Toelating en inschrijven

Toelating tot de educatieve master

Elke afstudeerrichting heeft specifieke toelatingsvoorwaarden. Bekijk daarom de toelatingsvoorwaarden voor de afstudeerrichting of verkorte educatieve master die jij wil volgen.

Elke bacheloropleiding van de Universiteit Antwerpen geeft toelating tot minstens één afstudeerrichting. Heb je een professionele bachelor behaald, dan kan je in sommige gevallen instromen via een schakelprogramma.

Als je de lerarenopleiding tot leraar inbouwt in je bachelor-mastertraject, volg je – in principe voor je je educatieve master start – een voorbereidend deel van 15 studiepunten uit de component leraarschap. Je kan het voorbereidend deel opnemen als keuzepakket in je bacheloropleiding of in de vorm van een voorbereidingsprogramma.

Toelating tot de vakdidactieken

De toelating tot een vakdidactiek is niet gekoppeld aan de afstudeerrichting. Het is voornamelijk je bacheloropleiding die bepaalt tot welke vakdidactieken je toelating hebt. De vakdidactieken worden aangeboden over de clusters en afstudeerrichtingen heen. Met een academische bachelor in de sociaal-economische wetenschappen, bijvoorbeeld, heb je rechtstreekse toelating tot de vakdidactiek economie, maar ook tot de vakdidactiek gedragswetenschappen.

Inschrijven en studiegeld

Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden? Volg dan de inschrijvingsprocedure van de universiteit.

Alle info om je in te schrijven vind je hier. Let op: voor het eerste semester is de dealine voor inschrijvingen 1 oktober. De lessen starten in de week van 21 september. Na 1 oktober kan niet meer worden ingeschreven voor opleidingsonderdelen van de lerarenopleiding omwille van de volgtijdelijkheden en de competenties die in de opleidingsonderdelen worden nagestreefd. Je zal opnieuw kunnen inschrijven om met de opleiding te starten in het tweede semester tussen 15 oktober en 30 november en na 15 januari.