Buitenlandse ervaring

Ervaar wereldleraarschap tijdens de opleiding

Wereldleraarschap binnen het opleidingsonderdeel Profileringsstage

Ik ben blij mezelf te herkennen in de visie van USOS (Robeyns en Sevrin, 2017) waarbij het “veel meer draait om de contacten die je legt met mensen, om het doorbreken van stereotypen aan beide kanten van het spectrum in plaats van expliciet mensenlevens gaan veranderen in een context die je niet helemaal kent.”  (Lotte)

Als opleiding leiden we toekomstige leraren op voor een superdiverse maatschappij via reële en authentieke ervaringen. In het kader van het opleidingsonderdeel Profileringsstage kan een student kiezen voor het project: 

  • 'Superdiversiteit is het nieuwe normaal: inleven in Kabwe, Zambia en Antwerpen, België'

​Dit project wil de student kennis en attitudes bijbrengen in een Afrikaanse onderwijscontext die haar/hem beter zullen voorbereiden op lesgeven in de superdiverse maatschappij die in de Vlaamse stedelijke context al langer dan vandaag het nieuwe normaal is. De leraar krijgt meer dan vroeger te maken met grote verschillen: verschillen qua thuistaal, culturele achtergrond, sociale klasse, seksuele oriëntatie of met mensen die een beperking hebben. De student krijgt een diepere ervaring ter voorbereiding van het omgaan met leerlingengroepen met een andere cultuur en/of andere etnische origine. H/Zij zal beter voorbereid zijn als leraar in deze superdiverse samenleving.

De focus van dit project ligt op reële en authentieke ervaringen als aanleidingen om het eigen referentiekader te onderzoeken en situaties vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

De inleefreis naar Zambia maakt deel van dit project en bestaat uit o.a. een meerdaags meelooptraject in een universitaire lerarenopleiding, begeleid door reflectiemomenten in groep. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om stage te lopen in een secundaire school in Zambia

Zin in een buitenlandse ervaring? Wat denk je van een inleefreis naar Zambia als profileringsstage?

Studeren aan de Universiteit Malta dankzij Erasmus-uitwisseling

Studenten uit de geïntegreerde Educatieve Master Talen (Engels, Duits, Frans, Spaans) kunnen kiezen voor internationalisering van hun studieprogramma door aan de UMalta eender welk opleidingsonderdeel uit eender welke faculteit op te nemen (mits goedkeuring door de opleiding aan UAntwerpen), dus zowel taalkundevakken als letterkundevakken (aan de Faculty of Arts of ingeval van jeugdliteratuur aan de Faculty of Education) in Engels, Duits, Frans of Spaans. Duitse, Franse en Spaanse vakken zijn grotendeels taalgericht en didactisch van inhoud.

Voor het luik leraarschap kan/kunnen:

  • de Profileringsstage (5 stp) in het buitenland worden opgenomen door uitgaande studenten;
  • de opleidingsonderdelen Vakdidactiek (3 + 6 stp) in het buitenland worden opgenomen door uitgaande studenten nadat hun dossier positief beoordeeld werd door de betrokken vakdidacticus.

Antwerpse studenten zijn tijdens beide semesters welkom. Mogelijk bezoeken ze de UMalta echter het best in het tweede semester van hun tweede (reguliere of geïntegreerde) Educatieve Masterjaar omwille van de opname van de profileringsstage tijdens de Maltese ‘teaching practice’-periode in maart-april (afhankelijk van de paasvakantie). Alleszins moet er vanzelfsprekend eerst toelating van scholen verkregen worden om Belgische stagiairs toe te laten. Het is dus ook mogelijk dat de Antwerpse studenten tijdens deze 5 weken aan bv. hun masterproef werken.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Faculteit Taal- en Letterkunde.