Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en -sturing. In het najaar van 2019 vond dit plaats voor de bachelor en master fysica.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. In het voorjaar van 2021 zal de opleiding een peer review doorlopen.

De opleiding heeft een duidelijk profiel dat afgestemd is op het werkveld en het vakgebied. Er is helder geformuleerd wat studenten moeten kennen en kunnen en in de evaluaties wordt dit getoetst. De opbouw van het programma en de invulling van de opleidingsonderdelen sluiten hier mooi bij aan. Er is een sterke link van onderwijs met onderzoek.

Sterke punten van de bachelor, volgens de visitatiecommissie, zijn de ruime aandacht voor experimenteervaardigheden en de aanwezigheid van moderne fysica vroeg in de opleiding. De profilering van de masteropleiding bouwt voort op die van de bachelor maar legt daarnaast nadruk op het persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel van de student, taalvaardigheid en professionele vaardigheden. Door een goede training in probleemoplossend en kritisch denken, levert de opleiding fysici af die inzetbaar zijn in vele beroepstakken.

Op advies van de visitatiecommissie heeft de opleiding beslist de bachelorstudenten meer te betrekken bij het lopend onderzoek via de bachelorproef. Om studenten te stimuleren eerst hun bachelordiploma te halen, werd de toegang tot de master strenger gemaakt.

Op vraag van de visitatiecommissie heeft de opleiding fysica de master verder ontwikkeld in lijn met de bachelor. De masterproefbegeleiding werd versterkt en de doelstellingen van de verplichte opleidingsonderdelen en modules in de master werden herbekeken en verbeterd. De opleiding heeft de leerlijn informatica geoptimaliseerd.

Om meer studenten, in het bijzonder meisjes, aan te trekken organiseert de opleiding een heleboel outreach-activiteiten zoals vb. studenten die het onderzoek van hun bachelorthesis aan hun vroegere school presenteren.

Lees het volledig publiek rapport (pdf - 160kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.