Verkorte educatieve master in de maatschappijwetenschappen

Al een masterdiploma in de rechten of de sociale wetenschappen op zak en ambitie om leraar te worden?

In deze lerarenopleiding wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Je volgt lessen in Antwerpen, maar kan een deel van de lerarenopleiding ook in Mechelen of Turnhout volgen. Het gaat meer specifiek over de lessen algemene onderwijskunde. De lessen vakdidactiek kan je enkel in Antwerpen volgen.

Caresse - educatieve master in de maatschappijwetenschappen

Het lesgeven en het werken met leerlingen heeft me steeds aangesproken en na mijn master sociologie durfde ik eindelijk de stap te zetten. De verscheidenheid aan theoretische vakken en praktijkervaringen in combinatie met de begeleiding vanuit de vakdidactici in de educatieve master, gaven mij alle kansen om uit te groeien tot de leraar die ik wil zijn.

Nog vragen?