Inschrijven en studiegeld voor de master biologie: evolutie- en gedragsbiologie

Lees grondig de toelatingsvoorwaarden. Een voorbereidende stap kan nodig zijn, bv. toelating tot de master aanvragen.

Mag je starten? Volg de inschrijvingsprocedure van de universiteit.

Toelating tot de master aanvragen

Heb je geen rechtstreekse toelating tot de masteropleiding, dan kan je toelating aanvragen. Let op de deadlines!

Vrijstellingen aanvragen

Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

Een EVK geeft niet automatisch recht op vrijstelling(en). Op basis van de bewijsstukken die je aanlevert, vergelijkt de faculteit de EVK met het te volgen opleidingsonderdeel. Hou er rekening mee dat een creditbewijs in principe slechts 5 jaar geldig blijft.

Als je vrijgesteld wordt voor een opleidingsonderdeel, krijg je geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Op je diplomasupplement staat simpelweg vermeld dat je een vrijstelling kreeg.

Studiegeld

Je studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt in een academiejaar. Op basis van het tarief voor de opleiding, eventueel in combinatie met je sociaal statuut of je nationaliteit, kan je je studiegeld berekenen.