Component leraarschap

De component leraarschap telt 60 studiepunten en bestaat uit twee delen. Het voorbereidend deel van 15 studiepunten volg je eventueel vooraf, tijdens je bachelor. Het andere deel van 45 studiepunten volg je in de educatieve master, na je bachelor.

Kies je voor een verkorte educatieve master na een andere master, dan volg je beide delen samen (verspreid over 1 jaar of langer). 

In bachelor of als voorbereidingsprogramma: 15 studiepunten

 • Algemene didactiek - 3 sp
 • Oriënteringsstage - 3 sp
 • Onderwijskunde 1: Leer- en gedragsprocessen - 3 sp
 • Introductie vakdidactiek X met oefenlessen - 3 sp
 • Introductie vakdidactiek Y met oefenlessen - 3 sp

In educatieve master: 45 studiepunten

 • Onderwijskunde 2: Leer- en leefomgevingen - 3 sp
 • Onderwijskunde 3: Onderwijstechnologie en Innovatie - 3 sp
 • Onderwijskunde 4: School en maatschappij - 3 sp
 • Vakdidactiek X met oefenlessen - 6 sp
 • Vakdidactiek Y met oefenlessen of profileringsvak - 6 sp
 • Groeistage X - 5 sp
 • Groeistage Y - 5 sp
 • Profileringsstage - 5 sp
 • Masterproef - 9 sp

Praktijk vs. theorie

Praktijk en theorie wisselen elkaar voortdurend af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment.

Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Want lesgeven in wiskunde, bijvoorbeeld, is helemaal anders dan lesgeven in Frans. Je volgt verplicht minstens één vakdidactiek die rechtstreeks aansluit bij het expertisedomein van je masteropleiding. Vervolgens heb je de keuze uit twee opties, zijnde een tweede vakdidactiek of een profileringsvak, dat inzoomt op een actueel thema uit het onderwijslandschap. 

Naast vakdidactische vorming staan er ook algemene onderwijskundige inhouden op het programma. Zes thema's – onder andere klasmanagement, diversiteit op school, leerlingbegeleiding... – vormen de rode draad.

Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages. Je start met een verkennende oriënteringsstage. Daarna volgen twee groeistages, die gekoppeld zijn aan je vakdidactieken. Je sluit af met een profileringsstage waarvoor je zelf de klemtoon mag bepalen.

De kennis en inzichten uit de component leraarschap breng je samen met de kennis en inzichten uit jouw vakgebied in de masterproef.