Toelating en inschrijven

Toelating tot de educatieve master

Elke afstudeerrichting heeft specifieke toelatingsvoorwaarden. Bekijk daarom de toelatingsvoorwaarden voor de afstudeerrichting of verkorte educatieve master die jij wil volgen.

Elke bacheloropleiding van de Universiteit Antwerpen geeft toelating tot minstens één afstudeerrichting. Heb je een professionele bachelor behaald, dan kan je in sommige gevallen instromen via een schakelprogramma.

Als je de lerarenopleiding tot leraar inbouwt in je bachelor-mastertraject, volg je – in principe voor je je educatieve master start – een voorbereidend deel van 15 studiepunten uit de component leraarschap. Je kan het voorbereidend deel opnemen als keuzepakket in je bacheloropleiding of in de vorm van een voorbereidingsprogramma.

Toelating tot de vakdidactieken

De toelating tot een vakdidactiek is niet gekoppeld aan de afstudeerrichting. Het is voornamelijk je bacheloropleiding die bepaalt tot welke vakdidactieken je toelating hebt. De vakdidactieken worden aangeboden over de clusters en afstudeerrichtingen heen. Met een academische bachelor in de sociaal-economische wetenschappen, bijvoorbeeld, heb je rechtstreekse toelating tot de vakdidactiek economie, maar ook tot de vakdidactiek maatschappijwetenschappen.

Inschrijven en studiegeld

Voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden? Volg dan de inschrijvingsprocedure van de universiteit.

Bij de start van het academiejaar worden er na de tweede vrijdag van het academiejaar geen nieuwe inschrijvingen in de educatieve master (component leraarschap) meer toegelaten. Als je start in het tweede semester worden geen nieuwe inschrijvingen meer toegelaten na de eerste maandag van het tweede semester.

Vrijstellingen aanvragen

Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

  • werk- of andere praktijkervaring (EVC): volg de EVC-procedure
  • creditbewijzen, getuigschriften en andere studiebewijzen die je in een vorige opleiding behaald hebt (EVK):

Een EVK geeft niet automatisch recht op vrijstelling(en). Op basis van de bewijsstukken die je aanlevert, wordt de EVK vergeleken met het te volgen opleidingsonderdeel. Hou er rekening mee dat een creditbewijs in principe slechts 5 jaar geldig blijft.

Als je vrijgesteld wordt voor een opleidingsonderdeel, krijg je geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Op je diplomasupplement staat simpelweg vermeld dat je een vrijstelling kreeg.

Heb je een vrijstelling aangevraagd, maar weet je nog niet of deze toegekend wordt? Volg de lessen tot de vrijstelling is toegekend.

Studiegeld

Je studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt in een academiejaar. Op basis van het tarief voor de opleiding, eventueel in combinatie met je sociaal statuut of je nationaliteit, kan je je studiegeld berekenen.