Verkorte educatieve master in de gezondheidswetenschappen

Al een masterdiploma uit het studiegebied gezondheidswetenschappen op zak en ambitie om leraar te worden?

In deze lerarenopleiding wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Je volgt lessen in Antwerpen, maar kan een deel van de lerarenopleiding ook in Mechelen of Turnhout volgen. Het gaat meer specifiek over de lessen algemene onderwijskunde. De lessen vakdidactiek kan je enkel in Antwerpen volgen.

Jolien - educatieve master in de gezondheidswetenschappen

Ik ben afgestudeerd als apotheker en heb dit jaar de educatieve master gezondheidswetenschappen gevolgd. Ik wilde graag kunnen lesgeven in mijn eigen vakgebied en mijn verworven kennis zo goed mogelijk leren overbrengen aan anderen. De educatieve master gezondheidswetenschappen heeft mij hiervoor alle nodige tools aangereikt.

Nog vragen?

Bekijk het filmpje over de educatieve master gezondheidswetenschappen