Component leraarschap

De component leraarschap telt altijd 60 studiepunten en bestaat uit twee delen. Het voorbereidend deel van 15 studiepunten volg je tijdens je bachelor of daarna. Het andere deel van 45 studiepunten volg je in de educatieve master, na je bachelor.

Kies je voor een verkorte educatieve master na een andere master, dan volg je beide delen samen (verspreid over 1 jaar of langer).

In bachelor of als voorbereidingsprogramma - 15 studiepunten

Optie A

Twee vakdidactieken

Algemene didactiek

3 studiepunten

Oriënteringsstage

3 studiepunten

Diversiteit en inclusie

3 studiepunten

Introductie vakdidactiek X met oefenlessen

3 studiepunten

Introductie vakdidactiek Y met oefenlessen

3 studiepunten


Optie B

Eén vakdidactiek

Algemene didactiek

3 studiepunten

Oriënteringsstage

3 studiepunten

Diversiteit en inclusie

3 studiepunten

Krachtige leeromgevingen

3 studiepunten

Introductie vakdidactiek X met oefenlessen

3 studiepunten

​​​​​​​​​​

In de geïntegreerde educatieve master - 45 studiepunten

Optie A

Twee vakdidactieken

Klasmanagement

3 studiepunten

Krachtige leeromgevingen

3 studiepunten

School, beleid en maatschappij 

3 studiepunten

Vakdidactiek X met oefenlessen 

6 studiepunten

Vakdidactiek Y met oefenlessen 

6 studiepunten

Groeistage X met supervisie

6 studiepunten

Groeistage Y met supervisie

6 studiepunten

Onderwijsproject

3 studiepunten

Masterproef 

6 studiepunten

Masterproefpraktijktoepassing

3 studiepunten


Optie B

Eén vakdidactiek en een profilering

Klasmanagement

3 studiepunten

Keuze-opleidingsonderdeel *

3 studiepunten

School, beleid en maatschappij 

3 studiepunten

Vakdidactiek X met oefenlessen 

6 studiepunten

Profileringsvak

6 studiepunten

Groeistage X met supervisie

6 studiepunten

Groeistage 2 X met supervisie

6 studiepunten

Profileringsproject

3 studiepunten

Masterproef 

6 studiepunten

Masterproefpraktijktoepassing

3 studiepunten

In de verkorte educatieve master - 45 studiepunten

Let op: in totaal omvat de verkorte educatieve master 60 studiepunten, waarvan 15 uit het voorbereidingsprogramma/bachelor (of alsnog te volgen).

Optie A

Twee vakdidactieken

Klasmanagement

3 studiepunten

Krachtige leeromgevingen

3 studiepunten

Keuzeopleidingsonderdeel *

3 studiepunten

School, beleid en maatschappij

3 studiepunten

Vakdidactiek X met oefenlessen

6 studiepunten

Vakdidactiek Y met oefenlessen

6 studiepunten

Groeistage X met supervisie

6 studiepunten

Groeistage Y met supervisie

6 studiepunten

Onderwijsproject

3 studiepunten

Masterpraktijkproef

6 studiepunten


Optie B

Eén vakdidactiek en een profilering

Klasmanagement

3 studiepunten

Keuzeopleidingsonderdeel 1 *

3 studiepunten

Keuzeopleidingsonderdeel 2 *

3 studiepunten

School, beleid en maatschappij

3 studiepunten

Vakdidactiek X met oefenlessen

6 studiepunten

Profileringsvak

6 studiepunten

Groeistage X met supervisie

6 studiepunten

Groeistage 2 X met supervisie

6 studiepunten

Profileringsproject

3 studiepunten

Masterpraktijkproef

6 studiepunten


Keuzeopleidingsonderdelen *

School in een superdiverse samenleving

3 studiepunten

Leerlingenbegeleiding

3 studiepunten

Leer- en denkprocessen

3 studiepunten

Introductie vakdidactiek PAV - 

Maatschappelijke vorming met praktijkoefeningen

3 studiepunten


Praktijk vs. theorie

Praktijk en theorie wisselen elkaar voortdurend af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment.

Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Want lesgeven in wiskunde, bijvoorbeeld, is helemaal anders dan lesgeven in Frans. Je volgt verplicht minstens één vakdidactiek die rechtstreeks aansluit bij het expertisedomein van je masteropleiding. Vervolgens heb je de keuze uit twee opties, zijnde een tweede vakdidactiek of een profileringsvak dat inzoomt op een actueel thema uit het onderwijslandschap. 

Naast vakdidactische vorming staan er ook algemene onderwijskundige inhouden op het programma. Naast de verplichte stam met Diversiteit en inclusie, Krachtige leeromgevingen, Klasmanagement, School, beleid en maatschappij, is er ook een beperkte keuzeruimte. Opties daar zijn School in een superdiverse samenleving, leerlingebegeleiding, Leer- en denkprocessen en Introductie vakdidactiek PAV-Maatschappelijke vorming met praktijkoefeningen.

Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages. Je start met een verkennende Oriënteringsstage. Daarna volgen twee Groeistages, die gekoppeld zijn aan je vakdidactieken. Je sluit af met een Onderwijsproject of Profileringsproject waarvoor je zelf de klemtoon mag bepalen.

De kennis en inzichten uit de component leraarschap breng je samen met de kennis en inzichten uit jouw vakgebied in de masterproef.