Verkorte educatieve master in de cultuurwetenschappen

Al een masterdiploma geschiedenis of wijsbegeerte op zak en ambitie om leraar te worden?

In deze lerarenopleiding wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Je volgt lessen in Antwerpen, maar kan een deel van de lerarenopleiding ook in Mechelen of Turnhout volgen. Het gaat meer specifiek over de lessen algemene onderwijskunde. De lessen vakdidactiek kan je enkel in Antwerpen volgen.

Julia - educatieve master in de cultuurwetenschappen

Als filosofe ga ik erg graag met anderen, en specifiek met kinderen en jongeren, in gesprek over onderwerpen die soms onderbelicht blijven. Die onderwerpen bepalen wél onze menswording, zoals liefde en relaties, het zelf en identiteit, toekomst en idealen. Ik ben daarom aan de educatieve master in de cultuurwetenschappen begonnen om mijn educatieve vaardigheden, met name het beheersen van de dynamiek tussen leren en lesgeven in brede zin, te verfijnen.

Nog vragen?