de verwevenheid van theorie en praktijk. Deze troef uit zich onder meer in een diversiteit aan werkvormen. Het peerreviewteam vindt, in dit kader, overigens de optie entrepreneurship & management en het conservation internship good practices. Verdere versterking kan nog door het versterken van feedback bij taken en opdrachten in de masteropleidingen.

Het peerreviewteam waardeert de inspanningen van de opleidingen voor inclusiviteit en diversiteit bij haar studenten. De opleidingen zijn sterk in het begeleiden en ondersteunen van buitenlandse studenten en doen heel veel voor startende, instromende studenten.

De website 'opleiding in cijfers' geeft informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.