Werken bij de overheid

"Mijn chemische bagage komt dagelijks van pas."

Wat houdt je huidige job in?

Als directeur-generaal a.i. heb ik de algemene leiding over het NICC. Dit combineer ik momenteel met mijn job van operationeel directeur criminalistiek.
Als operationeel directeur heb ik de leiding over de verschillende forensische laboratoria en de nationale DNA-gegevensbanken. Binnen de operationele directie criminalistiek zijn 6 afdelingen actief: de afdeling voor drugs- en toxicologisch onderzoek, materiaalonderzoek, biologie (met o.a. het DNA-labo), ballistiek, de DNA-gegevensbanken en een afdeling met forensisch adviseurs.

Wat vind je leuk aan je job?

Het is erg afwisselend en je draagt veel verantwoordelijkheid. Het is een combinatie van management, samenwerken met collega’s en medewerkers coachen in een wetenschappelijke omgeving. Het  maatschappelijk belang van ons werk is een extra motivatie.

Wat doe je op een doorsnee werkdag?

Mijn job is doorheen de jaren geëvolueerd van het werken in labo naar een managementfunctie. Daarbij moet je erg veel vergaderen met interne teams maar ook met externe partijen. Het kan gaan over budget, personeelsbeleid, IT-systemen, wetenschappelijke uitdagingen, gerechtelijke onderzoeken die lopen… Je moet ervoor zorgen dat alle radartjes in het geheel goed blijven draaien.

Ontdek nog meer getuigenissen in deze brochure

Ontvang ze via e-mail samen met de opleidingsbrochure