Wanneer ben je geslaagd op het toelatingsexamen?

Je bent geslaagd als je voldoet aan twee voorwaarden:

  • Je hebt op beide delen meer dan de helft van de punten gehaald, dus minstens 60/120 voor het deel KIW en minstens 60/120 op GC
  • Je bent 'gunstig gerangschikt', dat wil zeggen dat je bij het eerste 'n' studenten zit

'n' is een vooraf vastgelegd aantal van het aantal studenten dat over heel Vlaanderen mag beginnen aan de opleiding tot arts. In 2023 was die 'n' 1600, dat wil zeggen dat de 1600 studenten met de hoogste score, op voorwaarde dat ze op beide delen geslaagd zijn, toegelaten worden in de opleiding. Ook de studenten die dezelfde score hebben als de student op plaats 'n', worden toegelaten tot de opleiding. Gemiddeld slaagt zo'n 1/3 van de generatiestudenten op de toelatingsproef.

Vrijgesteld?

  • Je bent vrijgesteld van het toelatingsexamen als je in het buitenland het diploma van arts hebt behaald en via het VLIR-examen de toelating hebt om je aan een universiteit in Vlaanderen in te schrijven voor een masteropleiding in het studiegebied geneeskunde. 
  • Je bent vrijgesteld van het toelatingsexamen als je in de periode 1997-2017 het attest examen arts/tandarts hebt behaald of als je voor academiejaar 1997-1998 al geslaagd was in één studiejaar van de opleiding arts of tandarts.