Verkorte educatieve master in de wetenschappen en technologie

Al een masterdiploma uit het studiegebied wetenschappen en technologie op zak en ambitie om leraar te worden?

In deze lerarenopleiding wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Je volgt lessen in Antwerpen, maar kan een deel van de lerarenopleiding ook in Mechelen of Turnhout volgen. Het gaat meer specifiek over de lessen algemene onderwijskunde. De lessen vakdidactiek kan je enkel in Antwerpen volgen.

Enya - educatieve master na een doctoraat

De combinatie van mijn werk als leraar wiskunde, mijn educatieve master en mijn gezin met twee kleine kinderen is niet eenvoudig. Lesgeven geeft me echter zo veel energie, waardoor ik kan doorzetten. Ik ben fysicus en heb een doctoraat in de fysica. Toch koos ik voor vakdidactiek wiskunde, omdat wiskunde de taal van de fysica is en ik het liefst die taal aanleer aan leerlingen.

Nog vragen?